Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Podsumowanie II edycji Funduszu Inicjowania Rozwoju (Funduszu Grantowego FIR)

Wręczono nagrody wręczone nagrody zwycięzcom II edycji Funduszu Grantowego FIR. Zakończyła się IV edycja Forum Inicjowania Rozwoju, której partnerem merytorycznym była Agencja Rozwoju Pomorza.

Agencja Rozwoju Pomorza partnerem wspierającym Forum Odpowiedzialnego Biznesu
ARP dołączyła oficjalnie 31 marca 2015 roku do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest rozwój współpracy między liderami społecznie odpowiedzialnego biznesu w Polsce, a także promocja koncepcji CSR. Wraz z ARP jako Partnerem Wspierającym Forum dołączyły do niego takie firmy jak: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank BGŻ, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A, Polskie LNG, SGS Polska oraz TAURON Polska Energia jako Partnerzy Strategiczni.
Międzynarodowa Konferencja "Biznes, który zmienia świat"
Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza w dniach 20 i 21 października na konferencję „Biznes, który zmienia świat”.
Konkurs Raporty Społeczne – po raz dziewiąty!

Rozpoczęła się 9. edycja Konkursu Raporty Społeczne skierowanego do firm, które publikują sprawozdania dotyczące swoich działań z zakresu CSR, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego. Nabór zgłoszeń trwa do końca października Konkurs organizowany jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którego ARP jest partnerem.

Zgłoś kandydaturę do Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

Wystartował nabór zgłoszeń do pierwszej w Polsce nagrody w pełni dedykowanej osobom działającym na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w swoich firmach i otoczeniu biznesu. Propozycje osób, które sprawiają, że zarządzanie biznesem w sposób odpowiedzialny staje się standardem w Polsce, można przesłać do 14 sierpnia br.

X Konkurs Vebra Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademia Leona Koźmińskiego ogłosiły X edycję konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Dla zwycięzców przewidziana została łączna pula nagród, ufundowana przez KPF, w wysokości 5.000 zł.
V Edycja konkursu "Ekoodpowiedzialni w biznesie"
Ruszyła kolejna edycja Konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”. Uczestnicy mogą zgłaszać się w dwóch kategoriach: „Przedsiębiorstwo” oraz „Innowacje środowiskowe”. O prestiżowy tytuł mogą ubiegać się wszystkie firmy, które w swoim rozwoju uwzględniają aspekt ochrony środowiska, a także pomysłodawcy innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii środowiskowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2015 r.
Rozstrzygnięto II edycję konkursu z 2013 r. na wdrożenie działań CSR
Rozstrzygnięto II edycję konkursu z 2013 r. na wdrożenie działań CSR. Do realizacji wybrano 9 projektów z terenu województwa pomorskiego. Siedem z nich zostało przygotowanych przez doradców CSR z Agencji Rozwoju Pomorza.
Zakończył się nabór wniosków w ramach II konkursu 2013 r. na wdrożenie działań CSR
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła II konkurs w 2013 r. o udzielenie wsparcia na wdrożenie projektów z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Wnioski o udzielenie wsparcia można składać od 08.01.2014 r. do 10.02.2014 r. do godz. 16:30.
Współpraca z doradcami CSR z Agencji Rozwoju Pomorza w ramach II edycji konkursu
Zapraszamy do współpracy z doradcami CSR z Agencji Rozwoju Pomorza w celu przygotowania się do kolejnej edycji konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Spotkanie informacyjne, 17 grudnia 2013 r. - II edycja konkursu na dofinansowanie projektów z obszaru CSR
Zapraszamy mikro, małe i średnie firmy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania projektów z obszaru Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Spotkanie odbędzie się w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza 17 grudnia 2013 r. o godz. 9.00. PARP ogłosiła II edycję ogólnopolskiego konkursu na wdrożenie działań CSR w ramach realizowanego projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Firmy z sektora MSP mogą ubiegać się nawet o 100 tys. pln bezzwrotnej pomocy na wdrażanie projektów CSR podnoszących konkurencyjność.
Sukces przedsiębiorców i doradców CSR Agencji Rozwoju Pomorza
W wyniku współpracy autorów projektów z doradcami CSR Agencji Rozwoju Pomorza SA w ramach I edycji konkursu organizowanego przez PARP w maju 2013 r., trzy projekty z województwa pomorskiego i jeden projekt z województwa dolnośląskiego otrzymały dofinansowanie.
Zapraszamy do udziału w II edycji Konkursu „Firma zaangażowana społecznie pomorskiego sektora MSP”

Już po raz drugi startuje konkurs dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzącym działalność na terenie województwa pomorskiego.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych i najlepiej wdrożonych Praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), zrealizowanych w obszarze zaangażowania społecznego przez mikro, małe lub średnie firmy z województwa pomorskiego.
W ramach Konkursu, poszukiwane są dobre praktyki CSR realizowane przez pomorskie firmy w obszarze zaangażowania społecznego. „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej” to jeden z siedmiu  kluczowych obszarów odpowiedzialności społecznej wg. normy ISO 26000.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 27 listopada pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony www.forumrozwoju.org.pl (zakładka Konkurs Firma Zaangażowana Społecznie), wypełnić go i odesłać na adres: koordynator@upfoundation.pl. Zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona do reprezentowania firmy zgłaszającej własną praktykę.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie