Banery

  • Punkt In formacyjny - baner
  • Invest in Pomerania

Aktualności - Pomorzanki w Biznesie

Wyniki oceny merytorycznej I naboru rekrutacji

Wyniki II etapu rekrutacji do projektu „Pomorzanki w biznesie”  

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych, poniżej zamieszczamy listę rankingową z oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych do projektu „Pomorzanki w biznesie” RPO WP 5.7

Do kolejnego III etapu rekrutacji zostaną zakwalifikowane 64 Kandydatki, które uzyskają największą liczbę punktów. Lista rankingowa zawiera łączną sumę punktów przyznanych przez dwóch Członków Komisji Rekrutacyjnej oraz punkty dodatkowe. 

Lista rankingowa II etapu rekrutacji - ocena merytoryczna

Informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Pomorzanki w biznesie” istnieje możliwość złożenia pisemnego odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do ARP S.A. Pismo wraz z uzasadnieniem powinno zostać złożone przez Kandydatkę (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w sekretariacie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472 D w Gdańsku, w terminie do trzech dni roboczych od dnia zamieszczenia wyników rekrutacji na stronie www.arp.gda.pl oraz otrzymania powiadomienia drogą poczty elektronicznej za potwierdzeniem odczytu (decyduje data wpływu odwołania do ARP S.A.). 

Dodatkowo informujemy, że III etap rekrutacji planowany jest wstępnie od 6 lutego 2017r. O terminach indywidualnych spotkań będziemy informować wkrótce.