Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Aktualności

Stronicowanie

 • śtp

  Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2021

  2021.09.23

  Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w roku 2021 jest organizowany w dniach 8-14 listopada. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP) to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany od 2008 roku, w 160 krajach świata. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to szeroki projekt, w skład którego wchodzi wiele wydarzeń, w których biorą udział tysiące ludzi w naszym kraju (a miliony na świecie!). 

  Koordynatorem ŚTP w województwie pomorskim jest Agencja Rozwoju Pomorza. Zapraszamy jak co rok do Partnerstwa przy organizacji ŚTP i do udziału w licznych wydarzeniach w naszym regionie. Więcej szczegółów odnośnie tegorocznej edycji niebawem.

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na konsultacje dot. pozyskania Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) w Dębnicy Kaszubskiej i Ustce

  Konsultacje dot. pozyskania Funduszy Europejskich w dniu 28 września w Ustce

  2021.09.23

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) w Ustce już 28 września w godz. 11:00 - 12:30  w Urzędzie Miasta Ustka, przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3. 

 • Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

  Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

  2021.09.17

  Ogłosiliśmy nabór wniosków o udzielenie grantu na zakup Specjalistycznych Usług Doradczych (dalej SUD) od Instytucji Otoczenia Biznesu (dalej IOB), akredytowanych w systemie SPEKTRUM. Celem głównym projektu "SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych" jest wzrost konkurencyjności pomorskich MŚP do roku 2023 w efekcie utworzenia kompleksowego systemu świadczenia usług doradczych w regionie. 

  Wnioski należy składać w terminie od 11 października 2021 r. do 30 listopada 2021 r. 

   

 • Kolejne Forum Przedsiębiorstw za nami!

  Kolejne Forum Przedsiębiorstw za nami!

  2021.09.16

  Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w kolejnej już 21 edycji Forum Przedsiębiorstw. Wydarzenie uroczyście otworzył Łukasz Żelewski, Prezes Agencji Rozwoju Pomorza, która jest pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia. Cele, jakie stawiamy przed Forum to dzielenie się  wiedzą, inspiracja do rozwoju oraz możliwość wymiany doświadczeń.

  Cieszymy się, że udało się w tym roku stworzyć warunki do osobistych spotkań uczestników i wymiany doświadczeń.

 • zdjecie bank

  Województwo pomorskie będzie współpracować z Bankiem Światowym

  2021.09.14

   Województwo pomorskie rozpocznie współpracę z Grupą Banku Światowego, mającą na celu przeprowadzenie badania wskazującego wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) wspieranych w ramach projektu Invest in Pomerania (IiP) na rozwój gospodarczy województwa pomorskiego. Kolejnym wynikiem analizy jest przedstawienie założeń nowej strategii pozyskiwania inwestycji i promocji gospodarczej regionu na lata 2021-2027. 

 • Ogłoszenie o naborze

  Konkurs o przyznanie wsparcia na szkolenia INVEST IN POMERANIA ACADEMY

  2021.09.02

  Agencja Rozwoju Pomorza SA ogłasza nabór wniosków o przyznanie wsparcia na organizację szkoleń poprawiających kwalifikacje pracowników, w ramach kompleksowego systemu działań wspierających inwestorów. Przedmiotem naboru jest wyłonienie przedsiębiorcy lub przedsiębiorców zajmujących się działalnością w obszarze szkoleniowo-edukacyjnym z siedzibą w Polsce, którzy przeprowadzą szkolenia co do zasady 100 osób w 3 konkursach tematycznych: Junior Java Developer, Junior Front-end Developer, Junior Data Scientist. Wnioski można przesyłać od 4 października do 18 października 2021 r.

 • Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

  Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

  2021.09.02

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację projektów polegających na udziale przedsiębiorstw indywidualnych jako wystawcy w międzynarodowych targach i wystawach przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa pomorskiego, tj. rozpoczęcia lub zwiększenia eksportu produktów/usług. Wnioski można wysyłać w terminie od 4 października 2021 r. do 3 grudnia 2021 r.

 • Webinar informacyjny nt. Programów Międzynarodowych na lata 2021-2027, 24 września

  Webinar informacyjny nt. Programów Międzynarodowych na lata 2021-2027, 24 września

  2021.08.24

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatny „Webinar informacyjny  nt. Programów Międzynarodowych na lata 2021-2027”.  Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać dofinansowanie w ramach programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

 • konsultacje społeczne

  Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

  2021.08.06

  Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że od 4 sierpnia do 30 września 2021 r. trwają KONSULTACJE projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Z pełną treścią projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 oraz dokumentów i informacji związanych z procesem konsultacji można zapoznać się na stronie  internetowej https://strategia2030.pomorskie.eu.  Z niezbędną dokumentacją sprawy można również zapoznać się w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku, gdzie jest ona wyłożona do wglądu.

 • PARP ogłasza nowy konkurs. Fundusze Europejskie dla wyjątkowych inicjatyw pracowników

  PARP ogłasza nowy konkurs. Fundusze Europejskie dla wyjątkowych inicjatyw pracowników

  2021.08.04

  Nowy konkurs PARP ma na celu popularyzację w polskich przedsiębiorstwach idei systematycznego włączania pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie. Wyłonione w konkursie najlepsze przedsięwzięcia i narzędzia mogą liczyć na promocję oraz nagrody finansowe. Projekty będzie można zgłaszać od 31 sierpnia do 21 września 2021 r. Konkurs finansowany jest z Programu Inteligentny Rozwój.

  Konkurs „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych” jest organizowany po raz pierwszy. Mogą wziąć w nim udział mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terytorium Polski.

  Zainteresowanych konkursem przedsiębiorców zapraszamy do współpracy.

Stronicowanie

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie