Aktualności

  • Galeria logotypów właściwych dla Lokalnego Punktu Informacyjnego

Kontrola i rozliczanie projektów EFS+ - szkolenie w Bytowie, 19 września

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku wraz z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie „Kontrola i rozliczanie projektów EFS+”

Systemy informatyczne dla beneficjentów FEP 2021-2027 oraz Zamówienia publiczne EFS+ - szkolenie w Lęborku, 11 lipca

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku wraz z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie dotyczące systemów informatycznych dla beneficjentów Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027) oraz zamówień publicznych EFS+.

„Dotacje dla Przedsiębiorstw Społecznych - Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” - webinarium, 5 lipca

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku wraz Departamentem Ekonomii Społecznej zaprasza na webinarium poświęcone możliwościom wsparcia Przedsiębiorstw Społecznych w programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025.

Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - lipiec 2024 r.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje zainteresowanych informacjami na temat możliwości pozyskania funduszy unijnych m.in. na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej, szkolenia, realizację projektów JST i organizacji pozarządowych.

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie pomorskim – czerwiec 2024 r.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat możliwości uzyskania funduszy unijnych m.in. na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej, szkolenia, realizację projektów JST i organizacji pozarządowych.

Wsparcie dla HoReCa, turystyki i kultury – Jak zdobyć dotacje na rozwój? - webinarium, 9 maja

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku wraz z Polską Fundacją Przedsiębiorczości zaprasza na webinarium poświęcone naborowi wniosków na wsparcie inwestycji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z sektora HoReCa, turystyka, kultura.

Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej - spotkanie informacyjne w Bytowie, 22 maja

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku wraz z partnerami zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone wsparciu na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Fundusze Europejskie na podnoszenie kwalifikacji - spotkanie informacyjne w Słupsku, 15 maja

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone wsparciu z funduszy UE na podnoszenie kwalifikacji.

Dotacje i pożyczki na rozwój dla MŚP - webinarium - 10 maja

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne webinarium na temat dostępnych i planowanych możliwości wsparcia na rozwój i inwestycje dla firm. Spotkanie organizowane jest w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Spotkanie informacyjne: Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na Inwestycje, efektywność energetyczną i OZE - 8 maja

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone wsparciu dotacyjnemu w ramach działania Kredyt ekologiczny z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie pomorskim – KWIECIEŃ 2024 r.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat możliwości uzyskania funduszy unijnych m.in. na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej, szkolenia, realizację projektów JST i organizacji pozarządowych.

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie pomorskim – MARZEC 2024 r.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat możliwości uzyskania funduszy unijnych m.in. na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej, szkolenia, realizację projektów JST i organizacji pozarządowych.

„Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY – granty dla młodych organizacji i grup nieformalnych ” - webinar, 18 marca 2024 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku wraz Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na spotkanie online poświęcone konkursowi "Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY - edycja 2024 r.". Spotkanie odbędzie się 18 marca br. w godz. 11:00 - 12:00 za pośrednictwem platformy Zoom.

Biznesowy Start - Jak zdobyć dotacje i pożyczki na Twoją Działalność Gospodarczą? - Webinarium - 12 marca 2024 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne webinarium poświęcone wsparciu na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku

1 lutego 2024 r., Agencja Rozowju Pomorza podpisała umowę z Województwem Pomorskim na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku, który zastąpił funkcjonujący do tej pory Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku.  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE) 2021-2027.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2024 - Skorzystaj z dofinansowania i podnieś kompetencje swoich pracowników - webinar, 8 lutego

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest częścią Funduszu Pracy i służy wspieraniu kształcenia ustawicznego pracowników. Przeznaczony jest na szkolenia podnoszące kompetencje. Zapraszamy na webinar wyjaśniajacy jak można z niego skorzystać.

POMYSŁ-KAPITAŁ-BIZNES, czyli fundusze europejskie na założenie działalności gospodarczej - webinar, 6 lutego

Skąd wziąć pieniądze na start działalności? Gdzie zgłosić się po dofinansowanie? Zapraszamy zainteresowanych na spotkanie online.

Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w grudniu

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców zapraszaja osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych konsultacji podczas dyżurów w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI) zaplanowanych w grudniu.

A może własny biznes? Jak pozyskać środki finansowe na realizacje pomysłów biznesowych? - spotkanie w Słupsku, 29 listopada

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku wraz z partnerami zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne podczas którego omówione zostaną zagadnienia związane z przedsiębiorczością.

Granty na cyfryzację dla firm! - webinarium, 29 listopada

Zapraszamy do uczestnictwa w webinarze, który wskaże możliwości finansowania procesu cyfryzacji w firmie.

Potencjał Gospodarki Obiegu Zamkniętego dla firm i organizacji - webinar, 24 listopada

Poznaj nowe możliwości rozwoju firmy i organizacji dzięki gospodarce obiegu zamkniętego - modelu rozwoju, który dąży do wyeliminowania odpadów, jednocześnie uwzględniając aspekty środowiskowe. Zapraszamy na webinar.

Zostań Innowatorem - Zaplanuj i sfinansuj inwestycje - webinarium, 16 listopada

Słyszałeś o innowacjach, pracach badawczo-rozwojowych, chcesz zostać innowatorem i sprawdzić bezpłatnie czy Twoja firma ma potencjał na wdrożenie innowacji. Zapraszamy na webinarium.

Czas na start! Fundusze europejskie na rozpoczęcie biznesu - webinar 23 listopada – II edycja

Zapraszamy do uczestnictwa w webinarze, który wskaże konkretne ścieżki finansowania otwarcia biznesu przy udziale środków unijnych.

Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w listopadzie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Gdańsku zapraszaja osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych konsultacji podczas dyżurów w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI) zaplanowanych w listopadzie.

Transformacja energetyczna, a nowe projekty krajowe oraz międzynarodowe.  Nowe możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw. Spotkanie informacyjne stacjonarne. 30 października

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku wraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym Interreg Południowy Bałtyk | POMORSKIE zaprasza na spotkanie informacyjne pn. Transformacja energetyczna, a nowe projekty krajowe oraz międzynarodowe.  Nowe możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza w dniu 30 października w godz. 11:00 - 14:00. 

Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w październiku

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Gdańsku zaprasza osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych konsultacji podczas dyżurów w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI) zaplanowanych w październiku.

Nauka dla biznesu czy biznes dla nauki?  Aspekty współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw, a projekty międzynarodowe. Spotkanie informacyjne. 28 września

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne podczas którego przybliżymy Państwu informacje nt.: realizacji projektów B+R przez jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa, możliwości finansowania projektów z polskich źródeł, a także z programów międzynarodowych. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w dniu 28 września w godz. 9:00-12:00.

Zasady horyzontalne w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Spotkanie informacyjne w Słupsku. 26 września

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne, podczas którego zwrócimy uwagę jak przygotować projekt o dofinansowanie zgodnie z zasadami horyzontalnymi Unii Europejskiej. 
Spotkanie odbędzie się 26 września 2023r. w godz. 10:00 - 13:00  w Słupskim Inkubatorze Technologicznym, przy ul. Portowej 13B (sala szkoleniowa I piętro).

Instrumenty wsparcia służące poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Spotkanie informacyjne w Słupsku. 25 września

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku wraz z partnerami zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne podczas którego omówione zostaną zagadnienia związane z gospodarowaniem energią, by minimalizować jej zużycie przy procesach produkcji, eksploatacji czy prowadzenia działalności. Spotkanie odbędzie się 25 września 2023r. w godz. 10:30 - 13:30  w Słupskim Inkubatorze Technologicznym, przy ul. Portowej 13B (sala szkoleniowa nr 3,  I piętro).

Nowe obowiązki informacyjno-promocyjne w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Webinarium. 19 września

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zaprasza na bezpłatne webinarium podczas którego omówione zostaną nowe zasady informacji i promocji projektów w perspektywie finansowej  2021-2027. Webinar odbędzie się 19 września 2023r. w godz. 10:00 - 11:15 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

 

Biznes Plan w praktyce. Jak napisać dobry i skuteczny Biznes Plan, spotkanie stacjonarne 14 września

Zapraszamy na spotkanie poświęcone tworzeniu biznes planów.

Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców we wrześniu

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Gdańsku oraz Słupsku zapraszają osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych konsultacji podczas dyżurów w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI) zaplanowanych we wrześniu.

Dotacje na internacjonalizacje - webinar 20 września

Agencja Rozwoju Pomorza SA oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają firmy z sektora MŚP do uczestnictwa w webinarze na temat naboru wniosków na projekty dotyczące środowiska sprzyjającego innowacjom. Działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). RERUTACJA  ZAMKNIĘTA.

Otwórz firmę - Przewodnik po dotacjach i pożyczkach - webinar 12 września

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zaprasza na bezpłatne webinarium poświęcone wsparciu na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Czas na start! Fundusze europejskie na rozpoczęcie biznesu - webinar 8 września

Zapraszamy do uczestnictwa w webinarze, który wskaże konkretne ścieżki finansowania otwarcia biznesu przy udziale środków unijnych.

Erasmus dla młodych przedsiębiorców-dotacje na wyjazdy zagraniczne - webinar 6 września

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku wraz z Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej zaprasza na spotkanie online poświęcone wsparciu dotacyjnemu Erasmus dla młodych przedsiębiorców. Celem konkursu jest sfinansowanie przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwości uczenia się od doświadczonych ludzi biznesu, prowadzących firmy w innych państwach.

Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w sierpniu

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Gdańsku oraz Słupsku zapraszają osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych konsultacji podczas dyżurów w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI) zaplanowanych w sierpniu.

Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w lipcu

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Gdańsku zapraszają osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych konsultacji podczas dyżurów w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI) zaplanowanych w lipcu.

Webinarium „Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne – dotacje dla Przedsiębiorstw Społecznych” - 26 czerwca

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku wraz Departamentem Ekonomii Społecznej zaprasza na webinarium poświęcone możliwościom wsparcia Przedsiębiorstw Społecznych w programie "Przedsiębiorstwo Społeczne +" Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w czerwcu

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Gdańsku oraz Słupsku zapraszają osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych konsultacji podczas dyżurów w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI) zaplanowanych w czerwcu.

„Przedsiębiorczość bez barier – czyli jak założyć i rozwijać własną firmę" - spotkanie w Słupsku, 14 czerwca

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone wsparciu dla osób z niepełnosprawnością, które planują założyć własną firmę albo, które już prowadzą działalność gospodarczą, ale potrzebują wsparcia w rozwijaniu swojej firmy.

Kredyt Ekologiczny – dotacja na zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw - webinar, 31 maja

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zaprasza na bezpłatne spotkanie online poświęcone wsparciu dotacyjnemu działania kredyt ekologiczny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w maju

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Gdańsku oraz w Słupsku zapraszają osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych konsultacji podczas dyżurów w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI) zaplanowanych w maju.

„Przedsiębiorco – skorzystaj z dotacji na szkolenia oraz doradztwo. Ostatnie nabory” - webinar 9 maja

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zaprasza na bezpłatny webinar „Przedsiębiorco – skorzystaj z dotacji na szkolenia oraz doradztwo. Ostatnie nabory”.

Od pomysłu do projektu? Jak zacząć poszukiwania finansowania zewnętrznego dla ciekawych projektów innowacyjnych? Spotkanie informacyjne stacjonarne. 26 kwietnia

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku wraz z Informacją Patentową w PPNT w Gdyni zaprasza na spotkanie informacyjne podczas którego przybliżymy Państwu informacje nt.: możliwości wsparcia w ramach projektu SPEKTRUM, obszarów wsparcia w projekcie, przykładów wsparcia dla Innowatorów ramach Europejskiej Rady ds. Innowacji. W ramach spotkania będzie możliwość indywidualnej konsultacji pomysłów.

Spotkanie odbędzie się w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni (Budynek III, sala F/H)  26 kwietnia 2023 r. w godz. 11:00-14:00.

Mobilne Punkty Informacyjne w kwietniu

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Gdańsku  oraz Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zapraszają osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych konsultacji podczas dyżurów w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI) zaplanowanych w kwietniu.

Wsparcie unijne Banku Gospodarstwa Krajowego dla przedsiębiorców z Pomorza - webinar 6 kwietnia

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zaprasza na spotkanie online poświęcone wsparciu dotacyjnemu działania kredyt technologiczny i ekologiczny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Zasady prawidłowej realizacji i rozliczania projektów dotyczących naborów projektu IMPULS - webinar 24 marca

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku zaprasza na spotkanie online poświęcone zasadom realizacji projektów dotyczących naborów wniosków IMPULS - odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego

Własna działalność gospodarcza – biznes bez barier - spotkanie online - 17 marca

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne online na temat aktualnego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz możliwości skorzystania ze specjalistycznej oferty wsparcia dla osób z niepełnosprawnością planujących aktywizacje zawodową.

SPEKTRUM W PRAKTYCE. Spotkanie informacyjne on-line, 22 marca

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone dotacjom na usługi doradcze w ramach projektu SPEKTRUM. Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy zoom  w dniu 22 marca 2023 r. w godz. 10:00-11:15. 

Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Usługi doradcze dobrym krokiem do rozwoju firmy.” 23 marca

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne w dniu 23 marca 2023r. którego celem jest pokazanie, że usługi doradcze mogą pomóc rozwiązać bieżące problemy, a także wskazać firmie kierunki rozwoju.

Mobilne Punkty Informacyjne w marcu

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Gdańsku i Słupsku zapraszają osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych konsultacji podczas dyżurów w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI) zaplanowanych w marcu.

Webinar: Pożyczka Płynnościowa POIR – zasady naboru wniosków. 23 lutego

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne na temat ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie Pożyczki Płynnościowej POIR na łagodzenie bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 lub rosyjską agresją wobec Ukrainy. Spotkanie w formie online odbędzie się 23 lutego.

Mobilne Punkty Informacyjne w lutym

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Gdańsku i Słupsku zapraszają osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych konsultacji podczas dyżurów w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI) zaplanowanych w lutym.

Webinar „Zasady prawidłowej realizacji i rozliczania projektów dotyczące II naboru projektu IMPULS". 17 lutego

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku zaprasza na spotkanie online poświęcone zasadom realizacji projektów dotyczących II naboru wniosków IMPULS - odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego. Spotkanie odbędzie się na platformie zoom 17.02.2023 r. w godz. 10:00-12:00 

Webinar: Zasady prawidłowej realizacji i rozliczania projektów dotyczące II naboru projektu IMPULS. 19 stycznia

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku zaprasza na spotkanie online poświęcone zasadom realizacji projektów dotyczących II naboru wniosków IMPULS - odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego.

Spotkanie informacyjne stacjonarne: Dzień informacyjny Interreg South Baltic. Nowe możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw. 31 stycznia br.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku wraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym Interreg Południowy Bałtyk | POMORSKIE zaprasza na spotkanie informacyjne podczas którego przybliżymy Państwu informacje nt.: Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027, założeń nowego programu w perspektywie finansowej 2021-2027, możliwości udziału małych i  średnich przedsiębiorców w programie, a także skonsultujemy Państwa pomysły. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w sali 12.13  w dniu 31 stycznia 2023 r. w godz. 10:00-13:00.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Gdańsku i Słupsku zapraszają do Mobilnych Punktów Informacyjnych w styczniu

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Gdańsku i Słupsku zapraszają osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych konsultacji podczas dyżurów w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI) zaplanowanych w styczniu 2023.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Gdańsku i Słupsku zapraszają w grudniu do Mobilnych Punktów Informacyjnych

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku zaprasza w grudniu osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z konsultacji podczas dyżurów w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI) w Kobylnicy, Pruszczu Gdańskim, Bytowie oraz Gdyni.

Webinar: Zasady prawidłowej realizacji i rozliczania projektów dotyczące I naboru projektu IMPULS. 7 grudnia

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku zaprasza na spotkanie online poświęcone zasadom realizacji projektów dotyczących naboru wniosków IMPULS - odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego.  Spotkanie odbędzie się na platformie zoom w dniu 7 grudnia 2022 r. w godz. 10:00-12:00

Webinarium: „Przedsiębiorcze Fundusze Europejskie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej”, 8 grudnia

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne online 8 grudnia 2022 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia działań realizowanych przez Podmioty Ekonomii Społecznej (PES).

Spotkanie informacyjne: Strategie ochrony IP w przedsiębiorstwie. 15 listopada

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z ochrona patentową oraz możliwościom pozyskania dofinansowania na doradztwo w procesie pozyskiwania ochrony praw własności. Spotkanie odbędzie się we wtorek 15.11.2022 r. w godz. 10:00-13:00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472D/bud. Olivia Six/12 piętro/sala 12.13, 80-309 Gdańsk.

Spotkania informacyjne w Bytowie i Lęborku: „Wsparcie na zwiększenie konkurencyjności firmy”

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości: 16 listopada 2022 r. do Bytowa i 18 listopada 2022 r. do Lęborka. Spotkania poświęcone będą możliwościom pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców na inwestycje oraz przedsięwzięcia rozwojowe

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Gdańsku i Słupsku zapraszają do Mobilnych Punktów Informacyjnych w listopadzie

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Gdańsku i Słupsku zapraszają osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych konsultacji podczas dyżurów w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI) zaplanowanych w listopadzie 2022 r.

Webinar "MIKROGRANTY szansą na projekty B+R dla pomorskich firm – IV nabór". 24 października

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku zaprasza na spotkanie online poświęcone dofinansowaniom usług B+R, w którym pomorscy przedsiębiorcy mogą aplikować o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo-rozwojowych w projektach o wartości do 200 tys. zł.

UWAGA ! Wydarzenie dotyczy IV naboru wniosków, który będzie ostatnim w ramach projektu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”. Spotkanie odbędzie się online, na platform,ie ZOOM w dniu 24.10.2022 r. w godz. 12:00-13:30 . 

Mobilne Punkty Informacyjne w październiku

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku zaprasza osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych konsultacji podczas dyżurów w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI) zaplanowanych w październiku 2022 r.:  

  • 12 października 2022 r. w godz. 11:00-14:00 – Urząd Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, Kolbudy,
  • 26 października 2022 r. w godz. 12:00-15:00 – Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, Gdynia.

Nie przyjmujemy zgłoszeń. Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.​​ 

Spotkanie informacyjne: Rozwiń firmę z pomocą funduszy europejskich. Wejherowo. 4 października

Punkt Informacyjny funduszy europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku zaprasza mikro i małe przedsiębiorstwa na spotkanie informacyjne w Wejherowie, poświęcone  możliwościom wsparcia przedsiębiorstw z gminy Wejherowo oraz Gniewino.   Spotkanie odbędzie się we wtorek 4.10.2022 r. w godz. 10:00-13:00 w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, ul.12 Marca 195  w sali konferencyjnej. 

Spotkanie informacyjne: Akademia Pomorskiej Ekonomii Społecznej. 27 września

Punkt Informacyjny funduszy europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom wsparcia przedsiębiorstw społecznych w projekcie doradczym SPEKTRUM oraz zasadom ubiegania się o preferencyjną pożyczkę w ramach oferty TISE. Dodatkowo podczas spotkania Fundacja RC omówi obowiązki sprawozdawcze Podmiotów Ekonomii Społecznej za 2021r. Spotkanie odbędzie się we wtorek 27.09.2022 r. w godz. 15:00-18:00 w Fundacji RC, Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk, Sala Ekonomii Społecznej.

Aktualne wsparcie unijne dla pomorskich firm. Webinar. 21 września

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne online 21 września 2022 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia przez pomorskich przedsiębiorców na inwestycje oraz przedsięwzięcia rozwojowe.

„Przedsiębiorco zainwestuj w firmę i w swoich pracowników” - spotkanie informacyjne online 13 września

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zaprasza na webinarium poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami pozyskania dofinansowania na usługi doradcze dla firm oraz na doskonalenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Mobilne Punkty Informacyjne we wrześniu 2022 r.

Zapraszamy osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych konsultacji podczas dyżurów w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI) zaplanowanych we wrześniu w Ustce, Kępicach, Wejherowie, Bytowie, Lęborku oraz Gdyni.  

Rozwiń firmę dzięki usługom doradczym w projekcie SPEKTRUM - spotkanie online - 15 września

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku zaprasza na spotkanie online poświęcone możliwościom sfinansowania w 50% kosztów zakupu specjalistycznych usług doradczych, świadczonych przez akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu. Spotkanie odbędzie się online 15 września w godz. 10:00-11:00. 

Webinar „Instrumenty zwrotne jako alternatywa w pozyskaniu kapitału dla firm”. 6 września

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku zaprasza na spotkanie online poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami pozyskania pożyczek i poręczeń przez przedsiębiorstwa. Spotkanie odbędzie się na platformie zoom w dniu 6 września 2022 r. w godz. 10:00-12:00. 

Spotkanie informacyjne „IMPULS - dotacje dla pomorskich firm z branży czasu wolnego”. Słupsk. 19 sierpnia

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne w dniu 19 sierpnia 2022 r. poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorstw działających w branży czasu wolnego. 

Webinar: Impuls do rozwoju pomorskich firm branży czasu wolnego. 22 sierpnia

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku zaprasza 22 sierpnia na spotkanie online poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami dotacji dla przedsiębiorstw działających w branży czasu wolnego w ramach II edycji konkursu IMPULS.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Gdańsku i w Słupsku zapraszają do skorzystania z konsultacji podczas dyżurów w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI) w sierpniu

Konsultanci PIFE w Gdańsku i w Słupsku zapraszają w sierpniu osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI) na spotkania w Łebie, Kartuzach, Wejherowie, Gdyni.   

Spotkanie informacyjne: Impuls do rozwoju pomorskich firm branży czasu wolnego. Charzykowy, 12 lipca

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców z powiatu chojnickiego na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami wsparcia przedsiębiorstw działającym w branży czasu wolnego.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 12.07.2022 r. w godz. 11:00-14:00 w Stowarzyszeniu Wdzydzko - Charzykowskiej Lokalnej Grupie Rybackiej „Mòrénka” ul. Rybackiej 10 w Charzykowach.

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Gdańsku zaprasza osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych konsultacji podczas dyżurów w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI) zaplanowanych w lipcu 2022 r. :  

  • 18 lipca w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, ul.12 Marca 195, 84-200 Wejherowo w godzinach od 10.00 do 14.00
  • 27 lipca w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia w godzinach 12.00-15.00

Nie prowadzimy zgłoszeń. Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.​​ 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców

Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza podpisała umowę na prowadzenie dwóch Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców. Punkty będą prowadzone od 1 lipca w Gdańsku i Słupsku (w podobnej formule jak to miało miejsce dotychczas).  Punkty są adresowane zarówno do czynnych przedsiębiorców, jak i osób dopiero planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Można w nich bezpłatnie uzyskać wyczerpujące informacje na temat aktualnych form wsparcia z funduszy UE, a w szczególności dotacji, grantów, pożyczek czy specjalistycznego doradztwa, obejmujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. 
Konsultanci PIFEP pomagają także w zdiagnozowaniu potrzeb związanych z ubieganiem się o wsparcie unijne. Udzielają nieodpłatnych konsultacji telefonicznych, elektronicznych (e-mail, zoom), jak i bezpośrednich w siedzibach Punktów Informacyjnych.

Masz pomysł? Szukasz dofinansowania? - Zapraszamy na spotkanie

Punkt informacyjny ARP w Słupsku oraz Aktywator - Dom Startupów w Słupsku zapraszają na bezpłatne konsultacje 

Regionalne wsparcie przedsiębiorców w aplikowaniu o finansowanie badań i innowacji w programie HORYZONT EUROPA, 7 kwietnia

Horyzontalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Polska Północna na Politechnice Gdańskiej, Pomorski Ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” oraz Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zapraszają na szkolenie pt. “ Regionalne wsparcie przedsiębiorców w aplikowaniu o finansowanie badań i innowacji w programie HORYZONT EUROPA”, które odbędzie się on-line w dniu 7 kwietnia.

Bezpłatne webinarium „Przedsiębiorco sprawdź jak zaoszczędzić ? Wsparcie na wdrożenie efektywności  energetycznej w firmie”. 24 marca br.

W trakcie webinarium zostanie przedstawiona oferta doradztwa energetycznego oraz aktualne formy i środki finansowania inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i OZE, dostępne na terenie województwa pomorskiego. Spotkanie odbędzie się  24 marca 2022r. w godzinach 10:00 - 11:15

Punkty Informacyjne w Gdańsku i Słupsku Zapraszają! Nowe adresy email!

Informujemy, że z końcem roku 2021 przestaje obowiązywać umowa na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Gdańsku i Słupsku ze środków Programu Operacyjnego „Pomoc Techniczna 2014-2020”.

Od stycznia 2022 roku zapraszamy do Punktów Informacyjnych w Gdańsku i Słupsku zarówno przedsiębiorców, jak i osoby planujące rozpoczęcie działalności. Konsultanci punktów pomogą w zdiagnozowaniu potrzeb, jak w zakresie znalezienia odpowiednich form wsparcia.

Lokalne Punkty Informacyjne w Gdańsku i Słupsku zapraszają na spotkania online!

Serdecznie zapraszamy na konsultacje online na temat funduszy europejskich za pośrednictwem platformy Click-meeting lub Zoom.

Webinarium: „Granty inwestycyjne dla przedsiębiorców”, 9 grudnia

Agencja Rozwoju Pomorza SA prowadzi nabór wniosków „Granty inwestycyjne” w ramach projektu „Invest in Pomerania”. Konkurs wspiera projekty przygotowaniu nowych terenów inwestycyjnych przez wnioskodawcę będącego przedsiębiorcą z sektora MŚP na cele własne m.in. na budowę hali produkcyjnej, magazynowej itp. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych aplikowaniem na webinarium.

Bezpłatne webinarium - „Przedsiębiorczość jest kobietą. Fundusze europejskie i nie tylko na dobry początek biznesu”, 10 listopada

Celem spotkania jest przedstawienie zagadnień związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz uzyskaniem wsparcia na szkolenia, doradztwo lub zmianę kwalifikacji zawodowych. 

Bezpłatne webinarium: „Bądź przedsiębiorczy – skorzystaj ze wsparcia Funduszy Europejskich”, 10 listopada

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line w dniu 10 listopada 2021r. na temat wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Konsultacje dot. pozyskania Funduszy Europejskich 8 listopada w Lęborku

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) do Lęborka.

Webinarium 25 października - Aktualne możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Konkurs Interwencyjny.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne webinarium „Aktualne możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Konkurs Interwencyjny.” Webinarium poświęcone będzie konkursowi na projekty interwencyjne w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Pierwsza tura naboru wniosków do tego konkursu wystartowała 7 września 2021r. Miejsce i termin spotkania: 25 października 2021r. godz. 11:00 – 12.00 na platformie ClickMeeting.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na konsultacje podczas dyżuru w Wejherowie

Lokalny Punkt Informacyjny w Gdańsku zaprasza osoby  zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych konsultacji podczas dyżuru w Wejherowie.
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne konsultacje do Mobilnych Punktów Informacyjnych

W ramach MPI pracownik LPI FE w Słupsku udzieli bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej. 

W trakcie dyżuru będzie można dowiedzieć się  m.in.: czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia w ramach założeń Funduszy Europejskich, jakie są zasady ubiegania się o środki oraz gdzie należy szukać przydatnych informacji.

WEBINARIUM: Rozwiń firmę dzięki usługom doradczym w projekcie SPEKTRUM. 19 października

Agencja Rozwoju Pomorza SA ogłosiła nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”. Konkurs umożliwia sfinansowanie w 50% kosztów zakupu kompleksowych specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez  akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu.

W związku z ogłoszonym konkursem Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych aplikowaniem na webinarium 19 października  2021r w godz. 10:00-11:00.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na konsultacje dot. pozyskania Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) w Dębnicy Kaszubskiej i Ustce

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) w Dębnicy Kaszubskiej (21-09) i Ustce (28-09).

"Dotacje na udział w targach międzynarodowych. Jak w praktyce pozyskać środki na promocje zagraniczną?", bezpłatne webinarium 22 września

3 września 2021r Agencja Rozwoju Pomorza SA ogłosiła nabór wniosków „Granty na działania eksportowe” . Konkurs wspiera projekty polegające na udziale firm w międzynarodowych targach pomagających wejść z ofertą na rynki zagraniczne. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych aplikowaniem do konkursu na webinarium 22 września w godz. 10-11:30.

Mobilny Punkt Informacyjny w Ustce. 9 września.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI). Bezpłatne konsultacje odbędą się ​​9 września 2021 r. w godz. 9:30 - 12:30 w Urzędzie Gminy Ustka przy ul. Dunina 24. Nie prowadzimy zgłoszeń. Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.​​

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na konsultacje podczas dyżuru w Wejherowie

Lokalny Punkt Informacyjny w Gdańsku zaprasza osoby  zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych konsultacji podczas dyżuru w Wejherowie w dniach 10 i 24 września.

Webinar informacyjny nt. Programów Międzynarodowych na lata 2021-2027, 24 września

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatny „Webinar informacyjny nt. Programów Międzynarodowych na lata 2021-2027”. Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać dofinansowanie w ramach programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Rozwiń swój eksport z Brokerem Zagranicznym! Webinarium. 10 sierpnia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na webinarium przedsiębiorców zainteresowanych usługą dostarczania firmom specjalistycznych informacji o rynkach zagranicznych takich jak  Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania i Skandynawia, pomocą w nawiązaniu kontaktów biznesowych, a także organizacją spotkań z potencjalnymi kontrahentami za granicą. Webinarium odbędzie się we wtorek 10 sierpnia 2021r. w godz. 11:00-12:00 na platformie zoom.

  • Galeria logotypów

Webinarium: Dotacje na innowacje – finansowanie badań i wdrożenia. 1 czerwca

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Agencji Rozwoju Pomorza SA wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne webinarium pt. „Dotacje na innowacje – finansowanie badań i wdrożenia” organizowane w dniu 1 czerwca 2021r.

"Nowe możliwości finansowania projektów. Stan prac Programów międzynarodowych na lata 2021-2027”, bezpłatny webinar 27 maja

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line na temat nowych możliwości wsparcia pomorskich, małych i dużych projektów.  Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać dofinansowanie w ramach programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. 

Webinarium "Aktualne możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych", 13 kwietnia

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie poświęcone możliwościom uzyskania wsparcia finansowego przez organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej i inne organizacje pożytku publicznego.

Bezpłatne webinarium - „ZmieniONA” Spotkanie dla kobiet - o wsparciu z Funduszy Europejskich i nie tylko, 20 kwietnia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na bezpłatne webinarium.  Spotkanie dedykowane jest wszystkim Paniom zainteresowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz uzyskaniem wsparcia na szkolenia,  doradztwo lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 kwietnia 2021 r. od godz.10:30 do 13:00 on-line za pośrednictwem platformy zoom.

