Aktualności

Szkolenie w Gdyni: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie organizowane 21 kwietnia 2016 r., poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i realizowania projektów finansowanych ze środków unijnych oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

W programie szkolenia m.in.:
zasady aplikowania o Fundusze Europejskie,
planowanie projektu - definiowanie jego celów i zadań, tworzenie harmonogramu oraz budżetu projektu, źródła finansowania działalności przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020:
-  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego,
-  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
zasady realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich.
W ramach szkolenia przewidziano także zajęcia warsztatowe.

Termin i miejsce szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w czwartek 21 kwietnia 2016 r. w godz. 9:00-15:30 w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 10 Lutego 24 (sala 107 na 1. piętrze).

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdańsk.pife@arp.gda.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 323 31 06, do dnia 20 kwietnia  2016 r.
Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wstecz