Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Aktualności - Pomorzanki w Biznesie

  • -

Wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie

Publikujemy wstępne wyniki dokonane przez Komisję Oceny Wniosków na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonych przez uczestniczki projektu "Pomorzanki w biznesie" w drugim naborze.

Wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego po procedurze odwoławczej w ramach projektu "Pomorzanki w Biznesie"

Publikujemy ostateczną listę wniosków, które otrzymują wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego, dotyczy uczestniczek II naboru w projekcie "Pomorzanki w Biznesie".

Wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego

Publikujemy wstępne wyniki dokonane przez Komisję Oceny Wniosków, oceny wniosków na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe złożonych przez uczestników projektu "Pomorzanki w biznesie" w II naborze.

Wyniki oceny wniosków po procedurze odwoławczej o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,w projekcie "Pomorzanki w Biznesie"

Ogłaszamy wyniki oceny wniosków na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego po procedurze odwoławczej, złożonych przez uczestników projektu "Pomorzanki w biznesie".

Wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie "Pomorzanki w Biznesie"

Ogłaszamy wstępne wyniki oceny wniosków na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonych przez uczestników projektu "Pomorzanki w biznesie".

Ostateczna lista uczestniczek projektu "Pomorzanki w Biznesie" - II nabór

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej, zamieszczamy ostateczną listę uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie w II naborze, a także listę rezerwową uczestniczek.

Wyniki III etapu rekrutacji w II naborze do projektu „Pomorzanki w biznesie”

W związku z zakończeniem rozmów rekrutacyjnych, zamieszczamy listę rankingową z III etapu rekrutacji. Lista rankingowa zawiera łączną sumę punktów przyznaną podczas dwóch spotkań z Kandydatkami do projektu „Pomorzanki w biznesie” RPO WP 5.7.

Wyniki II etapu rekrutacji w II naborze do projektu „Pomorzanki w biznesie” po procedurze odwoławczej

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej od oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych, zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji w II naborze do projektu „Pomorzanki w biznesie” RPO WP 5.7

Wyniki II etapu rekrutacji do projektu „Pomorzanki w biznesie” - II nabór

W związku z zakończeniem II etapu rekrutacji, zamieszczamy wyniki oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych do projektu "Pomorzanki w biznesie" RPO WP 5.7

Komunikat dotyczący wyników oceny merytorycznej II naboru do projektu „Pomorzanki w biznesie”

Informujemy, że etap oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych do II naboru w projekcie „Pomorzanki w biznesie” został zakończony.

Wyniki oceny formalnej II naboru rekrutacji do projektu „Pomorzanki w biznesie”

W związku z zakończeniem oceny formalnej przy II naborze wniosków, poniżej zamieszczamy wyniki oceny formalnej formularzy zgłoszeniowych do projektu „Pomorzanki w biznesie” RPO WP 5.7

Zamknięcie II naboru w projekcie „Pomorzanki w Biznesie” RPO 5.7

Informujemy, że w związku z osiągnięciem przewidzianego limitu zgłoszeń w ramach projektu „Pomorzanki w Biznesie” z dniem 24.08.2017 o godz.15.00 zamykamy II nabór.

II nabór wniosków - dotacje na własny biznes dla Pomorzanek

Już 16 sierpnia w Agencji Rozwoju Pomorza rusza nabór wniosków o dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej dla niepracujących pań, które ukończyły 30 rok życia. W ramach projektu „Pomorzanki w Biznesie” każda uczestniczka może ubiegać się aż o 23.000 pln jednorazowej dotacji oraz  trwające nawet rok wsparcie doradcze i wsparcie finansowe na pokrycie kosztów bieżącej działalności do ok. 1.440 pln miesięcznie.

Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, po procedurze odwoławczej

Komisja Oceny Wniosków dokonała wyboru wniosków zakwalifikowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego po procedurze odwoławczej, złożonych przez uczestniczki projektu "Pomorzanki w biznesie".

Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Ogłaszamy wstępne wyniki oceny wniosków na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego złożonych przez uczestników projektu "Pomorzanki w biznesie".

Wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej po procedurze odwoławczej

Komisja Oceny Wniosków dokonała wyboru wniosków zakwalifikowanych do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej po procedurze odwoławczej złożonych przez uczestniczki projektu "Pomorzanki w biznesie".

Nabór wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe

Informujemy, że w dniach 12-16.06.2017 będą przyjmowane dokumenty dotyczące naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w projekcie „Pomorzanki w Biznesie”! Zapraszamy do zaznajomienia się z Regulaminem i załącznikami wymaganymi do uzyskania dofinansowania.

Wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Ogłaszamy wstępne wyniki oceny wniosków na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej złożonych przez uczestników projektu "Pomorzanki w biznesie". 

Nabór wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną

Informujemy, że w dniach 9-16.05.2017 będą przyjmowane dokumenty dotyczące naboru wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej projektu „Pomorzanki w Biznesie”! Zapraszamy do zaznajomienia się z Regulaminem i załącznikami wymaganymi do uzyskania dofinansowania.

Znany jest termin II naboru wniosków do Projektu "Pomorzanki w Biznesie"

Informujemy, że 16.08.2017 w Agencji Rozwoju Pomorza rusza kolejny nabór wniosków na założenie własnej działalności gospodarczej dla niepracujących pań, które ukończyły 30 rok życia.

Ostateczna lista uczestniczek projektu "Pomorzanki w Biznesie" - I nabór

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej, zamieszczamy ostateczną listę uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie w I naborze, a także listę rezerwową uczestniczek.

Wyniki III etapu rekrutacji do projektu „Pomorzanki w biznesie”

W związku z zakończeniem rozmów rekrutacyjnych, zamieszczamy listę rankingową z  III etapu rekrutacji. Lista rankingowa zawiera łączną sumę punktów przyznaną podczas dwóch spotkań z Kandydatkami do projektu „Pomorzanki w biznesie” RPO WP 5.7.

Grafik spotkań III etapu rekrutacji

W związku z rozpoczęciem III etapu rekrutacji do projektu „Pomorzanki w biznesie”, przedstawiamy grafiki spotkań z doradcami. Rozmowy odbywać się będą w terminie 9 – 17 lutego 2017 r. Wszystkie spotkania odbywać się będą w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk, Olivia Business Centre, budynek Olivia SIX, piętro 12.

Wyniki II etapu rekrutacji do projektu „Pomorzanki w biznesie” po procedurze odwoławczej

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej od oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych, zamieszczamy wyniki do projektu "Pomorzanki w biznesie" RPO WP 5.7

Wyniki oceny merytorycznej I naboru rekrutacji

W związku z zakończeniem II etapu rekrutacji, zamieszczamy wyniki oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych do projektu "Pomorzanki w biznesie" RPO WP 5.7

Wyniki oceny formalnej I naboru rekrutacji

W związku z zakończeniem I etapu rekrutacji, zamieszczamy wyniki oceny formalnej formularzy zgłoszeniowych do projektu „Pomorzanki w biznesie” RPO WP 5.7

Zakończenie I naboru wniosków rekrutacyjnych

Informujemy, że z dniem 29.12.2016, zgodnie z regulaminem rekrutacji zakończyliśmy I nabór wniosków do projektu "Pomorzanki w Biznesie". Dziękujemy za duże zainteresowanie i zachęcamy do śledzenia aktualności dotyczących projektu.

Ruszają dotacje na własny biznes dla Pomorzanek

Już 15 grudnia w Agencji Rozwoju Pomorza rusza nabór wniosków na założenie własnej działalności gospodarczej dla niepracujących pań, które ukończyły 30 rok życia. W ramach projektu „Pomorzanki w Biznesie” każda uczestniczka może ubiegać się aż o 23.000 pln jednorazowej dotacji oraz miesięczne wsparcie doradcze i pieniężne w wysokości do 1.440 pln trwające nawet rok.

Dokumenty rekrutacyjne do projektu Pomorzanki w Biznesie

Informujemy, że dokumenty dotyczące rekrutacji i realizacji projektu „Pomorzanki w Biznesie” są już dostępne! Zapraszamy do zaznajomienia się z Regulaminami, formularzem rekrutacyjnym oraz listą załączników wymaganymi do wzięcia udziału w projekcie.