Bezpłatne webinarium "Kobieta w koronie”– wykorzystaj dobrze czas i zrealizuj swoje cele, 17 marca

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne webinarium wszystkie Panie planujące rozwój zawodowy oraz szukające nowych wyzwań w tym niełatwym czasie pandemii. Spotkanie połączone będzie z elementami łagodzenia skutków przewlekłego napięcia u kobiet w związku z zagrożeniem COVID 19. Webinar odbędzie się 17 marca w godz. 12:00 - 14:00  w programie ClickMeeting

Bezpłatne webinarium - „W kobiecie siła!” Jak Fundusze Europejskie  mogą nam pomóc w realizacji celu - 19 lutego

Zapraszamy wszystkie Panie na bezpłatne webinarium, na którym przedstawimy zagadnienia związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz uzyskaniem wsparcia na szkolenia, doradztwo lub zmianę kwalifikacji zawodowych.  Spotkanie odbędzie się w piątek 19 lutego 2021 r. od 10.30 do 13.00 on-line za pośrednictwem platformy zoom. Organizatorem webinarium jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku 

Webinarium pn. "Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia” - 2 lutego, godz. 11:00 - 12:00

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line w dniu 2 lutego 2021 r. na temat wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Spotkanie adresowane jest do osób powyżej 30 r.ż. zainteresowanych projektami oferującymi dotacje na założenie działalności gospodarczej, w szczególności realizowanymi w ramach Działania 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa  RPO WP 2014-2020.​ Webinarium odbędzie się 2 lutego 2021r. w godz. 11.00 - 12.00 w programie ClickMeeting.

Webinar na temat dotacji dla branży tanecznej

Zapraszamy do obejrzenia webinaru, który organizował Lokalny Punkt Informacyjny w Słupsku. Webinar dostępny na jest na naszym kanale Youtube TUTAJ. 

"Dotacje dla branży tanecznej. Jak wypełnić wniosek?” - bezpłatne webinaria dot. programu pomocowego Ministerstwa Kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór do programu dotacyjnego Taniec, którego operatorem jest Instytut Muzyki i Tańca. Program jest skierowany do artystów i instytucji, którzy mają osiągnięcia w dziedzinie tańca, a także do tych, którzy dopiero się rozwijają. W konkursie do rozdysponowania jest 1,8 mln złotych. 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku organizuje bezpłatne webinaria na temat wypełniania wniosków o wsparcie w ramach programu.  Zaplanowano trzy terminy: 19, 20, 24 listopada, w godzinach 14:30 – 15:30

Innowacje w firmie w czasie pandemii. Od czego zacząć? - bezpłatny webinar, 26 listopada

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na bezpłatne webinarium organizowane w dniu 26 listopada 2020 r. poświęcone aktualnie realizowanym projektom wspierających wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach.

Wsparcie z funduszy dla przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych - bezpłatny webinar 18 listopada

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatny webinar w dniu 18 listopada 2020r. Na spotkaniu omówione zostaną możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorstwa społeczne, fundacje, stowarzyszenia, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich.

Webinar: „Rozwijaj się dzięki Funduszom Unijnym! Konkursy i projekty dla pomorskich firm”, 18 listopada

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na bezpłatne webinarium w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości organizowane w dniu 17 listopada 2020 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców.

WEBINAR „Projekty B+R – jak przygotować się do współpracy z uczelnią” - 9 listopada

W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego zapraszamy na bezpłatny webinar dla przedsiębiorców zainteresowanych realizacją projektów B+R. Webinarium odbędzie się 9 listopada w godz. 11:00-12:00.
Link do zapisów: https://html.transmisjeonline.pl/projekt

Bezpłatny webinar pn.„Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie 2014-2020 dla MŚP”, 15 października 2020 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na bezpłatne webinarium organizowane w dniu 15 października 2020 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców. Webinarium odbędzie się w czwartek 15 października 2020r., w godz. 10:00 - 12:00  w programie ClickMeeting.

„Skorzystaj z Funduszy Europejskich. Wsparcie dla przedsiębiorców” - bezpłatne webinarium, 3 września 2020 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne webinarium organizowane w dniu 3 września 2020 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców.

Konsultacje online dotyczące funduszy europejskich

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Gdańsku i Słupsku wprowadzają możliwość odbycia konsultacji indywidualnych na temat funduszy europejskich drogą online za pośrednictwem platformy click-meeting.  Konsultanci udzielają informacji o dostępnym wsparciu z programów regionalnych i krajowych. Pomogą m.in. znaleźć finansowanie, przekażą informacje o ofercie europejskich i krajowych instrumentów pomocowych, przybliżą zmiany przepisów prawnych. 

„Tarcza antykryzysowa dla biznesu” – startuje cykl edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców

26 maja rozpocznie się cykl wideokonferencji edukacyjnych dla przedsiębiorców dotyczący nt. rozwiązań przygotowanych dla przedsiębiorców w ramach  tarczy antykryzysowej.

System zamówień instytucji Unii Europejskiej szansą do rozwinięcia działalności poza granicami kraju

System zamówień instytucji Unii Europejskiej może być w obecnej sytuacji szansą do rozwinięcia działalności poza granicami kraju. 

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców – odpowiedzi na najważniejsze pytania

Jednym z kluczowych elementów pakietu Tarcza Antykryzysowa jest niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców do 5 tys. zł, z możliwością jej umorzenia. Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami związanymi z tą formą pomocy dla firm.

Rusza nabór wniosków do Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

Wnioski można składać od 12 maja 2020 r., od godz. 12:00  do wykorzystania środków w ramach Programu lub do daty jego zakończenia. Celem Programu jest doraźne wsparcie organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.

300 mln zł na skuteczne rozwiązania w walce z pandemią - szybka ścieżka

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 6 maja przyjmuje wnioski przedsiębiorców i naukowców w konkursie Szybka Ścieżka „Koronawirusy”. Trwa również nabór na dofinansowanie prac B+R realizowanych przez szpitale jednoimienne. Projekty zgłoszone w obu inicjatywach mają prowadzić do opracowania rozwiązań służących walce z epidemią koronawirusa w obszarze diagnostyki, leczenia i profilaktyki. Łącznie do rozdysponowania jest co najmniej 300 mln zł.

Tarcza finansowa PFR - lista najczęściej popełnianych błędów

Środki w ramach Tarczy Finansowej można otrzymać już po kilkudziesięciu godzinach od złożenia wniosku. Wystarczy poprawnie wypełnić formularz.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł lub 1300 zł można otrzymać nie tylko raz, ale także w kolejnych miesiącach. Za pierwszym razem trzeba spełnić warunki dochodowe. Za drugim i trzecim udowodnić, że sytuacja nie uległa poprawie. Oto, jak starać się o świadczenie postojowe.

Od 4 maja pomorskie firmy mogą składać wnioski o pożyczkę płynnościową

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na obszarze województwa pomorskiego oraz mające siedzibę lub stałe miejsce prowadzonej działalności na jego terenie mogą ubiegać się o pożyczkę płynnościową w wysokości do 150 000 zł.

Polski Fundusz Rozwoju organizuje w maju bezpłatne warsztaty on-line „Projektanci Innowacji PFR” oparte o metodę design thinking.

Polski Fundusz Rozwoju oraz Google zaprasza do udziału w warsztatach Projektanci Innowacji osoby posiadające umiejętności biznesowe, inżynierskie, humanistyczne, artystyczne jak i naukowo-medyczne, aby  wykorzystując metodę Design Thinking rozwijać kreatywne myślenie i  tworzyć nowatorskie usługi i produkty.

Tarcza finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm

Finansowanie opiera się na nieoprocentowanych subwencjach finansowych, dostępnych w bankach komercyjnych i spółdzielczych, które przystąpiły do programu. Po spełnieniu określonych kryteriów (w tym: utrzymanie działalności i utrzymanie zatrudnienia), po 12 miesiącach do 75 proc. wartości subwencji może zostać umorzone. Wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm -  zatrudniających od 1 do 249 pracowników można złożyć wyłącznie drogą online.

Bezpłatne zdalne mediacje on line dla przedsiębiorców w Pomorskim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku

Firmy znajdujące się w trudnej sytuacji związanej z COVID-19 mogą skorzystać z bezpłatnych mediacji.

Wypłaty ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na ochronę miejsc pracy – jak, dla kogo, najczęściej popełniane błędy we wnioskach

Przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe i państwowe osoby prawne, mogą ubiegać się o dofinansowanie na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Uproszczenia dla beneficjentów RPO WP 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 informuje o możliwych uproszczeniach w realizacji projektów.

Tarcza antykryzysowa dla projektów cyfrowych realizowanych ze środków UE.

Centralny Ośrodek Informatyki – POPC Wsparcie poinformował, że 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19. Ustawa m.in. wydłuża okres realizacji toczących się projektów o 90 dni. W uzasadnionych przypadkach możemy je prowadzić nawet jeszcze dłużej.

Do 4 maja NGOsy mogą wystąpić do Samorządu Województwa Pomorskiego o środki na działania pomocowe

Pomorskie NGO’sy mogą zdobyć nawet 10 000 złotych na realizację działań pomocowych w związku z epidemią COVID-19 w ramach „małych grantów”.

Empatyczne Innowacje - możesz pomóc małym firmom w trudnej sytuacji

Obecna trudna sytuacja rodzi wiele pozytywnych inicjatyw i działań. Jedną z nich jest  platforma wspierająca szczególnie małych przedsiębiorców. Dzięki niej każdy z nas może wesprzeć firmy, które kiedyś świadczyły nam usługi.

Tarcza antykryzysowa - wyszukaj wsparcie dla swojej firmy

Jeśli chcesz sprawdzić dostępną w ramach Tarczy Antykryzysowe pomoc dla swojej firmy - skorzystaj z wyszukiwarki.

