Banery

  • Baner Szkolenia
  • Zapytaj o Fundusze- baner
  • Invest in Pomerania

II PFP

II Pomorskie Forum Przedsiębiorczości odbyło się 29 marca w Gdyni w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym.

 

Spotkanie otworzył Wicemarszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk, Prezydent Gdyni - Wojciech Szczurek oraz Teresa Kamińska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

W Forum udział wzięło ponad 250 osób - przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji wspierania przedsiębiorczości oraz świata nauki, jak również osoby zainteresowane założeniem własnego biznesu.

W sesji plenarnej Prof. Alberto Lozano Platonoff z Uniwersytetu Szczecińskiego, zaprosił pomorskich przedsiębiorców do udziału w nowym programie finansowania pn. Inicjatywa Technologiczna IniTech (pierwotna nazwa „Wędka Technologiczna”). Podczas forum odbyła się uroczysta inauguracja tego programu poprzez podpisanie umowy z jedną z pomorskich firm ICT, która właśnie rozpocznie korzystanie z nowo uruchomionych środków.

Niedawno udostępnione środki z 7. Programu Ramowego, największego programu UE w latach 2007-13 na komercjalizację badań i budowanie współpracy nauka - przemysł, to drugi temat sesji plenarnej, do którego wprowadzenia dokonała pani Aneta Maszewska z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych.

W trzech panelach dyskusyjnych: „Rozwinąć skrzydła”, „Pierwsze kroki w biznesie” oraz „Innowacje jako czynnik budowania przewagi konkurencyjnej firmy” wzięli udział przedsiębiorcy z województwa pomorskiego, kraju i zagranicy. Ostatni z wymienionych paneli, w nowatorskiej formie giełdy projektów, miał na celu umożliwienie przedsiębiorcom z Pomorza dostęp do partnerów zainteresowanych współpracą z nimi w wielu innowacyjnych obszarach.

Dodatkowo, podczas Forum swoje stoiska wystawiennicze zaprezentowało 36 instytucji wspierania przedsiębiorczości z Pomorza. Należy tu wymienić Centrum Obsługi Biznesu z Gdańska, Fundację Gospodarczą z Gdyni, inkubatory przedsiębiorczości czy fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. W miasteczku Przyjaznym Przedsiębiorcy bezpłatnie doradzali przedstawiciele Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Celnego, Rzecznicy Patentowi itd.

następna strona »