Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

ARP Partnerem Wspierającym Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Doradztwo CSR

Doradztwo CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR - z ang. Corporate Social Responsibility) to współczesna koncepcja zarządzania firmą, która uwzględnia m.in. aspekty społeczne i środowiskowe w procesie podejmowania decyzji biznesowych. Strategiczne podejście do tego zagadnienia, odpowiedni dobór i zintegrowanie działań CSR-owych z podstawową działalnością firmy przynoszą najlepsze długookresowe efekty. Rezultaty te mogą być obserwowane w wielu obszarach - od lepszego zarządzania ryzykiem począwszy poprzez budowanie  lojalności klientów, kontrahentów i pracowników po zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstwa czy wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych produktów bądź usług.

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu przedsiębiorstw tą tematyką rozszerzyliśmy wachlarz usług świadczonych przez ARP S.A. o doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania kompleksowej strategii CSR uwzględniającej aktualne standardy społecznej odpowiedzialności biznesu zawarte w ISO 26000 oraz najnowsze trendy rynkowe.

W ramach Doradztwa CSR oferujemy także:

 • weryfikację i uaktualnienia istniejących strategii CSR-owych, poprzedzonych audytem potrzeb
 • dobranie rozwiązań i narzędzi CSR odpowiednich do założonych celów strategicznych
 • wsparcie w opracowywaniu projektów i programów CSR-owych dla przedsiębiorstw, a także organizacji o innym charakterze
 • opracowywanie kodeksów etyki
 • pomoc podczas wdrażania raportowania aspektów pozafinansowych w przedsiębiorstwach
 • wsparcie Klienta podczas wdrażania rozwiązań CSR-owych we współpracy z interesariuszami i w sposób zapewniający istnienie dialogu
 • innego rodzaju usługi doradcze i eksperckie z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju, w zależności od potrzeb Klientów.


Do końca sierpnia 2015 r. istnieje możliwość skorzystania z usługi doradczej dofinansowanej w 90 % ze środków Unii Europejskiej, co oznacza, że nasi Klienci ponoszą koszt jedynie 10% wartości wybranych usług). Dofinansowane usługi doradcze dostępne są jedynie dla firm z sektora MSP oraz osób planujących otworzenie własnej działalności gospodarczej. Przewidziano na nie maks. 40 godzin. Więcej informacji w Zakładce Usługi Doradcze dla MSP.

Na zasadach komercyjnych prowadzimy również szkolenia wewnętrzne przybliżające tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierające proces wdrażania rozwiązań CSR w organizacji skierowane do kadry zarządzającej oraz pracowników.

Nasza oferta kierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw zarówno dużych, jak i z sektora MSP (z wyłączeniem podmiotów aplikujących o dotacje w Agencji Rozwoju Pomorza). Wsparcie oferujemy także spółkom komunalnym, jednostkom samorządu terytorialnego (JST) oraz organizacjom pozarządowym.

 Kontakt:
Agencja Rozwoju Pomorza
t
el. 58 32 33 139
www.arp.gda.pl

 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie