Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Emisja i higiena głosu. Jak wykorzystać jego potencjał.

Termin szkolenia:
2 kwietnia 2014 r. (8:30- 16:30)

Miejsce:
Siedziba Agencji Rozwoju Pomorza SA, ul. Arkońska 6/bud. A3, Gdańsk

Koszt szkolenia:

365 zł netto + VAT – cena PROMOCYJNA do 03.02.2014r. !!!
438 zł netto + VAT – cena bez rabatu po 03.02.2014r.
cena szkolenia obejmuje: profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat oraz przerwy kawowe.
W przypadku tego szkolenia rabaty nie łączą się.
Dla płacących za szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT.

ZGŁASZAM SIĘ NA SZKOLENIE>>

Cel szkolenia:

• Wypracowanie indywidualnych zmian w zakresie posługiwania się głosem.
• Przełożenie zmian na korzyści biznesowe oraz w życiu prywatnym.
• Przygotowanie aparatu mowy do sprawnej i bezpiecznej pracy głosem.
• Opanowanie prawidłowej techniki emisji głosu.
• Zapoznanie z zasadami higieny głosu (w pracy i życiu prywatnym.
• Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy narzędzia jakim jest głos.
• Uświadomienie korzyści, które niesie za sobą nauka prawidłowej emisji głosu.
• Podniesienie motywacji i komfortu posługiwania się głosem.

Zakres tematyczny szkolenia (program):

Tematyka zajęć

Treści programowe

Głos jako narzędzie pracy czyli słów kilka o prawidłowej emisji i higienie głosu

 • głos jako podstawowe narzędzie nawiązywania i podtrzymywania kontaktu,
 • znaczenie prawidłowej emisji głosu
 • kluczowe zaburzenia głosu
 • podstawowe zasady profilaktyki i higieny głosu w życiu i pracy zawodowej

Higiena głosu
a komfort pracy

Wpływ głosu na postrzeganie nas samych oraz nasz komfort pracy i efektywność działań

 • postrzeganie siebie i swego głosu – akceptacja czy odrzucenie
 • wpływu głosu na efektywność naszej pracy
 • rola głosu w uzyskiwaniu komfortu pracy i satysfakcji zawodowej
 • zasady dbania o higienę głosu
 • pokonywanie stresu i budowanie automotywacji
 • dlaczego warto inwestować w narzędzia głosu?

BLOK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

Ćwiczenia przygotowujące do prawidłowej emisji głosu

Ćwiczenia słuchowe

 • ćwiczenia - rozpoznawanie dźwięków i rytmów
 • ćwiczenia - intonacja wypowiedzi, wysokość i natężenie głosek, akcent i tempo wypowiedzi

Ćwiczenia relaksacyjne

 • świadomość siebie i swojej postawy (własnego ciała)
 • techniki relaksacyjne
 • ćwiczenia rozluźniające - wspomagające efektywność pracy z głosem

Ćwiczenia oddechowe

 • ćwiczenia usprawniające aparat oddechowy
 • wyrobienie nawyku posługiwania się oddechem przeponowo – żebrowym

Ćwiczenia artykulacyjne

 • ćwiczenia aparatu mowy
 • najczęściej popełniane błędy artykulacyjne
 • przykładowe ćwiczenia artykulacyjne

Zakończenie szkolenia

Podsumowanie szkolenia i zaplanowanie działań poszkoleniowych

 • wypracowanie indywidualnych standardów pracy głosem
 • określenie planu działania
 • podsumowanie warsztatu.
 • wręczenie certyfikatów

 

Metody dydaktyczne:

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej. W trakcie szkolenia wykorzystywane są różnorodne ćwiczenia i zadania, testy diagnostyczne, filmy instruktażowe oraz inne pomoce dydaktyczne. Uczestnicy szkolenia otrzymują ponadto podręcznik szkoleniowy umożliwiający przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia oraz zestawy ćwiczeń z instrukcjami do prowadzenia regularnego treningu. Pozostałe metody wykorzystywane podczas szkolenia wykład interaktywny (konwersatoryjny), pokaz z objaśnieniem oraz instruktażem, ćwiczenia  indywidualne i grupowe, dyskusja moderowana, scenki sytuacyjne, analiza indywidualnych zasobów.

Powody dla których warto wziąć udział w szkoleniu:

• Aby zaakceptować siebie i swój głos– przecież Ty i Twój głos to jedno
• Poszerzysz umiejętności posługiwania się głosem i wykorzystywania potencjału
• Podniesiesz efektywność w pracy i życiu prywatnym poprzez walory głosu i mowy
• Dzięki temu uzyskasz wyższy komfort w pracy i życiu prywatnym
• Przyswoisz techniki prawidłowej emisji głosu
• Zdobędziesz wiedzę i umiejętności zachowywania higieny głosu
• W myśl powiedzenia bez oddechu nie ma życia - poznasz metody oddechowe determinujące Twój głos

 

Trener:

Zbigniew Datta – trener, coach, doradca, prowadzi firmę Dom-Coachingu wspierając przedsiębiorstwa w procesach zmiany, rozwoju menadżerów i pracowników. Specjalizuje się w zagadnieniach Call Center, sprzedaży oraz obsługi klienta. Pomaga w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań HR oraz standardów pracy. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Ukończył studia podyplomowe m.in. z zakresu Zarządzania Personelem oraz Zarządzania Finansami. Jest certyfikowanym coachem ICC. Posiada certyfikaty trenera biznesu nadany przez ABN AMRO BANK i BGŻ S.A. oraz PRINCE II z zakresu zarządzania projektami.

 

Certyfikat:
Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim poświadczający udział w szkoleniu.

 

Rekrutacja:
Warunkiem uczestnictwa jest terminowe złożenie formularza zgłoszeniowego. Czytelnie wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na nr faksu (58) 30 11 341. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. Osoby, które otrzymają telefoniczne potwierdzenie udziału, zobowiązane są, najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć, do wniesienia opłaty

Kontakt:

Sabina Szuta tel. 583233243, e-mail: sabina.szuta@arp.gda.pl

 

 

 

 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie