Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

W konkursie wzięło udział 28 przedsiębiorców, którzy w swoich firmach wdrażają innowacyjne rozwiązania.

Zwycięzcami konkursu Pomorski Lider Innowacji 2007 zostali:

 

 

Kategoria Innowacyjna Firma

 

Średnie przedsiębiorstwo
BALEX – METAL S.A.

Kategoria Innowacyjny Produkt

Mikroprzedsiębiorstwo
FELLOWS S.C. A.Macuk, Radosław Potyraj

Małe Przedsiębiorstwo
OPENLEARNING

Średnie przedsiębiorstwo
RADPOL S.A.

 

 

Kategoria Innowacyjna Usługa

 

Mikroprzedsiębiorstwo
IDEGO Marcin Stępniewski

Małe Przedsiębiorstwo
DATERA S.A.

Ponadto tytuł „Primus Interpares” otrzymała firma RADPOL S.A.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Logo Hlades Photography, firmy autora zdjęć wykorzystanych na stronie ARP
    Zdjęcia na stronie