Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Aktualności - Pomorzanki w Biznesie

Wyniki III etapu rekrutacji do projektu „Pomorzanki w biznesie”

W związku z zakończeniem rozmów rekrutacyjnych, poniżej zamieszczamy listę rankingową z  III etapu rekrutacji. Lista rankingowa zawiera łączną sumę punktów przyznaną podczas dwóch spotkań z Kandydatkami do projektu „Pomorzanki w biznesie” RPO WP 5.7.

Lista rankingowa – III etap rekrutacji

Informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Pomorzanki w biznesie” jest możliwość złożenia do ARP S.A. pisemnego odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Pismo wraz z uzasadnieniem powinno zostać złożone przez Kandydatkę (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w sekretariacie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472 D w Gdańsku, w terminie do trzech dni roboczych od dnia zamieszczenia wyników rekrutacji na stronie www.arp.gda.pl oraz otrzymania powiadomienia drogą poczty elektronicznej za potwierdzeniem odczytu (decyduje data wpływu odwołania do ARP S.A.).