Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Pomoc dla pomorskich firm w trudnej sytuacji spowodowanej COVID-19

W odpowiedzi na trudną sytuację spowodowaną  epidemią COVID-19, samorząd województwa pomorskiego organizuje i koordynuje pomoc dla pomorskich firm. W ramach podjętych działań Punkty Informacyjne w Gdańsku i Słupsku prowadzone przez Agencję Rozwoju Pomorza czasowo rozszerzają zakres pomocy oferowanej przedsiębiorcom.

Konsultanci LPI FE udzielają informacji o dostępnym wsparciu z programów krajowych. Pomogą m.in. znaleźć finansowanie, przekażą informacje o ofercie europejskich i krajowych instrumentów pomocowych, przybliżą zmiany przepisów prawnych. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub  e-mail:

Zachęcamy również do:Punkty Informacyjne ARP oferują bezpłatne usługi informacyjne m.in. w zakresie możliwości pozyskania wsparcia finansowego z funduszy europejskich.

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Gdańsku i Słupsku nie są powiązane z działalnością konsultingową Agencji Rozwoju Pomorza.   

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich prowadzą działalność informacyjną, w tym m.in.:

 • Świadczą bezpłatne usługi w zakresie:
  • szczegółowej diagnozy potrzeb klienta
  • konsultacji bezpośrednich
  • konsultacji telefonicznych
  • konsultacji mailowych
    
 • Dodatkowo organizują bezpłatne:
  • spotkania informacyjne i szkolenia
  • mobilne punkty informacyjne – spotkania z klientami w miejscowościach, w których nie ma punktu informacyjnego
    
 • Prowadzą rozszerzoną działalność informacyjną obejmującą:
  • indywidualną konsultację u klienta, w przypadku gdy klient jest osobą niepełnosprawną (możliwe jest przeprowadzenie przez pracowników punktu indywidualnej konsultacji w miejscu uzgodnionym z klientem)
  • konsultacje na etapie przygotowania projektów
  • konsultacje na etapie realizacji projektu

Serdecznie zapraszamy!

 

Punkt informacyjny ARP w Gdańsku

Olivia Business Centre, bud. Olivia Six
al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk
tel. 58 32 33 106
e-mail: punkt.gdansk@arp.gda.pl
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Zapraszamy na profil Punktu w serwisie Facebook.com

 

Punkt informacyjny ARP w Słupsku

Słupski Inkubator Technologiczny
ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk
tel. 59 714 18 44, 59 714 18 45
e-mail: punkt.slupsk@arp.gda.pl
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Zapraszamy na profil Punktu w serwisie Facebook.com

 

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie