Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Aktualności - Pomorzanki w Biznesie

Wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego po procedurze odwoławczej w ramach projektu "Pomorzanki w Biznesie"

Poniżej publikujemy ostateczną listę wniosków, które otrzymują wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego, dotyczy uczestniczek II naboru w projekcie. Komisja Oceny Wniosków dokonała wyboru wniosków zakwalifikowanych do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego po procedurze odwoławczej złożonych przez uczestniczki projektu "Pomorzanki w biznesie". 

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o wsparcie finansowe zostaną pisemnie poinformowane o wynikach dokonanej oceny oraz dalszej procedurze składania dokumentów i podpisywania umów.

Lista ostateczna wniosków, które otrzymują jednorazową dotację inwestycyjną.
Lista ostateczna wniosków, które otrzymują podstawowe wsparcie pomostowe.  

Wstecz