Aktualności

„Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych” - spotkanie informacyjne 1 czerwca

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne: „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”.

W programie spotkania m.in.:

  • możliwości dofinansowania organizacji pozarządowych ze środków:
    -  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
    -  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
    -  Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
  • pozostałe możliwości wsparcia organizacji pozarządowych,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się 1 czerwca (środa) w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3, piętro I)  w godz. 10:00 – 13:00.
 
Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 30 maja 2016 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem 59 846 81 14 .
 
Więcej informacji: www.pomorskiewunii.pl
 
Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.
 
„Środy z Funduszami" to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wstecz