Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Aktualności

Stronicowanie

 • Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

  Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

  2021.09.17

  Ogłosiliśmy nabór wniosków o udzielenie grantu na zakup Specjalistycznych Usług Doradczych (dalej SUD) od Instytucji Otoczenia Biznesu (dalej IOB), akredytowanych w systemie SPEKTRUM. Celem głównym projektu "SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych" jest wzrost konkurencyjności pomorskich MŚP do roku 2023 w efekcie utworzenia kompleksowego systemu świadczenia usług doradczych w regionie. 

  Wnioski należy składać w terminie od 11 października 2021 r. do 30 listopada 2021 r. 

   

 • Kolejne Forum Przedsiębiorstw za nami!

  Kolejne Forum Przedsiębiorstw za nami!

  2021.09.16

  Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w kolejnej już 21 edycji Forum Przedsiębiorstw. Wydarzenie uroczyście otworzył Łukasz Żelewski, Prezes Agencji Rozwoju Pomorza, która jest pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia. Cele, jakie stawiamy przed Forum to dzielenie się  wiedzą, inspiracja do rozwoju oraz możliwość wymiany doświadczeń.

  Cieszymy się, że udało się w tym roku stworzyć warunki do osobistych spotkań uczestników i wymiany doświadczeń.

 • zdjecie bank

  Województwo pomorskie będzie współpracować z Bankiem Światowym

  2021.09.14

   Województwo pomorskie rozpocznie współpracę z Grupą Banku Światowego, mającą na celu przeprowadzenie badania wskazującego wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) wspieranych w ramach projektu Invest in Pomerania (IiP) na rozwój gospodarczy województwa pomorskiego. Kolejnym wynikiem analizy jest przedstawienie założeń nowej strategii pozyskiwania inwestycji i promocji gospodarczej regionu na lata 2021-2027. 

 • Prośba o oszacowanie wartości zamówienia na zakup dostępu do systemu obsługi inwestora

  Prośba o oszacowanie wartości zamówienia na zakup dostępu do systemu obsługi inwestora

  2021.09.10

  Agencja Rozwoju Pomorza przystąpiła do szacowania ceny przyszłego zamówienia na zakup dostępu do „Systemu Obsługi Inwestora”, który stanowić będzie centralne narzędzie analityczno-wizualizacyjne umożliwiające zwiększenie efektywności procesu pozyskiwania nowych i pełnej obsługi inwestorów. W związku z tym zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztów zamówienia i przesłanie do 17 września 2021r. do godziny 14:00.

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na konsultacje dot. pozyskania Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) w Dębnicy Kaszubskiej i Ustce

  Konsultacje dot. pozyskania Funduszy Europejskich

  2021.09.09

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) w Dębnicy Kaszubskiej i Ustce.

 • Rusza nabór do kolejnej edycji konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2021”!

  Kolejna edycja konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2021”! Trwają zgłoszenia pomorskich firm i gmin.

  2021.09.08

  Do 20 września przedłużono termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu o Nagrodę Pomorską "Gryf Gospodarczy"!!

  Zapraszamy do udziału w konkursie firmy i gminy z terenu województwa pomorskiego w  kategoriach: Lider innowacji, Lider eksportu, Lider odpowiedzialności społecznej, Pomorski start-up, Lider kształcenia zawodowego,  Lider inwestycji, Lider zielonej transformacji oraz w kategorii Gmina przyjazna przedsiębiorcom.
   

 • "Dotacje na udział w targach międzynarodowych. Jak w praktyce pozyskać środki na promocje zagraniczną?", bezpłatne webinarium 22 września

  "Dotacje na udział w targach międzynarodowych. Jak w praktyce pozyskać środki na promocje zagraniczną?", bezpłatne webinarium 22 września

  2021.09.03

  W związku z ogłoszonym konkursem „Granty na działania eksportowe” Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych aplikowaniem na webinarium 22 września 2021r w godz. 10-11:30. Konkurs wspiera projekty polegające na udziale firm w międzynarodowych targach pomagających wejść z ofertą na rynki zagraniczne.

 • Informacja dotycząca IV konkursu grantowego w ramach projektu "Pomorski Broker Eksportowy"

  Informacja dotycząca IV konkursu grantowego w ramach projektu "Pomorski Broker Eksportowy"

  2021.09.03

  W związku z konkursem o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy” – ogłoszonym 27 maja 2020 r. – informujemy, że zgodnie z zapisami pkt 10 Regulaminu Konkursu nr PBE.04.2020 , w związku z wyczerpaniem alokacji, nabór wniosków o udzielenie grantu zostanie zakończony dnia 17 września 2021 r. Jednocześnie przypominamy, że 4 października 2021r. rozpocznie się nabór wniosków do konkursu PBE.05.2021.

 • Ogłoszenie o naborze

  Konkurs o przyznanie wsparcia na szkolenia INVEST IN POMERANIA ACADEMY

  2021.09.02

  Agencja Rozwoju Pomorza SA ogłasza nabór wniosków o przyznanie wsparcia na organizację szkoleń poprawiających kwalifikacje pracowników, w ramach kompleksowego systemu działań wspierających inwestorów. Przedmiotem naboru jest wyłonienie przedsiębiorcy lub przedsiębiorców zajmujących się działalnością w obszarze szkoleniowo-edukacyjnym z siedzibą w Polsce, którzy przeprowadzą szkolenia co do zasady 100 osób w 3 konkursach tematycznych: Junior Java Developer, Junior Front-end Developer, Junior Data Scientist. Wnioski można przesyłać od 4 października do 18 października 2021 r.

 • Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

  Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

  2021.09.02

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację projektów polegających na udziale przedsiębiorstw indywidualnych jako wystawcy w międzynarodowych targach i wystawach przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa pomorskiego, tj. rozpoczęcia lub zwiększenia eksportu produktów/usług. Wnioski można wysyłać w terminie od 4 października 2021 r. do 3 grudnia 2021 r.

Stronicowanie

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie