Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

JAK SKUTECZNIE WYKORZYSTAĆ MARKETING WE WŁASNEJ FIRMIE?

Marketing to żyć z klientem!!!

Terminy:
Do ustalenia

Osoby, które wezmą udział w pierwszej części warsztatów, otrzymają 5% rabatu na udział w drugiej części.
1. 13:00- 19:00: Jak zwiększyć ilość klientów- strategia marketingowa jako niezbędne narzędzie zyskania przewagi rynkowej.
2. 13:00- 19:00: Jak trafić do klienta- identyfikacja firmy jako strategiczny element przewagi rynkowej.

Miejsce:
Gdańsk Przymorze

Koszt szkolenia:
335zł brutto za 1 dzień szkoleniowy.

 

ZGŁASZAM SIĘ NA SZKOLENIE>>

 

Cel szkolenia:
Celem zajęć jest poznanie kroków prowadzących do stworzenia jednolitej i spójnej koncepcji marketingowej, tak własnej firmy jak i wszelkich planowanych w niej przedsięwzięć. Chodzi także o uzyskanie przez uczestników całościowego spojrzenia na firmę i swoje handlowe przedsięwzięcia (zarządzanie, polityka personalna, polityka finansowa) oraz ich związki z rynkiem. Celem jest także przekonanie uczestników, poprzez pracę i analizę autentycznych przypadków, istoty prostej, bo zawartej w tylko sześciu krokach, do całościowego i spójnego, marketingowego zarządzania swoją firmą.


Profil uczestnika:
Warsztaty przeznaczone są dla osób, które:

 • prowadzą mikro, małe lub średnie firmy,
 • szukają sposobów na poprawienie swojej pozycji na rynku,
 • chcą w pełniejszy i bardziej skuteczny sposób zarządzać swoim przedsięwzięciem,
 • chcą poznać metodę, która w kolejnych latach pozwoli im dynamicznie i konsekwentnie rozwijać swoją firmę,
 • chcą uporządkować i scalić swoją wiedzę na temat marketingu w jego bardzo praktycznym zastosowaniu.

Zakres tematyczny szkolenia (program):

Uczestnicy poznają elementy marketingu, których stosowanie jest niezbędne dla właściwego funkcjonowania każdej firmy na współczesnym, tak wymagającym i poddanym regułom ostrej konkurencji rynku. Dowiedzą się jednak przede wszystkim, na czym polega właściwe nastawienie do wolnego rynku, ponieważ marketing to coś więcej niż tylko zbiór recept i zaleceń. To filozofia i jednocześnie strategia funkcjonowania przedsiębiorstwa, uwzględniająca cele, misję i kulturę firmy, a także wartości ważne dla jej właściciela. Dowiedzą się również uczestnicy  jak wprowadzić w życie własny pomysł na marketingowe zarządzanie firmą i swoimi handlowymi przedsięwzięciami. Jak pomysł wdrażać w życie i konsekwentnie oraz skutecznie kontynuować w kolejnych latach.

DZIEŃ  I / część I


• Pojęcie marketingu – przykładowe definicje
(mini wykład + dyskusja panelowa)
• Analiza sytuacji:
- Kim jesteśmy ?
(Praca w małych grupach + przedstawienie prac + dyskusja na forum całej grupy)
 - Otoczenie  – jego wpływ na firmę i przedsięwzięcia handlowe;
(mini wykład + dyskusja panelowa)
- Badanie rynku -  metody, ich dobór;
(mini wykład + praca w małych grupach + przedstawienie prac + podsumowanie trenera)
- Rozpoznawanie i analiza konkurencji;
(dyskusja panelowa + mini wykład + praca w grupach + przedstawienie prac)
- Klient – potrzeby, decyzje o zakupie.
(mini wykład + dyskusja panelowa na forum całej grupy)

• Analiza wewnętrzna i zewnętrzna firmy/przedsięwzięcia:
- mocne i słabe strony firmy/przedsięwzięcia;
(praca w małych grupach + przedstawienie prac)
- szanse i zagrożenia zewnętrzne;
(praca w małych grupach + przedstawienie prac + omówienie trenera)
- analiza SWOT i TOWS.
(praca w małych grupach pod nadzorem trenera + prezentacja i omówienie prac)

• Cele, czyli czego chcemy dokonać planując rozwój firmy lub nowego przedsięwzięcia handlowego:
- jak sformułować cel ?
(mini wykład)
- cele – ich podstawowe cechy;
(mini wykład + praca w małych grupach + prezentacja prac + omówienie trenera)
- cele ilościowe i jakościowe.
(mini wykład)

• Cele marketingowe:
- cele rynkowe;
(praca w małych grupach + prezentacja prac)
- cele świadczeń;
(praca w małych grupach + omówienie prac)
- cele potrzeb.
(praca w małych grupach + omówienie prac + posumowanie przez trenera)

 

