Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Media Społecznościowe w biznesie

Termin szkolenia:
Termin do ustalenia

Miejsce:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A., ul. Arkońska 6/A3, Gdańsk

Koszt szkolenia:
350 zł netto + 23% VAT

ZGŁASZAM SIĘ NA SZKOLENIE>>

 

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestnika z możliwościami wykorzystania mediów społecznościowych jako narzędzia marketingowego i PR.

Zakres tematyczny szkolenia (program):

1. Historia Mediów Społecznościowych (MS), czyli jak do tego doszło, że MS są niezbędnym kanałem komunikacji z otoczeniem.
2. Rynek MS w Polsce.
• Konsument i firma w sieci.
• Cel obecności w MS.
• Najpopularniejsze MS w Polsce.
• Publikowane treści i zarządzanie nimi.
3. Podział MS, czyli nie samym Facebookiem MS żyją.
4. MS w biznesie.
• Cel obecności w MS.
• Strategia obecności w Mediach Społecznościowych.
• MS w różnych obszarach działalności firmy.
5. Monitoring oraz mierzenie skuteczności działań w MS.
6. Case Studies, czyli Strategia Księżyca.
7. Język MS.
• Charakterystyczne cechy komunikacji w MS.
• Jak tworzyć perswazyjne treści.
• Jakim językiem przemawiają MS, czyli, czym język MS różni się o od języka innych mediów?
• Jak zrozumieć swojego odbiorcę i dobrać kontent oraz formę przekazu dopasowaną do niego?
8. Media Społecznościowe a kryzys marki.
• Procedura zarządzania informacją w kryzysie.
• Strategia postępowania w kryzysie marki .


Profil uczestnika:
Każdy, kto myśli o wykorzystaniu Mediów Społecznościowych w komunikacji firmy. 
Pracownicy działów marketingu i PR.

Metody dydaktyczne:
Warsztat

Powody dla których warto wziąć udział w szkoleniu:
- wprowadzenie do świata mediów społecznościowych,
- umiejętność praktycznego wykorzystanie Facebooka w działalności firmy,
- wymiana doświadczeń (dyskusja).

Trener:
Łukasz Murawski, Creative Thinker
Psycholog Społeczny - absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Współwłaściciel agencji reklamowej Studio 102 Sp. z o.o. Od początku drogi zawodowej związany z marketingiem i reklamą – specjalista w dziedzinie tworzenia wizerunku firmy, strategii komunikacji marki oraz realizacji kreatywnych pomysłów. Wykłada Historię Sztuk Wizualnych i Współczesny język multimedialny w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Mentor w inkubatorze Starter oraz Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Trener w Agencji Rozwoju Pomorza.

Certyfikat:
Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim poświadczający udział w szkoleniu.

Rekrutacja:
Warunkiem uczestnictwa jest terminowe złożenie formularza zgłoszeniowego. Czytelnie wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na nr faksu (58) 30 11 341. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. Osoby, które otrzymają telefoniczne potwierdzenie udziału, zobowiązane są, najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć, do wniesienia opłaty.
Termin przesyłania zgłoszeń:

Kontakt:
Marta Moczkowska tel.: 058-32 33 253, e-mail: marta.moczkowska@arp.gda.pl

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie