Banery

  • Baner Szkolenia
  • Zapytaj o Fundusze- baner
  • Invest in Pomerania

Aktualności - Pomorzanki w Biznesie

Wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie "Pomorzanki w Biznesie"

Poniżej publikujemy wstępne wyniki dokonane przez Komisję Oceny Wniosków na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonych przez uczestniczki projektu "Pomorzanki w biznesie" w pierwszym naborze. 

Wszystkie osoby na liście rankingowej są rekomendowane do przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny zostaną przekazane drogą mailową.

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lub upływie terminu do ich wniesienia, zostanie zatwierdzona ostateczna lista wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia.

Lista rankingowa z oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

  • data: 2018-01-16

Wstecz