Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Ocena Oddziaływania na Środowisko i proces budowlany

 

Niniejsze opracowania mają za zadanie wprowadzić Państwa w podstawowe wymogi prawa związane z realizacją inwestycji. Opisując poszczególne zagadnienia w celu uzyskania większej jasności i przystępności tekstu zastosowaliśmy pewne uproszczenia. Tekst ten nie powinien być wiec traktowany jako wykładnia prawa, ale jedynie jako wprowadzenie i pomoc przy zrozumieniu procesu administracyjnego związanego z przygotowaniem i realizacją inwestycji, które mogą być dofinansowane z programów pomocowych Unii Europejskiej wdrażanych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z autorami niemniejszego opracowania – w przedmiotowym zakresie zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem
Piotr Tchórzewski
Marek Paprocki

Tel. (58) 32 33 103

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie