Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego po procedurze odwoławczej w ramach projektu "Pomorzanki w Biznesie"

Poniżej publikujemy ostateczną listę wniosków, które otrzymują wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego, dotyczy uczestniczek II naboru w projekcie. Komisja Oceny Wniosków dokonała wyboru wniosków zakwalifikowanych do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego po procedurze odwoławczej złożonych przez uczestniczki projektu "Pomorzanki w biznesie". 

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o wsparcie finansowe zostaną pisemnie poinformowane o wynikach dokonanej oceny oraz dalszej procedurze składania dokumentów i podpisywania umów.

Lista ostateczna wniosków, które otrzymują jednorazową dotację inwestycyjną.
Lista ostateczna wniosków, które otrzymują podstawowe wsparcie pomostowe.  

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Logo Hlades Photography, firmy autora zdjęć wykorzystanych na stronie ARP
    Zdjęcia na stronie