Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

„Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych” - spotkanie informacyjne 1 czerwca

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne: „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”.

W programie spotkania m.in.:

 • możliwości dofinansowania organizacji pozarządowych ze środków:
  -  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  -  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  -  Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
 • pozostałe możliwości wsparcia organizacji pozarządowych,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się 1 czerwca (środa) w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3, piętro I)  w godz. 10:00 – 13:00.
 
Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 30 maja 2016 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem 59 846 81 14 .
 
Więcej informacji: www.pomorskiewunii.pl
 
Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.
 
„Środy z Funduszami" to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie