Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Aktualności - Pomorzanki w Biznesie

Wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego

Poniżej publikujemy wstępne wyniki dokonane przez Komisję Oceny Wniosków, oceny wniosków na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe złożonych przez uczestników projektu "Pomorzanki w biznesie" w II naborze.

 

Wszystkie osoby są rekomendowane do przyznania jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego. Każda z osób wraz z informacją mailową otrzyma karty oceny wniosków wraz z indywidualną oceną, która je dotyczy oraz rekomendowaną kwotą wsparcia finansowego. 

 

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lub upływie terminu do ich wniesienia, zostanie zatwierdzona ostateczna lista wniosków rekomendowanych do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego.  

 

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego zostaną pisemnie poinformowane o wynikach dokonanej oceny. 

 

Lista rankingowa z oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Lista rankingowa z oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.