DZIEŃ  II / część II
• Cele marketingowe:
- cele rynkowe;
(praca w małych grupach + prezentacja prac)
- cele świadczeń;
(praca w małych grupach + omówienie prac)
- cele potrzeb.
(praca w małych grupach + omówienie prac + posumowanie przez trenera)

• Zasady biznesu, czyli jak to zrobimy ?
- organizacja/struktura firmy, przedsięwzięcia;
(mini wykład + dyskusja panelowa)
- zarządzanie;
(praca w małych grupach + prezentacja prac)
- polityka personalna;
(mini wykład + dyskusja panelowa)
- polityka finansowa.
(mini wykład + dyskusja podsumowująca)

• Reguły marketingu, czyli jak zapewnimy sobie trwałe więzi na rynku ?
- USP;
(praca w małych grupach + prezentacja i omówienie prac)
- kooperacja;
(mini wykład + dyskusja panelowa)
- koncentracja lub dywersyfikacja;
(mini wykład + dyskusja w małych grupach + przedstawienie wniosków na forum grupy
- segmentacja rynku – kryteria segmentacji, ich użyteczność;
(praca w małych grupach + prezentacja prac)
- cykl życia produktu.
(mini wykład + dyskusja panelowa)

• Marketing Mix, czyli na jakich instrumentach zagramy ?
- oferta/produkt – zasady formułowania;
(praca w małych grupach + prezentacja prac + omówienie trenera)
- cena;
(mini wykład)
- dystrybucja/sprzedaż;
(mini wykład + dyskusja panelowa)
- wspieranie sprzedaży;
(praca w małych grupach + prezentacja prac + omówienie trenera)
- reklama;
(mini wykład + praca w małych grypach + prezentacja prac + dyskusja panelowa)
- public relations (praca z szeroką publicznością).
(mini wykład + dyskusja panelowa)


Metody dydaktyczne:
Proponowane przez nas zajęcia warsztatowe stwarzają wyjątkową możliwość: bezstresowego przyswojenia dużej dawki wiedzy i umiejętności; praktycznego działania w grupie; sprawdzania nowo nabytych umiejętności już w trakcie zajęć. Warsztaty są prowadzone z użyciem elementów  moderacji i wizualizacji wiedzy.  Wykorzystywana jest praca w małych grupach, prezentacja i dyskusje panelowe na forum całej grupy, a trener – moderator do swoich mini wykładów wykorzystuje  rzutnik oraz flipchart. Niezwykle istotnym i cennym dla uczestników elementem tego rodzaju zajęć jest wzajemna wymiana doświadczeń oraz praca na przykładach zaczerpniętych z ich zawodowej praktyki. Dzięki temu nowo zdobywana wiedza znajduje natychmiastowe przełożenie na praktyczne działania.


Korzyści dla uczestników:

 • możliwość pracy nad kompleksowym, uwzględniającym marketingowe podejście, strategicznym zarządzaniem swoją firmą,
 • poznanie, z możliwością późniejszego stosowania w praktyce, prostego modelu budowania strategii marketingowej (6 kroków),
 • wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami warsztatów,
 • uczenie się poprzez analizę przypadków z życia,
 • możliwość zbudowania pełnej koncepcji strategii marketingowej dla prowadzonej lub planowanej firmy.

Ekspert:

Grażyna Pawlisz - trener, mentor, coach i doradca przedsiębiorczości. Z wykształcenia ekonomista. Aktualnie prowadzi kreatywne studio zajmujące się tworzeniem spójnych identyfikacji wizualnych dla firm bazujących na opracowanej strategii ich działania na rynku. Od kilkunastu lat współpracuje z organizacjami z otoczenia biznesu, zajmującymi się wspieraniem i rozwijaniem przedsiębiorczości. Jako trener pracuje między innymi dla Fundacji Gospodarczej z Gdyni (szkolenia: zakładanie własnej firmy, marketing, biznes plan, negocjacje) oraz jako Indywidualny Doradca Biznesowy. Realizowała m.in. takie projekty jak: trzy edycje projektu „Makro – szansa dla Mikro firm”, „Moja Firma – Moja Przyszłość”, „Dobry Start” czy „Dojrzała Przedsiębiorczość 50+”. Dla Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości pracuje głównie jako Mentor i Opiekun Merytoryczny Mentorów (m.in.: w projektach „Mentoring Kobiet w Biznesie” oraz „Biznes na start” – w pięciu edycjach). Pracuje również jako Doradca ds. Przedsiębiorczości, współpracuje także z Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Wspiera przedsiębiorców – tych startujących – w budowaniu ich pomysłów na firmę, a następnie w ich wdrażaniu na rynek i sprzedawaniu wytwarzanych produktów. Tych, którzy już działają wspiera we wprowadzaniu zmian, wdrażaniu nowych produktów, rozwijaniu umiejętności zarządzania tak firmą, jak i ludźmi.
 

Kontakt:
Marta Moczkowska tel.: 058 32 33 253, e-mail: marta.moczkowska@arp.gda.pl

 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie