Aktualności

„Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej” - spotkanie informacyjne w Słupsku, 13 stycznia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne: „Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”.

W programie spotkania m.in.:

 • możliwości uzyskania dofinansowania z Programów na lata 2014-2020, w tym: 
  • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • inicjatywa JEREMIE oraz Program „Wsparcie w starcie" jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą;
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.


Termin i miejsce spotkania
Spotkanie odbędzie się 13 styczna (środa) w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3, piętro I)  w godz. 10:00 – 13:00.

Zgłoszenia
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 11 stycznia 2016 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem 59 846 81 14. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

 

Wstecz