Banery

  • Zapytaj o Fundusze- baner
  • Invest in Pomerania

V PFP

W dniach 13-14 maja 2010 roku w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyło się V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości. Podczas dwóch dni Forum odwiedziło ponad 400 osób. W większości byli to właściciele firm oraz menedżerowie wyższych szczebli organizacyjnych. Nieliczne grono stanowiły osoby bezrobotne i uczniowie lub studenci.
Partnerem w realizacji Forum był Pomorski Park Naukowo- Technologiczny, a patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Pomorskiego – Pan Mieczysław Struk  oraz Prezydent Miasta Gdynia – Pan Wojciech Szczurek.

 

Program V Pomorskiego Forum Przedsiębiorczości

Dzień I

 

9:00 – 10:30

Powitanie-
Wykład Inauguracyjny-

Najnowsze trendy gospodarcze

Sektor MSP na Pomorzu w warunkach pogorszenia koniunktury 

Pomorski rynek usług doradczych

10:30 - 11:00

Przerwa kawowa

11:00 – 12:30

Finanse na start

Finanse na rozwój

 

Anioły biznesu

 

Fundusz Powierniczy JEREMIE woj. pomorskiego – wdrażane instrumenty dla sektora MSP

Fundusz Kapitałowy ARP S.A. jak zamienić pomysł na miliony

Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe

Niepełnosprawni – sprawni w biznesie

Fundusz Kapitałowy ARP S.A. jako źródło finansowania projektów innowacyjnych

Wystartuj z dotacją

Produkty bankowe dla firm

12:30 – 13:15

Lunch

13:15 - 14:45

Kreowanie wizerunku firmy

Design w biznesie

 

Komunikacja marketingowa, Public Relations

Budowanie lojalności klient, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Rola wzornictwa w poprawie konkurencyjności firm

System identyfikacji wizualnej w procesie tworzenia marki

14:45 – 15:00

Przerwa kawowa

15:00 – 16:30

Biznes plan

Dyrektywa usługowa UE

Design Driven Innovation

 

Stworzyć biznes plan – to wcale nie jest takie trudne

Świadczenie usług na terytorium Unii Europejskiej – nowe możliwości dla firm

Nowa przestrzeń innowacji- na styku biznesu i designu

 

Dzień II

 

 

10:00 – 11:30

Przedsiębiorstwo zorientowane procesowo

Zarządzanie zorientowane procesowo

Start w internetowym biznesie

 

Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi w firmie

Relacje interpersonalne w biznesie

Jak zdobyć pierwszy milion w Internecie i dobrze się przy tym bawić

11:30 - 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 13:30

 

Przedsiębiorstwo zorientowane projektowo

Trening kreatywności

Marketing internetowy w MSP

 

Zarządzanie projektami

Jak dobrze rozpocząć projekt

Twórcze rozwiązywanie problemów

Spotkanie z klientem w sieci

 

13:30 – 14:00

Lunch

14:00 - 15:30

Zarządzanie jednoosobową firmą

Negocjacje handlowe

Przetwarzanie danych osobowych w Internecie

 

Trening umiejętności menedżerskich dla właścicieli jednoosobowych firm

Zanim wyłożysz karty na stół – budowanie pozycji w negocjacjach

Czym są dane osobowe, dlaczego warto je chronić

 

Podczas Forum zaplanowano ponadto wydarzenia towarzyszące. W hali wystawienniczej swoją ofertę prezentowały instytucje otoczenia biznesu. Dzięki temu przedsiębiorcy mieli okazję do zapoznania się z szerokim spektrum usług świadczonych przez te podmioty oraz do skorzystania z bezpłatnych konsultacji.
W trakcie Forum zainaugurowana została także przez partnera projektu (Enterprise Europe Network) Akademia Prawa i Podatków, w ramach której przedsiębiorcy mogli wziąć udział w konsultacjach z profesjonalnymi doradcami podatkowymi i księgowymi. Dla przedsiębiorców oferujących produkty i usługi z zakresu IT zorganizowano giełdę kooperacyjną e-Me.