Banery

  • Zapytaj o Fundusze- baner
  • Invest in Pomerania

Aktualności - Pomorzanki w Biznesie

Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Poniżej publikujemy wstępne wyniki dokonane przez Komisję Oceny Wniosków, oceny wniosków na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego złożonych przez uczestników projektu "Pomorzanki w biznesie". 

Wszystkie osoby na liście rankingowej są rekomendowane do przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Osoby te wraz z informacją pisemną o wynikach oceny otrzymają wykaz załączników, jakie należy złożyć w celu podpisania umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego.

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lub upływie terminu do ich wniesienia, zostanie zatwierdzona ostateczna lista wniosków rekomendowanych do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego zostaną pisemnie poinformowane o wynikach dokonanej oceny.

Lista rankingowa z oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.  

 

 

Wstecz