Aktualności

„Projekty międzynarodowe w ramach unijnej perspektywy 2014-2020” - spotkanie 26 listopada

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z realizacją projektów międzynarodowych przy wsparciu Funduszami Europejskimi w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

  • wstęp do Funduszy Europejskich,
  • realizacja projektów międzynarodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  • finansowanie badań naukowych i innowacji w ramach projektów międzynarodowych z Programu Ramowego HORYZONT 2020,
  • Europejska Współpraca Terytorialna jako narzędzie finansowania projektów międzynarodowych,
  • pozostałe możliwości wsparcia realizacji projektów międzynarodowych,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.


Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się w  czwartek 26 listopada 2015 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej 6 (sala nr 5) w godz. 10:00-13:00.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. (58) 323 31 06, do dnia 25 listopada 2015 r.

Spotkanie dedykowane jest przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym.

Wstecz