Banery

  • Zapytaj o Fundusze- baner
  • Invest in Pomerania

Pomorskie Fora Przedsiębiorczości

Pomorskie Fora Przedsiębiorczości to cykl spotkań biznesowych, których celem jest podejmowanie ważnych i aktualnych tematów dotyczących zakładania i rozwijania działalności gospodarczej. W wyborze tematyki sesji prezentacyjnych, paneli dyskusyjnych oraz warsztatów wykorzystywane są wyniki badań sektora przedsiębiorstw. Dzięki temu wydarzenie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.

Więcej informacji o Pomorskich Forach Przedsiębiorczości na www.forum.arp.gda.pl

X Pomorskie Forum Przedsiębiorczości odbędzie się 21 maja 2015 roku. Rekrutacja ruszy w maju. Więcej informacji na stronie FORUM.

IX Pomorskie Forum Przedsiębiorczości odbyło się 29 maja 2014 roku w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni w nowej części wystawienniczo-konferencyjnej. Tematem przewodnim Forum była „STRATEGIA”.
Spotkania podzielono na cztery bloki tematyczne Finanse Firm, Zasoby Ludzkie, Zmiana oraz Ja Jako Przedsiębiorca.Wydarzeniem towarzyszącym była prezentacja dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu na Pomorzu. Pokazane zostały przykłady pomorskich firm, które znalazły się wśród najlepszych w Polsce w tegorocznym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013.

VIII Pomorskie Forum Przedsiębiorczości odbyło się 23 maja 2013 roku. Tematem przewodnim Forum była „ZMIANA”. Organizowane w ramach Forum spotkania podzielono w cztery bloki tematyczne: Zrównoważona Firma, Finansowanie, Komunikacja, Komptenecje. Po raz pierwszy Forum organizowane było zgodnie ze standardem „Zielonych wydarzeń”.
Galeria Fotografii.

VII Pomorskie Forum Przedsiębiorczości odbyło się 10 maja 2012 roku w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Tematem przewodnim Forum było partnerstwo lokalne. Spotkania organizowane w ramach Forum podzielono na cztery bloki tematyczne: Finanse, Kreatywność, Internet,Dialog. Podczas Forum odbyły się również wydarzenia towarzyszące. W holu swoją ofertę prezentowały instytucje otoczenia biznesu posiadające Punkty konsultacyjne oraz fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.


VI Pomorskie Forum Przedsiębiorczości odbyło się 26 maja 2011 roku. W Forum uczestniczyło ponad 250 osób. Największe zainteresowanie wzbudziły spotkania dotyczące biznesów kreatywnych po drugiej stronie Bałtyku, warsztaty dotyczące potencjału pracowników firmy, a także spotkania dotyczące zakładania i rozwijania działalności gospodarczej. Tradycyjnie w ramach Forum odbyły się także prezentacje ofert instytucji otoczenia biznesu.
 

V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości odbyło się 13-14 maja 2010 roku. Oferta Forum była zróżnicowana i przygotowana w odpowiedzi na aktualne potrzeby przedsiębiorców. W Forum wzięło udział blisko 500 przedsiębiorców i osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej. Usługi informacyjne dla przedsiębiorców na przygotowanych stoiskach wystawienniczych zaprezentowało 27 instytucji otoczenia biznesu działających w województwie pomorskim. 
 

IV Pomorskie Forum Przedsiębiorczości odbyło się 12 marca 2009 roku. Tematem przewodnim była Firma w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej. W Forum wzięło udział blisko 400 osób przedsiębiorców i osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej. Usługi informacyjne dla przedsiębiorców na przygotowanych stoiskach wystawienniczych zaprezentowało 30 instytucji otoczenia biznesu działających w województwie pomorskim. 

  

III Pomorskie Forum Przedsiębiorczości odbyło się 6 marca 2008 roku. Głównym tematem zorganizowanych spotkań były możliwości pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z programów regionalnych i  krajowych.  W Forum wzięło udział ok. 300 osób i 27 instytucji otoczenia biznesu, prezentujących na holu wystawienniczym swoje usługi informacyjne.

 

II Pomorskie Forum Przedsiębiorczości odbyło się 29 marca 2007 roku w Gdyni . Spotkania zorganizowane podczas Forum poświecone zostały tematom zawiązanym z  prowadzeniem i rozpoczynaniem działalności gospodarczej.  W Forum udział wzięło ponad 250 osób  i  31 instytucji otoczenia biznesu w ramach holu wystawienniczego.

 

I Pomorskie Forum Przedsiębiorczości odbyło się dnia 27 października 2006 roku. Forum poruszało tematy ważne dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych założeniem własnej firmy. Uczestniczyło w nim ponad 200 uczestników. Usługi informacyjne dla przedsiębiorców na przygotowanych w ramach holu wystawienniczego zaprezentowało 30 instytucji otoczenia biznesu działających w województwie pomorskim.
 

  • -
  • -