Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, po procedurze odwoławczej

Poniżej publikujemy ostateczną listę wniosków, które otrzymują wsparcie finansowe w postaci podstawowego wsparcia pomostowego. Komisja Oceny Wniosków dokonała wyboru wniosków zakwalifikowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego, po procedurze odwoławczej złożonych przez uczestniczki projektu "Pomorzanki w biznesie". 
Wszystkie osoby, które złożyły wnioski na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, zostaną pisemnie poinformowane o wynikach dokonanej oceny. 
 

Lista ostateczna wniosków, które otrzymują jednorazową dotację inwestycyjną 

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie