Wyniki konkursów

Wyniki konkursów

Komunikat dotyczący wezwania konkursowego RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20

Informujemy, że poniżej zamieszczone listy wniosków wybranych do dofinansowania w ramach wezwania konkursowego RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20 zawierają wyłącznie projekty, które zostały ocenione pozytywnie. 

 

Wyniki naboru konkursowego w ramach Poddziałania 2.2.1. Nabór 24 czerwca 2020 r.

Wyniki konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1. Nabór od 1 sierpnia do 29 września 2017 r.