Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Pomorski Lider Innowacji

Konkurs Pomorski Lider Innowacji był realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach projektu „Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego Uzupełnienie i Plan Działań” współfinansowanego ze środków 6.Programu Ramowego Unii Europejskiej.
Naszymi partnerami byli: Samorząd Województwa Pomorskiego, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Centrum Techniki Okrętowej S. A., Strahclyde European Partnership Ltd.(Szkocja) oraz RTC North Ltd (Wielka Brytania).
Odbyły się dwie edycje konkursu:

 

 

Celem obydwu konkursów było promowanie przedsiębiorstw innowacyjnych wdrażających nowe rozwiązania technologiczne, produktowe i procesowe. Ponadto ważnym celem było wskazanie korzyści wynikających ze współpracy sektora naukowego z prywatnym. Realizacja konkursów zakładała upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie innowacji oraz zachęcenie pomorskich przedsiębiorców do inwestowania w rozwój firmy poprzez innowacje.