Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Poniżej publikujemy wstępne wyniki dokonane przez Komisję Oceny Wniosków, oceny wniosków na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej złożonych przez uczestników projektu "Pomorzanki w biznesie".
 
Osoby wskazane na pozycjach od 1 do 27 listy rankingowej są rekomendowane do przyznania jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Osoby te wraz z informacją pisemną o wynikach oceny otrzymają wykaz załączników, jakie należy złożyć w celu podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lub upływie terminu do ich wniesienia, zostanie zatwierdzona ostateczna lista wniosków rekomendowanych do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej.
 
Wszystkie osoby, które złożyły wnioski na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej zostaną pisemnie poinformowane o wynikach dokonanej oceny. 
 

Lista rankingowa z oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej 


Przypominamy, że istnieje możliwość złożenia odwołania od oceny Komisji Oceny Wniosków w terminie 3 dni roboczych od dnia zamieszczenia wyników. Odwołanie można złożyć drogą pisemną na adres Agencja Rozwoju Pomorza S.A.  

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Logo Hlades Photography, firmy autora zdjęć wykorzystanych na stronie ARP
    Zdjęcia na stronie