Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Szkolenie w Lęborku: „Najważniejsze zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich”, 30 stycznia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie organizowane dnia 30 stycznia 2017 r. poświęcone zasadom przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie szkolenia m.in.:
prawa i obowiązki beneficjenta Funduszy Europejskich - najważniejsze dokumenty, najważniejsze zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów w perspektywie 2014-2020:

 • kwalifikowalność wydatków i zasady finansowania projektów,
 • zasady ponoszenia wydatków,
  - monitorowanie i dokumentowanie projektu,
  - zasady kontroli,
  - informacja i promocja,
 • system SL2014 - obsługa techniczna i funkcjonalność systemu,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 30 stycznia 2017 r. w godz. 11:00-15:00 w Starostwie Powiatowym w Lęborku przy ul. Czołgistów 5 (sala szkoleniowa).

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115, do dnia 27 stycznia 2017 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie