Aktualności

Szkolenie w Lęborku: „Najważniejsze zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich”, 30 stycznia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie organizowane dnia 30 stycznia 2017 r. poświęcone zasadom przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie szkolenia m.in.:
prawa i obowiązki beneficjenta Funduszy Europejskich - najważniejsze dokumenty, najważniejsze zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów w perspektywie 2014-2020:

  • kwalifikowalność wydatków i zasady finansowania projektów,
  • zasady ponoszenia wydatków,
    - monitorowanie i dokumentowanie projektu,
    - zasady kontroli,
    - informacja i promocja,
  • system SL2014 - obsługa techniczna i funkcjonalność systemu,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 30 stycznia 2017 r. w godz. 11:00-15:00 w Starostwie Powiatowym w Lęborku przy ul. Czołgistów 5 (sala szkoleniowa).

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115, do dnia 27 stycznia 2017 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wstecz