Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Wyniki oceny wniosków po procedurze odwoławczej o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,w projekcie "Pomorzanki w Biznesie"

Poniżej publikujemy ostateczne wyniki zatwierdzone przez Komisję Oceny Wniosków na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożone przez uczestniczki projektu "Pomorzanki w biznesie" w pierwszym naborze.

Lista ostateczna z oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

  • data: 2018-01-25

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Logo Hlades Photography, firmy autora zdjęć wykorzystanych na stronie ARP
    Zdjęcia na stronie