„SPECUSTAWA COVID-19 - przewodnik" opracowany przez ekspertów Baker McKenzie

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanym przez ekspertów Baker McKenzie najważniejszych zmian związanych z wprowadzeniem przepisów w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Informacja Urzędu Skarbowego dot. deklaracji VAT firm planujących skorzystanie z Tarczy Finansowej

Przedsiębiorcy planujący skorzystać z programu pomocowego w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju powinni złożyć deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

Zmiana wzorów deklaracji: CIT-8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/8S, CIT/8SP, CIT/PGK, CIT/IP, CIT/WW oraz dodanie nowych: CIT/WZ i CIT/WZG

Rozporządzeniem z dnia 9 kwietnia 2020 r. Minister Finansów zmienił rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 677) z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Falochron dla biznesu – bezpłatne doradztwo dla gdyńskich firm

W ramach programu Falochron dla biznesu przedsiębiorcy z Gdyni mogą skorzystać z bezpłatnych porad  w czterech obszarach: doradztwo prawne, podatkowe, finansowe oraz biznesowe. Każdy, kto chciałby skorzystać z tego rodzaju wsparcia, musi się zgłosić do koordynatora projektu Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, które wydaje specjalne vouchery. To na ich podstawie można skonsultować się z wybranym doradcą. Więcej www.gdynia.pl

Bezpłatne szkolenia online dla firm z założeń Tarczy Antykryzysowej

PFR Portal PPK organizuje bezpłatne szkolenia online na temat najważniejszych założeń Tarczy Antykryzysowej.

Rozwiązania dla branży turystycznej w związku z pandemią

Wśród rozwiązań Tarczy skierowanych do branży turystycznej jest możliwość odroczenia zwrotu klientom wypłat za usługi niewykonane z powodu epidemii COVID-19 oraz do zaproponowania klientowi voucheru.

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS – najczęściej zadawane pytania

Zapraszamy do skorzystaniu z materiału opracowanego przez ZUS w formie pytań i odpowiedzi dotyczącego możliwego wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Możliwość zmiany warunków spłaty Pożyczek Unijnych z Regionalnych Programów Operacyjnych województw

W ramach wsparcia mikro, małych i średnich firm możliwe jest skorzystanie ze zmiany w warunkach i zasadach spłaty Pożyczek Unijnych RPO WP.

Gdański Urząd Pracy – przyjmuje od pracodawców wnioski o przyznanie pomocy finansowej od 15 kwietnia do 28 kwietnia 2020

Nabór wniosków na dodatkowe środki wsparcia z Tarczy antykryzysowej dla pracodawców.

Urzędy Pracy - zakres wsparcia dla pomorskich firm w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem pomocy udzielanej pracodawcom przez Urzędy Pracy.

Koronawirus – samorząd województwa uruchamia specjalną stronę dla pomorskich firm

Samorząd województwa pomorskiego przygotował dedykowaną przedsiębiorcom stronę z praktycznymi informacjami w związku z epidemią. Strona będzie sukcesywnie rozbudowywana. Szczegóły: www.pomocdlafirm.pomorskie.eu

Koronawirus - praktyczne informacje dla pomorskich firm

Martwisz się o przyszłość swojej firmy? Szukasz wsparcia ale gubisz się w gąszczu informacji?  Zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną przez konsultantów Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich ulotką.

Strona informacyjna dla beneficjentów środków UE przygotowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Zapraszamy do śledzenia informacji o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji pandemii. Ministerstwo informuje w tym miejscu również o zmianach i przesunięciach terminów naborów wniosków wprowadzonych przez instytucje ogłaszające konkursy oraz przekazuje inne wiadomości ważne dla realizujących projekty unijne. LINK do strony z informacjami.

Konsultacje bezpośrednie w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich na Pomorzu zawieszone do odwołania

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), w trosce o zdrowie pracowników oraz klientów, od 11 marca 2020 r. do odwołania, pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Pomorzu nie będą udzielali konsultacji bezpośrednich. Jednocześnie informujemy, że bez zmian udzielane będą porady telefoniczne oraz poprzez e-mail. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz numery telefonów i adresy e-mail znajdują się TUTAJ. 

ODWOŁANE DYŻURY w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych w marcu 2020

Konsultacje skierowane są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką funduszy unijnych.

ODWOŁANE - „Przedsiębiorco skorzystaj z Funduszy Europejskich. Wsparcie na rozwój firmy” - spotkanie informacyjne w Kartuzach, 17 marca

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 17 marca 2020 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w ramach regionalnego i krajowych Programów Operacyjnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 marca 2020 r. w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości w Kartuzach, ul. Mściwoja II 28A (sala konferencyjna 1.15), w godzinach 10:00 - 12:30.  

ODWOŁANE - Dotacje na żłobki. Spotkanie dotyczące aktualnego konkursu w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 RPO WP 2014-2020 - spotkanie informacyjne w Słupsku, 24 marca

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne pn. "Dotacje na żłobki.  Spotkanie dotyczące aktualnego konkursu w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3"​. Spotkanie odbędzie się  24 marca 2020 r., w Słupsku.

ODWOŁANE - Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Zasady udziału w konkursie „1.1.1- Ekspansja przez innowacje” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Pomorskiego na lata 2014-2020” - 17 marca

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem projektów badawczo-rozwojowych oraz tworzeniem infrastruktury b+r na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom udziału w konkursie 1.1.1 „Ekspansja przez innowacje", który został ogłoszony przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.  Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 marca 2020 r. w godz. 10:00 -12:15 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy Al. Grunwaldzkiej 472D, budynek Olivia Six, sala 12.13 (piętro 12).

„W kobiecie siła!” Jak Fundusze Europejskie mogą nam pomóc w realizacji celu - spotkanie informacyjne w Pucku, 10 marca

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza wszystkie Panie na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 10 marca 2020 r., poświęcone zagadnieniom związanym z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz uzyskaniem wsparcia na szkolenia i doradztwo.

Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, spotkanie informacyjne w Pszczółkach, 28 lutego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne poświęcone pozyskaniu funduszy na rozwój działalności gospodarczej. W programie m.in.: dotacje, pożyczki oraz poręczenia na budowę, rozbudowę, maszyny, urządzenia w ramach dostępnych programów unijnych.

Mobilne Punkty Informacyjne w lutym 2020

Zapraszamy osoby i firmy zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z działań Mobilnych Punktów Informacyjnych. Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Gdańsku i Słupsku organizuje spotkania w Gdyni, Wejherowie, Kartuzach, Miastku, Ustce, Kosakowie, Kępicach i Pszczółkach.

„Wsparcie UE dla jednostek samorządu terytorialnego związane z inwestycjami” - spotkanie informacyjne w Gdańsku, 5 lutego 2020 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza wszystkich przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 5 lutego 2020 r., poświęcone m.in. projektom UE służącym zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej.

"Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”, spotkanie informacyjne 12 lutego 2020 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej. Spotkanie odbędzie się w środę 12 lutego 2020 r. (godz. 10-13:00)  w siedzibie Urzędu Gminy w Kosakowie, ul. Żeromskiego 69, I p. sala Rady Gminy.

"Fundusze Europejskie dla młodych” - spotkania informacyjne w Bytowie, Lęborku i Słupsku w styczniu br.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dla młodych” dotyczące możliwości otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich dla osób młodych na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Spotkania odbędą się w Bytowie, Lęborku i Słupsku w styczniu br.

Mobilne Punkty Informacyjne w styczniu 2020

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku oraz Słupsku zaprasza osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI).

Mobilne Punkty Informacyjne w grudniu 2019

Zapraszamy do skorzystania konsultacji z zakresu Funduszy Europejskich i skorzystania z usług Mobilnych Punktów Informacyjnych w grudniu 2019.

Mobilne Punkty Informacyjne w listopadzie 2019

Zapraszamy do skorzystania konsultacji z zakresu Funduszy Europejskich i skorzystania z usług Mobilnych Punktów Informacyjnych w listopadzie 2019.

Realizacja, rozliczanie i promocja projektów finansowanych z konkursu w podziałaniu 1.1.1 "Ekspansja przez innowacje” - szkolenie 17 grudnia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie mające na celu przedstawienie w przystępny sposób zagadnień z zakresu realizacji i rozliczania projektów finansowanych z konkursu w podziałaniu 1.1.1 Ekspansja przez innowacje.

„Mama może wszystko!” Fundusze Europejskie na nowej drodze zawodowej - spotkanie informacyjne w Pucku, 26 listopada 2019

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza wszystkie Panie na spotkanie informacyjne organizowane w Pucku,  w dniu 26 listopada 2019 r., poświęcone zagadnieniom związanym z rozpoczynaniem nowej drogi zawodowej.

 

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Innowacyjna firma”- Fundusze Europejskie na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań - 31 października 2019 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza wszystkich chętnych przedsiębiorców na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 31 października 2019 r., poświęcone zasadom udziału w konkursach związanych z wdrażaniem innowacji.

Spotkanie informacyjne: „Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie 2014 – 2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” - 22 października w Kolbudach

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich rozpoczyna stałe dyżury w Kosakowie

Konsultanci z gdańskiego LPI od listopada będą udzielali informacji w Kosakowie, w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. Zachęcamy do korzystania z usług informacyjnych punktu osoby fizyczne, przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe zainteresowane pozyskaniem środków europejskich. Pracownicy LPI ułatwią wyszukanie odpowiedniego wsparcia, które umożliwi zrealizowanie biznesowych planów oraz zamierzeń.

Mobilne Punkty Informacyjne w październiku 2019 r.

Zapraszamy do skorzystania konsultacji z zakresu Funduszy Europejskich i skorzystania z usług Mobilnych Punktów Informacyjnych.

„Skorzystaj z Funduszy Europejskich! Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020” - spotkanie informacyjne w Bytowie, 22 października 2019 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 22 października 2019 r. dotyczące możliwości pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia na rozwój w ramach Funduszy Europejskich.

„Mama może wszystko!” Fundusze Europejskie na nowej drodze zawodowej - spotkanie informacyjne w Wejherowie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza wszystkie Panie na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 27 września 2019 r., poświęcone zagadnieniom związanym z rozpoczynaniem nowej drogi zawodowej.

Mobilne Punkty Informacyjne we wrześniu 2019

Zapraszamy do skorzystania konsultacji z zakresu Funduszy Europejskich i skorzystania z usług Mobilnych Punktów Informacyjnych. Konsultanci z Lokalnych Punków Informacyjnych z Gdańska odwiedzą Wejherowo, Gdynię, a konsultanci z LPI ze Słupska odwiedzą Potęgowo, Dębnicę Kaszubską, Kartuzy.

Skorzystaj z Funduszy Europejskich! Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020 - spotkanie informacyjne w Kartuzach - 13 września 2019 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 13 września 2019 r.  (piątek) dotyczące możliwości pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia na rozwój w ramach Funduszy Europejskich. Spotkanie odbędzie się w Centrum Informacji Turystycznej w Kartuzach, przy ul. Klasztornej 1, w godz. 12:45 – 14:45.

"Mama może wszystko!” Fundusze Europejskie na nowej drodze zawodowej - spotkanie informacyjne 29 sierpnia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza wszystkie Panie na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 29 sierpnia 2019 r., poświęcone zagadnieniom związanym z rozpoczynaniem nowej drogi zawodowej.

Mobilne Punkty Informacyjne w sierpniu 2019

Zapraszamy do skorzystania konsultacji z zakresu Funduszy Europejskich i skorzystania z usług Mobilnych Punktów Informacyjnych.
Konsultanci z Lokalnych Punków Informacyjnych z Gdańska odwiedzą Wejherowo i Gdynię, a konsultanci z LPI ze Słupska odwiedzą Kartuzy, Ustkę i Lębork.

Spotkanie informacyjne w Wejherowie: „Przedsiębiorco skorzystaj! Aktualnie ogłaszane konkursy i możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich”, 23 lipca

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców z powiatu wejherowskiego na spotkanie informacyjne na temat pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój działalności gospodarczej. Spotkanie odbędzie się we wtorek 23 lipca w godz. 11.00-13.30 w Wejherowie w Urzędzie Miejskim przy ul. 12 Marca 195 (III piętro).

Mobilne Punkty Informacyjne w lipcu 2019

Zapraszamy osoby i firmy zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z działań Mobilnych Punktów Informacyjnych. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku oraz w Słupsku organizuje spotkania w Gdyni, Wejherowie, Kartuzach, Miastku i Ustce.

Przedsiębiorco skorzystaj! Aktualnie ogłaszane konkursy i możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich - spotkanie, 25 czerwca

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej.

Szkolenie: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”, 26 marca

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie dla początkujących organizowane w dniu 26 marca (wtorek), poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i realizowania projektów finansowanych z Funduszy UE oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Zapraszamy szczególnie przedsiębiorców i pracowników sektora MŚP.

„Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie 2014 – 2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”, spotkanie informacyjne w Gdyni 7 marca

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej.

„Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020. Przedsiębiorco skorzystaj!”, spotkanie informacyjne w Lęborku, 26 lutego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 26 lutego 2019 r. dotyczące możliwości pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia na rozwój w ramach Funduszy Europejskich.

„Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020. Przedsiębiorco skorzystaj!” - spotkanie informacyjne w Ustce, 27 lutego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 27 lutego 2019 r. dotyczące możliwości pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia na rozwój w ramach Funduszy Europejskich.

„Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020. Przedsiębiorco skorzystaj!” - spotkanie informacyjne w Bytowie, 28 lutego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 28 lutego 2019 r. w Bytowie dotyczące możliwości pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia na rozwój w ramach Funduszy Europejskich.

Możliwości wsparcia osób do 29 roku życia na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ze środków Unii Europejskiej, spotkanie informacyjne w Słupsku 12 lutego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia osób do 29 roku życia na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Chcesz być bardziej konkurencyjny? Poszukujesz finansowania firmy? Zapraszamy na spotkanie 1 lutego w Pszczółkach!

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z funduszami ue na rozwój działalności gospodarczej pn. „Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie 2014 – 2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”.

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje - spotkanie informacyjne w Słupsku, 31 stycznia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 31 stycznia 2019 r. dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne z RPO WP na lata 2014-2020.

„Zasady udziału w konkursie 1.1.1 „Ekspansja przez innowacje” finansowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020” - spotkanie informacyjne w Gdańsku, 13 grudnia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem projektów badawczo-rozwojowych oraz tworzeniem infrastruktury b+r na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom udziału w konkursie 1.1.1 „Ekspansja przez innowacje",który został ogłoszony przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

„Fundusze Europejskie – nabory wniosków w 2019 roku”, 13 grudnia spotkania informacyjne w Słupsku

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 13 grudnia 2018 r. poświęcone planowanym terminom ogłoszenia naborów wniosków w 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz krajowych Programów Operacyjnych.

„Zasady udziału w konkursie 1.1.1 „Ekspansja przez innowacje” finansowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020”, spotkanie informacyjne w Gdyni, 18 grudnia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem projektów badawczo-rozwojowych oraz tworzeniem infrastruktury b+r na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom udziału w konkursie 1.1.1 „Ekspansja przez innowacje", który został ogłoszony przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

„Rozliczanie i kontrola projektów finansowanych z Funduszy Europejskich” - szkolenie w Gdańsku, 11 grudnia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku organizuje w dniu 11 grudnia szkolenie, mające na celu przedstawienie w przystępny sposób zagadnień z zakresu rozliczania i kontroli projektów finansowanych z Funduszy Europejskich. Szkolenie jest skierowane przede wszystkich do przedsiębiorców, którzy realizują projekty finansowane z Funduszy Europejskich.

„Wsparcie rozwoju eksportu dla pomorskich przedsiębiorców – nowe możliwości i korzyści”, 14 grudnia spotkanie informacyjne w Słupsku

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 14 grudnia 2018 r. poświęcone możliwościom pozyskania przez pomorskich przedsiębiorców wsparcia na rozwój eksportu.

„Perspektywa 2014 -2020 – wsparcie dla osób młodych. Wsparcie osób do 29 roku życia.”, spotkanie 15 listopada w Słupsku

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 15 listopada 2018 r. obejmujące możliwości wsparcia osób do 29 roku życia, ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

„Rozwijaj się z Funduszami Europejskimi. Z jakiego wsparcia mogą skorzystać osoby 50+”, spotkanie 9 listopada w Słupsku

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 9 listopada 2018 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia przez osoby powyżej 30 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+, ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Szkolenie w Gdańsku: „Tworzenie biznesplanu jako załącznika do projektów finansowanych z Funduszy Europejskich” - 13 listopada br.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie dla początkujących, organizowane w dniu 13 listopada 2018 r., mające na celu przedstawienie w przystępny sposób zagadnień z zakresu konstruowania elementów biznes planu i analizy finansowej. Szkolenie jest skierowane przede wszystkich do przedsiębiorców i osób zakładających działalność gospodarczą.

Rekrutacja została zamknięta na spotkanie informacyjne organizowane 19 stycznia - „Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Konkurs 2.2.1 „Inwestycje Profilowane- wsparcie dotacyjne”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 konkursem z Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne”.

„Rozwijaj się z Funduszami Europejskimi. Z jakiego wsparcia mogą skorzystać osoby 50+” - Spotkanie w Lęborku, 30 października

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 30 października 2018 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia przez osoby powyżej 30 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+, ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Spotkanie informacyjne w Słupsku pn. „Jak Fundusze Europejskie wspierają osoby 50+" - 24 października br.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 24 października 2018 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia przez osoby  powyżej 30 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+, ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

„Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020” - spotkanie informacyjne w Słupsku, 18 września br.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia pochodzącego ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się we wtorek 18 września 2018 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku, przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna I piętro), w godz. 10:00 – 12:30.

Środki unijne dla przedsiębiorców powiatu gdańskiego - spotkanie informacyjne, 12 września

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców powiatu gdańskiego do Kolbud na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

„Mama może wszystko!” Fundusze Europejskie na założenie własnej działalności gospodarczej i kształcenie - spotkanie informacyjne w Gdyni, 23 sierpnia br.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza wszystkie panie na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich. Spotkanie odbędzie się 23 sierpnia br. w godz. 10.00-13.00 w Laboratorium Innowacji Społecznych w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni. W  spotkaniu wezma także udział esperci z Infoshare Academy i O4 Coworking. Zgłoszenia do 22 sierpnia.

Spotkanie informacyjne w Gdyni : "Przedsiębiorco skorzystaj" Fundusze Europejskie 2014-2020 dla MŚP

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 24 kwietnia w Gdyni, poświęcone możliwościom pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia pochodzącego ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Spotkanie informacyjne w Bytowie: „Fundusze Europejskie na aktywizację zawodową i podnoszenie kwalifikacji”, 19 kwietnia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 19 kwietnia  poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia na aktywizację zawodową i podnoszenie kwalifikacji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Spotkanie informacyjne w Miastku „Fundusze Europejskie na aktywizację zawodową i podnoszenie kwalifikacji”, 28 marca br.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 28 marca 2018 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia na aktywizację zawodową i podnoszenie kwalifikacji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w środę 28 marca 2018 r. w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej w Miastku, ul. Dworcowa 29, w godz. 10:00 – 12:15. Udział bezpłatny.

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad aplikowania w konkursie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR, Gdańsk 27 marca br.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom aplikowania w konkursie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Spotkanie odbędzie się 27 marca 2018 r. (wtorek) w Gdańsku w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza w godz. 10.00-12.30.

Spotkania informacyjne w Słupsku i w Bytowie „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020”, 21 i 22 marca 2018 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dnach 21 marca (w Słupsku) oraz 22 marca (w Bytowie) 2018 r. poświęcone możliwościom pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia pochodzącego ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W trakcie spotkań przewidziano możliwość konsultacji z Brokerem Eksportowym działającym w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy”.

Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Jak Fundusze Europejskie wspierają kobiety”, 15 marca

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 15 marca 2018 r. poświęcone możliwościom skorzystania przez kobiety ze wsparcia Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Spotkanie informacyjne w Słupsku dotyczące aktualnych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 8 marca

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 8 marca 2018 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie informacyjne w Słupsku - Fundusze Europejskie na aktywizację zawodową i podnoszenie kwalifikacji, 16 lutego br.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 16 lutego 2018 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia na aktywizację zawodową i podnoszenie kwalifikacji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – możliwości finansowania przedsięwzięć w perspektywie finansowej 2014-2020” - Słupsk, 23 listopada

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 23 listopada 2017 r. poświęcone możliwościom finansowania projektów dla przedsiębiorców ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 2), w godz. 10:00 – 12:45. Rejestracja do 22 listopada br.

„Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – możliwości finansowania przedsięwzięć w perspektywie finansowej 2014-2020.” - spotkanie informacyjne w Słupsku, 14 listopada

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 14 listopada 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanymi z możliwościami finansowania przedsięwzięć przez przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020.

„Podstawy przygotowania biznesplanu, czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą z Funduszami Europejskimi”, spotkanie informacyjne Słupsk, 25 października

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 25 października, poświęcone zagadnieniom związanym z zasadami przygotowania biznesplanu na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich.

„Najważniejsze zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich”, szkolenie w Słupsku, 26 października

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie organizowane w dniu 26 października poświęcone zasadom przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Spotkania informacyjne: „Fundusze Europejskie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą i podnieść kwalifikacje zawodowe” - 18 października, Słupsk

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich ze Słupska zapraszają na spotkania informacyjne organizowane 18 października 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Spotkanie informacyjne w Nowym Dworze Gdańskim: „Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie 2014 – 2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”, 12 października

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 12 października, poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

„Jak nie popełnić błędu? Najważniejsze zasady obowiązujące w trakcie realizacji projektów” - Spotkanie informacyjne w Słupsku, 29 września

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie organizowane w dniu 29 września 2017 r. poświęcone aktualizacji najważniejszych dokumentów mających zastosowanie podczas przygotowywania i realizacji projektów ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Spotkanie informacyjne w Bytowie: „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020” - 25 września

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 25 września 2017 r. poświęcone możliwościom wsparcia dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Bezpłatne spotkanie informacyjne „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020” - Lębork, 22 września

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne spotkanie informacyjne „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020” organizowane 22 września 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Lęborku.

Spotkanie nt. funduszy europejskich dla przedsiębiorców - Gdynia, 26 września

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój biznesu w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Spotkanie nt. funduszy europejskich dla przedsiębiorców z powiatu gdańskiego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój biznesu w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej - spotkanie 25 sierpnia w Słupsku

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej” organizowane 25 sierpnia 2017 r.

Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Pomorski Broker Eksportowy Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, 6 września

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 6 września 2017 r. poświęcone możliwościom wsparcia działań proeksportowych przedsiębiorców, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

„Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce” - szkolenie 23 sierpnia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie dla początkujących organizowane 23 sierpnia 2017 r., poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i realizowania projektów finansowanych z Funduszy UE oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Spotkanie informacyjne w Gdyni: „Mama może wszystko!” - Fundusze Europejskie na założenie własnej działalności gospodarczej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie organizowane 9 sierpnia 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Wsparcie z Funduszy Europejskich na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w 2017 roku - spotkanie informacyjne w Słupsku, 12 lipca

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne „Wsparcie z Funduszy Europejskich na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w 2017 roku” poświęcone możliwościom wsparcia dla osób w wieku aktywności zawodowej. Spotkanie kierowane jest do osób zainteresowanych podniesieniem swoich umiejętności i kwalifikacji, zarówno tych które pracują, jak też niepracujących. Spotkanie odbędzie się w środę 12 lipca 2017 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3), w godz. 10:00 – 12:15.

Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Wsparcie dla osób 50+ – perspektywa finansowa 2014–2020”, 29 czerwca

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 29 czerwca 2017 r., poświęcone możliwościom wsparcia dla osób powyżej 30. roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020.

Szkolenie „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”, 4 kwietnia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie organizowane dnia 4 kwietnia 2017 r. w Gdyni, poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i realizowania projektów finansowanych z Funduszy UE oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Szkolenie jest skierowane przede wszystkich do przedsiębiorców i pracowników sektora MŚP. W ramach szkolenia przewidziano część warsztatową, w związku z czym prosimy o zabranie komputera.

Spotkanie informacyjne w Słupsku pn. „Wsparcie dla Kobiet w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich”, 31 marca

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 31 marca 2017 r., poświęcone możliwościom skorzystania ze wsparcia przez Kobiety ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Szkolenie: „Jak skutecznie ubiegać się o wsparcie z Funduszy Europejskich - warsztaty tworzenia biznesplanu”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenia organizowane w dniach 7, 8, 10 i 27 marca 2017 r. poświęcone zasadom tworzenia biznesplanu, szkolenie: „Jak skutecznie ubiegać się o wsparcie z Funduszy Europejskich - warsztaty tworzenia biznesplanu”.

Szkolenia: „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych we współpracy z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenia organizowane w dniach 7, 14, 21, 28 marca 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z tematyką zachowania zasady równości szans i niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie informacyjne w Dębnicy Kaszubskiej: „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020”, 21 lutego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 21 lutego 2017 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 przez przedsiębiorców. Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej, ul. Zjednoczenia 16a, w godz. 10:00-12:15. Zgłoszenia do 20 lutego br.
 

Spotkanie informacyjne w Gdyni: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego. Konkurs 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne”, 15 lutego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane dnia 15 lutego, poświęcone zagadnieniom związanym z ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 konkursem z Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne.

Szkolenie w Lęborku: „Najważniejsze zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich”, 30 stycznia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie organizowane dnia 30 stycznia 2017 r. poświęcone zasadom przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Spotkanie informacyjne w Kolbudach: „Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie 2014-2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”, 7 lutego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane dnia 7 lutego 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Spotkanie jest dedykowane przedsiębiorcom z powiatu gdańskiego.

Spotkanie informacyjne: „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020, Słupsk, 31 stycznia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPO WP 2014 - 2020 z poddziałania 2.2.1. „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne”. Spotkanie odbędzie się we wtorek 31 stycznia 2017 r. w siedzibie LPI FE w Słupsku, przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3, piętro I)., w godz. 11:00 – 13:15. Zgłoszenia do 30 stycznia.

Spotkanie informacyjne w Lęborku: „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020”, 11 stycznia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane dnia 11 stycznia 2017 r., poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 przez przedsiębiorców.

Spotkanie informacyjne w Miastku: „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”, 18 stycznia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane dnia 18 stycznia 2017 r., poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Miastka, Bytowa oraz całego powiatu bytowskiego.

Zasady przygotowania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków pochodzących z UE w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, spotkanie 12 grudnia w Słupsku

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 12 grudnia poświęcone zasadom przygotowania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

„Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie 2014-2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”, spotkanie informacyjne w Gdańsku 16 grudnia

Zamknęliśmy rekrutację na spotkanie organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Spotkanie organizowane 16 grudnia, dedykowane jest przedsiębiorcom.

„Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej” - spotkanie 7 grudnia

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Gdańsku i Słupsku w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne organizowane 7 grudnia, poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Spotkanie informacyjne w Gdyni: „Fundusze Europejskie w perspektywie 2014-2020 dla organizacji pozarządowych”, 29 listopada

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 29 listopada 2016 r., poświęcone zagadnieniom wsparcia organizacji pozarządowych z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

„Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020”, spotkanie informacyjne w Ustce 23 listopada

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 23 listopada 2016 r., poświęcone możliwościom pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

„Jak skutecznie ubiegać się o wsparcie z Funduszy Europejskich? - warsztaty tworzenia biznesplanu”, szkolenie w Słupsku 24 listopada

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie organizowane 24 listopada 2016 r., poświęcone zasadom ubiegania się o wsparcie z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020 dla osób chcących założyć działalności gospodarczą oraz zasadom tworzenia biznesplanu. Szkolenie dedykowane jest dla osób w każdej grupie wiekowej, zarówno przed jak i po 30 roku życia.

„Fundusze UE 2014-2020 dla osób planujących założenie działalności gospodarczej” - spotkanie informacyjne w Kolbudach, 8 listopada

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 8 listopada, poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

„Środa z Funduszami dla instytucji ochrony zdrowia” - spotkania informacyjne, 9 listopada

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Gdańsku i Słupsku w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne organizowane 9 listopada 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z dofinansowaniem dla instytucji ochrony zdrowia w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

„Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”, spotkanie informacyjne w Słupsku 25 października

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 25 października 2016 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem osób po 30 roku życia.

„Fundusze Europejskie 2014-2020 dla osób planujących założenie działalności gospodarczej” spotkanie w Gdyni, 19 października

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 19 października 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Spotkania informacyjne: „Środa z Funduszami dla przedsiębiorców na inwestycje proekologiczne, w tym odnawialne źródła energii”, 5 października

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Gdańsku i Słupsku zapraszają w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne organizowane 5 października 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z dofinansowaniem dla przedsiębiorców na realizację inwestycji proekologicznych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Spotkanie informacyjne w Kolbudach: „Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie 2014-2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”, 29 września

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 29 września 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Środa z Funduszami dla instytucji wspierających osoby niepełnosprawne - 7 września br., spotkanie informacyjne

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Gdańsku i Słupsku zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z dofinansowaniem instytucji wspierających osoby niepełnosprawne z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Spotkania odbędą się w środę 7 września 2016 r. w godz. 10.00 - 13.00 w siedzibach LPI FE w Gdańsku oraz w Słupsku. Zgłoszenia do 5 września.

Spotkanie informacyjne w Gdańsku „Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie 2014-2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”, 31 sierpnia

Zakończyliśmy rekrutację na spotkanie informacyjne organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku w dniu 31 sierpnia 2016 r, poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Osoby zakwalifikowane na spotkanie otrzymają potwierdzenie emailem.

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Odnawialne źródła energii i ochrona środowiska - Fundusze Europejskie w perspektywie 2014-2020”, 24 sierpnia

Zakończyliśmy rekrutację na spotkanie informacyjne organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku w dniu 24 sierpnia 2016 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców na rzecz odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

„Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw start-up” - spotkanie 3 sierpnia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne organizowane 3 sierpnia 2016 r.(środa), poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem młodych firm typu start-up z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

„Środa z Funduszami" - spotkanie na temat wsparcia młodych osób z Funduszy Europejskich - Gdańsk, 6 lipca

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 6 lipca 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem osób młodych z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się   w  siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472 D (Olivia Business Centre - budynek Olivia Six).

„Środa z Funduszami" - spotkanie na temat wsparcia młodych osób z Funduszy Europejskich - Słupsk, 6 lipca

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 6 lipca 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem osób młodych z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku, przy ul. Portowej 13 B, w budynku Słupskiego Inkubatora Technologicznego.

Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce, 28 czerwca - zakończono przyjmowanie zgłoszeń

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Szkolenie odbędzie się we wtorek 28 czerwca 2016 r. w godz. 9:00 - 15:30 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy al. Grunwaldzkiej 472D w Gdańsku (Sala 12.13 na 12 piętrze). Zgłoszenia do 24 czerwca 2016 r. Ograniczona liczba miejsc.

Bezpłatne szkolenie w Słupsku: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich”, 8 czerwca

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne szkolenie organizowane 8 czerwca 2016 r., poświęcone zasadom pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020. Szkolenie odbędzie się w środę 8 czerwca 2016 r. w godz. 9:00-14:45 w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przy ul. Portowej 13 B (sala konferencyjna 1 na piętrze).

„Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych” - spotkanie informacyjne 1 czerwca

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne: „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”, które odbędzie się w Słupsku 1 czerwca.

Spotkanie informacyjne w Gdyni: „Fundusze na prace B+R oraz komercjalizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”, 2 czerwca

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom wsparcia prac badawczo-rozwojowych oraz komercjalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w czwartek 2 czerwca 2016 r. w godz.11.00-14.00 w Pomorskim Parku Naukowo -Technologicznym w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98 (Budynek III, sala F/H na I piętrze). Zgłoszenia do 30 maja 2016 r.
 

Spotkanie informacyjne w Gdyni: „Mama może wszystko! Fundusze Europejskie na założenie własnej działalności gospodarczej”, 20 maja

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 20 maja 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w piątek  20 maja 2016 r. w godz.10.00-13.30 w kawiarni Ciuciubabka w Gdyni przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 30.

Spotkanie informacyjne w Ustce: „Odnawialne źródła energii i ochrona środowiska - Fundusze Europejskie w perspektywie 2014-2020” - 17 maja

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne: „Odnawialne źródła energii i ochrona środowiska - Fundusze Europejskie w perspektywie 2014-2020” organizowane w Ustce 17 maja.

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Fundusze Europejskie 2014-2020 dla osób planujących założenie działalności gospodarczej” - 10 maja

Zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane 10 maja, poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

LPI FE w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne: „Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020” - 19 maja

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza 19 maja na spotkanie informacyjne: „Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020”. W spotkaniu jako osoby prowadzące będą uczestniczyć pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej / Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

„Środa z Funduszami" zapraszamy na spotkanie informacyjne 4 maja 2016 r. poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego z funduszy UE

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne organizowane 4 maja 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Szkolenie w Gdyni: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie organizowane 21 kwietnia 2016 r. w Gdyni pn. „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”.

„Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej” - spotkanie w Bytowie 20 kwietnia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza 20 kwietnia 2016 r. na spotkanie informacyjne: „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”. Spotkanie organizowane jest w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie.

Spotkania informacyjne: „Środa z Funduszami dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3” - 6 kwietnia

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne organizowane 6 kwietnia 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

„Wsparcie dla osób 50+ w perspektywie finansowej 2014-2020 ” - spotkanie 31 marca 2016

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza 31 marca 2016 r. na spotkanie informacyjne: „Wsparcie dla osób 50+ w perspektywie finansowej 2014-2020 ”.

Spotkania informacyjne: „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój” - 2 marca

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, które odbędą się 2 marca w Gdańsku, Wejherowie, Chojnicach, Malborku i Słupsku.

Spotkanie informacyjne w Gdyni: „Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie 2014-2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” - 23 lutego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 23 lutego 2016 r. poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

„Fundusze Europejskie 2014-2020 dla osób planujących założenie działalności gospodarczej” - spotkanie informacyjne 26 stycznia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Spotkania informacyjne: „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych” - 3 lutego

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają 3 lutego na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem organizacji pozarządowych z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

„Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej” - spotkanie informacyjne w Słupsku, 13 stycznia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne: „Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”. Spotkanie odbędzie się 13 styczna w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku.

Finansowanie projektów miękkich działalności szkoleniowej i doradczej w nowej perspektywie Unii Europejskiej 2014-2020 - spotkanie informacyjne w Gdańsku, 29 grudnia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na lata 2014-2020 na doskonalenie zawodowe. Spotkanie odbędzie się we wtorek 29 grudnia 2015 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472D (Budynek Olivia Six, piętro 12), w godz.10.00-13.00.

Spotkanie informacyjne dla osób 50+ planujących założenie działalności gospodarczej w ramach Funduszy UE 2014-2020, 16 grudnia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem dla osób 50+ chcących założyć działalność gospodarczą w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w środę 16 grudnia 2015 r. w Gdyni w siedzibie YMCA przy ul. Żeromskiego 26, w godz.10.00-13.00. Zgłoszenia do 15 grudnia

Środa z Funduszami dla instytucji ochrony zdrowia - spotkania informacyjne w Gdańsku i Słupsku, 2 grudnia

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Gdańsku i Słupsku w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem instytucji ochrony zdrowia ze środków unijnych w perspektywie na lata 2014-2020. Spotkania odbędą się w środę 2 grudnia 2015 r., w godz. 10:00-13:00, w następujących w Gdańsku - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6 (Agencja Rozwoju Pomorza S.A. - budynek A3, sala 005) oraz w Słupsku - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3).

„Projekty międzynarodowe w ramach unijnej perspektywy 2014-2020” - spotkanie 26 listopada

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z realizacją projektów międzynarodowych przy wsparciu Funduszami Europejskimi w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

„Możliwości finansowania działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020” - spotkanie 25 listopada

LPI FE w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w dniu 25 listopada.

„Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce” - szkolenie 20 listopada

LPI FE w Gdańsku zaprasza 20 listopada na szkolenie poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i realizowania projektów finansowanych z Funduszy UE oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. W ramach szkolenia przewidziano część warsztatową.

Spotkanie informacyjne: „Możliwości finansowania działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020” - 19 listopada

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne - spotkanie informacyjne w Gdyni i Słupsku, 4 listopada

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem inwestycji proekologicznych w przedsiębiorstwach współfinansowanych ze środków unijnych w perspektywie na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w środę 4 listopada 2015 r., w godz. 10:00-13:00 w Gdyni - w siedzibie Gdyńskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przy ul. 10 lutego 24. Zgłoszenia do 2 listopada.

Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych na realizację projektów z zakresu aktywizacji społecznej - spotkanie informacyjne w Gdyni, 15 października

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza organizacje pozarządowe na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi. Spotkanie odbędzie się w czwartek 15 października 2015 r. w godz. 9.00 - 12.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, w Gdyni przy ul. 3 maja 27/31. Zgłoszenia do 12 października.

„Fundusze Europejskie krok po kroku - podstawy zarządzania projektami unijnymi”, spotkanie informacyjne Słupsk, 14 października

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 14 października poświęcone podstawom zarządzania projektami i korzystania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Spotkanie dedykowane jest w szczególności młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Zgłoszenia do 13 października.

Porozmawiajmy o biznesie! Fundusze Europejskie dla kobiet na doskonalenie zawodowe - spotkanie informacyjne w Gdyni, 13 października

Zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi dla kobiet zamierzających założyć działalność gospodarczą. Dzieci młodsze będą mogły być przy mamach w trakcie spotkania. Spotkanie odbędzie się we wtorek 13 października 2015 r. w kawiarni Ciuciubabka, w Gdyni przy ul. Piłsudskiego 30. Zgłoszenia do 12 października. Podczas spotkania będzie zapewniona opieka nad dziećmi w wieku 2-5 lat.

Środa z Funduszami dla szkół i uczelni - bezpłatne spotkanie informacyjne, 7 października br.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Gdańsku i Słupsku w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem szkół i uczelni z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Spotkania odbędą się w środę 7 października 2015 r., w godz. 10:00 - 13:45, w Sopocie oraz Słupsku. Zgłoszenia do dnia 5 października 2015 r.

Szkolenie dotyczące zasad aplikowania o środki europejskie, realizacji, rozliczania i kontroli projektów unijnych. 30 września, Gdańsk

Zapraszamy na szkolenie organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku, dotyczące zasad aplikowania i rozliczania projektów finansowanych z Funduszy UE oraz źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Elementem szkolenia będą warsztaty z przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu. Szkolenie odbędzie się 30 września 2015 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza. Zgłoszenia do 29 września.

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje, 2 września br.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem przedsiębiorstw na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Spotkania odbędą się w środę 2 września 2015 r., w godz. 10:00 - 13:45.

„Możliwości finansowania działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020”, spotkanie informacyjne, 30 czerwca br.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W programie m.in. o czym należy pamiętać aplikując o środki unijne, dotacje na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, instrumenty zwrotne jako alternatywa dla dotacji oraz pozadotacyjne formy wsparcia nowopowstałych firm. Spotkanie odbędzie się 30 czerwca 2015 r. w siedzibie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Akademiku Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Do studzienki 32. Zgłoszenia do 29 czerwca.

„Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce” - szkolenie, 25 czerwca

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i realizowania projektów finansowanych z Funduszy UE oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Szkolenie odbędzie się w czwartek 25 czerwca 2015 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza przy ul. Arkońskiej 6 w Gdańsku budynek A3, sala 005), w godz. 9:00-15:30.

Spotkania informacyjne „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”, 1 lipca 2015 r.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Spotkania odbędą się w środę 1 lipca 2015 r., w godz. 10.00 - 13.00 w wybranych miejscowościach naszego regionu.

Spotkanie informacyjne w Gdyni: „Mama może wszystko!” Fundusze Europejskie dla kobiet powracających na rynek pracy, 9 czerwca br.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne " Mama może wszystko!” poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi dla kobiet powracających na rynek pracy. Spotkanie odbędzie się 9 czerwca br. o godz. 11.00 w Gdyni. Ze względu na duże zainteresowanie zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.

Środa z Funduszami, 3 czerwca 2015 r.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem instytucji kultury z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Spotkania w województwie pomorskim odbędą się w środę 3 czerwca 2015 r., w godz. 10:00 - 13:00.

„Perspektywa 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem RPO WP”, spotkanie informacyjne w Słupsku, 24 lutego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 24 lutego br. Spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W programie m.in. omówienie założeń nowych programów operacyjnych, instrumentów zwrotnych, a także o czym należy pamiętać aplikując o środki unijne oraz o działalności Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Udział bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.

„Możliwości finansowania działalności gospodarczej w latach 2014 – 2020”, spotkanie informacyjne dla osób planujących rozpoczęcie działalności i przedsiębiorców, Gdynia, 27 stycznia br.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza osoby planujące założenie działalności gospodarczej i przedsiębiorców na spotkanie informacyjne organizowane 27 stycznia br. w Urzędzie Miasta Gdyni. Spotkanie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów zwrotnych oraz formom wsparcia publicznego dla początkujących przedsiębiorców.

Spotkanie informacyjne w Gdyni: „Finansowanie zakładania działalności gospodarczej z różnych źródeł”, 15 stycznia br.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w czwartek 15 stycznia 2015 r. w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni przy ul. Kieleckiej 7, sala 121, II piętro.