Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

O CSR

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
(z ang. Corporate Social Responsibility ‒ CSR)


Zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności (CSR) przedsiębiorstwo postrzegane jest szeroko, przez jego kapitał intelektualny, społeczny, zdobytego zaufania wśród klientów. Istotą realizowanej przez firmę społecznej odpowiedzialności jest budowanie i wzmacnianie jego niematerialnego potencjału. Realizując swój podstawowy cel, czyli osiąganie zysku, firma angażuje się też w tworzenie wartości dla podmiotów pozostających z nią w relacjach m.in. pracowników, dostawców, społeczności lokalnej, środowiska.
Biznes odpowiedzialny dostrzega problemy rozwijającego się świata, takie jak ograniczone zasoby energii, zagrożenie środowiska naturalnego, czy bardziej rodzime jak niski poziom kapitału społecznego utrudniający współpracę. Rozpoznane kwestie społeczne i środowiskowe uwzględniane są podczas podejmowania decyzji we wszystkich działaniach. Zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności firma wpisuje w swoją strategię uczciwe praktyki, budowanie zaufania i możliwie najlepszych relacji z konsumentami, dbałość o dobry wizerunek firmy na rynku, co w efekcie  przekłada się na lepszą pozycję przedsiębiorstwa na rynku i pozwala wyróżnić się wśród konkurencji.
Firmy działające zgodnie z zasadami CSR dostrzegają,  że zarządzane w sposób przejrzysty odbierane są przez konsumentów jak i inwestorów jako miej ryzykowne. Troska o dobrą komunikację ze społecznością i władzami lokalnymi ułatwia organizacji funkcjonowanie w wielu obszarach. Na opinię klientów coraz częściej mają wpływ dodatkowe aspekty działalności firm. Pozytywnie oceniana jest dbałość o ekologię oferowanych produktów i wykonania usług, przestrzeganie zasad etyki biznesu, aktywność prospołeczną. Nie od dziś wiadomo, że dobra reputacja jest nieodłącznym elementem pozytywnego wizerunku firmy. Odpowiedzialne działania skierowane do pracowników, zwiększają ich motywację i zaangażowanie. Działania takie stanowią długofalową inwestycję. Dobra opinia na rynku pracy pozwala nie tylko zatrzymać ale i ściągnąć do siebie najlepszych specjalistów. Z zebranych doświadczeń firm wynika, że strategia CSR stwarza doskonałe warunki dla rozwoju i innowacyjności.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility ‒ CSR) to sposób zarządzania przedsiębiorstwem, w ramach którego, firma w prowadzonej przez siebie działalności, dobrowolnie uwzględnia kwestie społeczne, ochronę środowiska oraz buduje pozytywne relacje z interesariuszami. Przez pojęcie interesariuszy rozumie się jej pracowników, klientów, akcjonariuszy, dostawców, społeczności lokalne i inne grupy osób, na które działalność firmy może mieć bezpośredni lub pośredni wpływ lub które mogą wpływać na firmę.

Korzyści dla firm ze stosowania strategii CSR to m.in.:

 • usprawnienie procesów wewnątrz firmy
 • rozwój
 • większa poprawa wiarygodności i poprawa wizerunku
 • wzrost motywacji pracowników
 • wzrost lojalności konsumentów
 • wyróżnienie się wśród konkurencji co może przełożyć się np. na wzrost sprzedaży

Działania firmy wpisujące się w koncepcję  CSR to np.:

 • uczciwe, partnerskie traktowanie pracowników
 • wspieranie społecznego zaangażowania pracowników
 • transparentność w relacjach z klientami i partnerami biznesowymi
 • uczciwa konkurencja
 • uwzględnianie aspektów ekologicznych w procesie produkcji, świadczeniu usług, stosowanie ekologicznych opakowań
 • rzetelne informowanie o wszystkich cechach oferowanego produktu
 • wspieranie  działań organizacji pozarządowych
 • wstrzymywanie się od reklam kierowanych do dzieci
 • promowanie zdrowego stylu życia

 

nasze artykuły:

JAK? ma znaczenie
czyli nowoczesne trendy w biznesie
- artykuł ARP

 

Zapraszamy też na stronę Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którego jesteśmy partnerem wspierającym www.odpowiedzialnybiznes.pl

 

Informacja na temat doradztwa CSR w ARP tutaj

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie