Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Program

 

Recepcja

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

 

Hol wystawienniczy

10:00 – 14:00 Stoiska wystawiennicze instytucji i organizacji wspierających przedsiębiorczość na

Pomorzu

 

Sala Morska

10:00 – 10:15 Powitanie przez Marszałka Województwa Pomorskiego, Wojewodę Pomorskiego,

Prezydenta Miasta Gdyni oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

10:15 – 10:35 Fundusze dla MSP w 7. Programie Ramowym

Aneta Maszewska, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

 

10:35 – 11:00 Program „Wędka Technologiczna”

Dr hab. inż. Alberto Lozano Platonoff, Uniwersytet Szczeciński

 
11:00 – 12:30 Rozwinąć skrzydła - panel dyskusyjny dla przedsiębiorców działających na rynku

dłużej niż 3 lata

Jak zaplanować rozwój firmy?

Marek Łangowski, TeleMobile

 

 

Rozwój dzięki zaawansowanej technologii

Mirosław Wąsowicz, Jeeves Information Systems AB


 

Z Trójmiasta po sukces biznesowy

Maciej Grabski, Business Angels Seed Fund

 

12:45 – 14:15 Innowacje jako czynnik budowania przewagi konkurencyjnej firmy - giełda

projektów dla przedsiębiorców zainteresowanych partnerstwem w przedsięwzięciach

innowacyjnych

Sposób na konkurencyjność

Marta Mackiewicz, Ecorys Polska

Na ile innowacyjne są polskie przedsiębiorstwa?

Prof. Michał Mrozowski, Centrum Doskonałości WiComm dla innowacyjnego Pomorza

Innowacyjna współpraca firm polskich i niemieckich w zakresie gospodarki morskiej

Dr Klaus Pfeiffer, Hydromod

Wspieranie międzynarodowej współpracy technologicznej w ramach europejskiej sieci Innovation

Relay Centre

Robert Podgórzak, IRC Central Polska

 
Sala Koralowa

12:45 – 14:15 Pierwsze kroki w biznesie - panel dyskusyjny dla osób zainteresowanych

założeniem firmy oraz start-up’ów

Dobre początki

Dominika Markowska, Portal Praktyk

 

 

Pierwsze kroki w biznesie – okiem praktyka

Andrzej Belczak, Cama Soft

 

 

Oferta otoczenia biznesu dla start-up’ów

Małgorzata Jasnoch, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości.

 

Sala Lazurowa

15:00 – 16:30 Pomoc de minimis – bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców.

 

 

Sala Koralowa

15:00 – 17:00 Spotkanie inauguracyjne projektu DIONE - Kobiety w zaawansowanych
technologiach (Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości).

 

Sala Morska

15:00 – 17:00 Przygotowanie biznesplanu – bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców.

 

« poprzednia strona

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie