Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

  • Logotyp_30_KOLOR
O KROK PRZED PRZYSZŁOŚCIĄ - 3 dekady inspirowania pomorskiej przedsiębiorczości do rozwoju

Ostatnie 30 lat to ogrom zmian w pomorskiej gospodarce. Rok 1989 rozpoczął odbudowę demokracji oraz wolnego rynku, przynosząc nowe możliwości dla ludzi przedsiębiorczych. Określenia typu „cinkciarz”, „badylarz”, „prywaciarz” po  latach  zastąpiły wypowiadane z uznaniem i szacunkiem takie słowa jak przedsiębiorca, właściciel firmy, biznesmen. Obecnie przedsiębiorczość odgrywa kluczową rolę w rozwoju polskiej gospodarki. Sektor MŚP stanowi ponad 99% firm działających w Polsce, wytwarza prawie 50% PKB i zatrudnia prawie 7 mln osób. Działająca od  1992 r. Agencja Rozwoju Pomorza (ARP) jest częścią tej historii - częścią przedsiębiorczej historii województwa pomorskiego.  Uważne patrzenie w przyszłość, analiza nowych trendów, wsparcie i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, tworzenie dobrego klimatu dla lokalnego biznesu oraz promocja gospodarcza regionu to wypracowane i sprawdzone  przez ARP sposoby działania. Od początku istnienia miarą  Agencji  mierzy swój sukces dynamiką rozwoju lokalnych przedsiębiorców.

dobry pomysł, dobry start, właściwe cele… 

Agencji Rozwoju Pomorza rozpoczęła działalność jako jedna z pierwszych agencji rozwoju regionalnego w Polsce. Powstała z inicjatywy władz województwa - w tym, ówczesnego wojewody gdańskiego Macieja Płażyńskiego - oraz przy aktywnym udziale przedsiębiorstw reprezentujących najważniejsze sektory gospodarki regionu tj. portowy, paliwowo-energetyczny, finansowy, budownictwa i konsultingu. Tworząc Agencję skorzystano z doświadczeń krajów Unii Europejskiej.
W 1999 r. w wyniku wprowadzonej reformy zmieniającej podział administracyjny Polski, (zmniejszającej liczbę województw z 49 do 16) nastąpiła zmiana nazwy z Agencji Rozwoju Pomorza Gdańskiego na  Agencję Rozwoju Pomorza. Rozszerzył się jednocześnie obszar działalności ARP - z 63 gmin województwa gdańskiego do 123. Spółka działa zgodnie z przekonaniem, że nie ma dobrej  przyszłości bez przedsiębiorczości dlatego stara się przewidywać wyzwania jutra - dobrze je diagnozować i poszukiwać rozwiązań.
 

Diagnoza 1 – skorzystać na wejściu do Unii Europejskiej

pomorskie częścią UE - biznes z Europą
(1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej.)

Jednym z ważnych celów działania ARP było przygotowanie województwa pomorskiego do członkostwa  w  Unii Europejskiej. Już 8 lat przed wejściem Polski  w struktury unijne, ARP realizowała projekty finansowane z programu Komisji Europejskiej mającego na celu udzielenia materialnej pomocy państwom kandydującym do Wspólnot Europejskich. Przede wszystkim jednak ARP prowadziła działalność edukacyjną. Tylko w latach 1999 - 2001 przeprowadziła 41 cyklów szkoleniowych  przygotowujących specjalistów  z szerokiego  zakresu problematyki unijnej, w tym umiejętności  pozyskiwania funduszy UE na realizacje ważnych przedsięwzięć wspierających rozwój województwa pomorskiego. Przeszkolono ponad 1000 osób, głównie przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców. Od 2002 roku ARP pełni rolę jednej z 16-tu w Polsce, Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF), odpowiedzialnej za wdrażanie programów unijnych wspierających rozwój pomorskich mikro, małych i średnich firm oraz instytucji otoczenia biznesu. O skali aktywności ARP na tym polu świadczy ilość podpisanych umów o dofinansowanie  oraz  wypłacone środki na przestrzeni lat. Od 2004 r. pomorscy przedsiębiorcy pozyskali dofinansowanie w wysokości ok. 1 679, 4 mln PLN na realizację 2 627 projektów, z czego w perspektywie finansowej 2004-2006 otrzymali 61,3 mln PLN, w 2007-2013 ponad 1078,3 mln PLN a 2014-2020  539, 8 mln PLN. Każdy dofinansowany projekt to historia rozwoju konkretnej pomorskiej firmy, zwiększanie jej przewagi konkurencyjnej, nowe miejsca pracy bardziej wartościowa oferta produktów i usług na rynku. Warto wspomnieć, że ARP wdrażała również programy unijne oferujące preferencyjne pożyczki na rozwój projektów miejskich  - w latach 2014-2020 udzielono 45 pożyczek na kwotę 252 mln PLN.

Diagnoza 2 – każdy ma szansę aby prowadzić  własny biznes

przekładać marzenia na zysk

Co roku zwiększa się liczba osób zainteresowanych prowadzeniem „własnego biznesu” oraz firm prywatnych zatrudniających do 250 osób. W 2002 r. w pomorskim działało  ok. 200 tyś. MŚP a obecnie  jest ich ponad 300 tyś. Od pierwszych lat swojej działalności ARP wspierała i dostarczała możliwości rozwoju ludziom z pasją, którzy chcieli pracować „na swoim”. ARP pozyskiwała Fundusze Europejskie na projekty, które umożliwiły  realizację  celów właśnie takich osób np. „Równi w biznesie”,  „Młodzi w biznesie”, „Chojnickie pomysły na biznes”, „Pomorzanki w Biznesie”. Ponadto wiele realizowanych  przez ARP inicjatyw umożliwiło nie tylko pozyskanie środków finansowych na start ale również solidna dawkę wiedzy jak prowadzić działalność gospodarczą.


Diagnoza 3 – inwestor warunkiem rozwój gospodarki regionu

inwestor nie tylko na start

W gospodarkach światowych coraz istotniejszą rolę odgrywają przedsięwzięcia biznesowe zaangażowane w  wytwarzanie całkowicie nowych produktów i usług, poszukujące dopiero zyskownego modelu biznesowego. Odpowiedzią ARP na te trendy było utworzenie w styczniu 2009 r. Funduszu Kapitałowego ARP – typu „seed” – inwestującego w innowacyjne projekty biznesowe. Fundusz zajmuje się tworzeniem i rozwojem spółek, oferując pomysłodawcom wsparcie rzeczowe, finansowe oraz eksperckie. Następnie, po osiągnięciu zakładanej stopy zwrotu, sprzedaje swoje udziały a  uzyskane środki przeznacza na kolejne projekty. Fundusz założył  38 spółek m.in. w branży ICT, biotechnologicznej, filmowej czy medycznej. Wśród produktów spółek są nagradzane aplikacje interaktywne, wykorzystujące VR i AR, przenoszące rozwiązania znane z technologii „smart home” na jachty, czy wspierające zabiegi kapoplastyki stawu biodrowego. Z kolei przy użyciu nowatorskiej technologii jednej ze spółek powstał nominowany do Oscara animowany film „Twój Vincent”.

Wychodząc naprzeciw zarówno pomysłodawcom jak i inwestorom ARP realizowała w latach 2009-2014,  projekt - „Inwestornia. Biznes dla biznesu – budowa platformy współpracy między inwestorami prywatnymi i pomysłowymi przedsiębiorcami”. Kojarzenie autorów innowacyjnych pomysłów biznesowych z potencjalnymi inwestorami - Aniołami Biznesu oraz popularyzacja finansowania przedsięwzięć biznesowych na wczesnym etapie rozwoju przez prywatnych inwestorów to główne założenia inicjatorów projektu.  
Agencja od 30 lat aktywnie pozyskuje inwestorów zagranicznych dla regionu i stale rozwija swoje kompetencje w tym zakresie. Od 2004 r. zostaje  regionalnym partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu a  od 2011 r. koordynatorem regionalnej inicjatywy - Invest in Pomerania (IiP), zapewniającej  współpracę lokalnych  instytucji zaangażowanych w obsługę inwestorów zagranicznych. IiP pełni funkcję „jednego okienka”, udzielając inwestorom wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego, a także po przeprowadzeniu inwestycji. Kreuje strategiczne założenia promocji inwestycyjnej województwa pomorskiego. Uczestniczy w międzynarodowych konferencjach branżowych, targach, misjach zagranicznych,  opracowuje raporty gospodarcze. Udziela informacji na temat dostępnych możliwości wsparcia inwestycji oraz uwarunkowań formalno -prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Rzecznik Inwestora wspiera firmy m.in. w procesie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń oraz innych czynności administracyjnych. Usługi inicjatywy IiP realizowane są bezpłatnie. W ciągu ostatniej dekady Invest in Pomerania z sukcesem zakończyła ponad 160 projektów i przyczyniła się do stworzenia ponad 21 tys. miejsc pracy. Wśród wielu aktywności IiP warto wymienić parę przykładów. Projekt „Live More. Pomerania”  promuje region jako doskonałe miejsce do życia i pracy, skierowany jest do osób planujących przeprowadzkę na Pomorze.  Dla wsparcia rozwoju lokalnego rynku pracy uruchomiono platformę rekrutacyjną prezentującą najbardziej pożądane profile zawodowe w regionie, która aktualnie zawiera ponad 3 tys. życiorysów oraz oferty pracy ponad 90 firm. Z kolei  program Come2Pomerania jest wyczerpującym źródłem informacji na temat zachęt i wsparcia oferowanego firmom i specjalistom z branży IT (z takich krajów jak Białoruś Armenia, Gruzja, Mołdawia  i Ukraina) - obcokrajowcy mogą uzyskać konkretną wiedzę na temat legalizacji pobytu, prawnych aspektów zakładania i prowadzenia firmy w tym jej rejestracji, wyboru formy prawnej, opodatkowania.   W efekcie podejmowanych działań na inwestycje  w regionie zdecydowały się m.in. takie znane międzynarodowe marki jak Amazon, Intel, Flex, Lacroix, Lufthansa,   Bayer, Hapag Lloyd, Softserve, Nike, Swarovski, Thyssen Krupp, Epam, Ricoh, State Street, Leo Pharma, Maersk Drilling, Northvolt, Intel i inne.
 

Diagnoza 4 – kreatywnym wystarczy dostarczyć wiedzę

wiedza - inwestycja w rozwój

Wśród kompetencji ARP na czoło wysuwają się doradztwo i konsulting, które wpisane były w większość realizowanych projektów. Od 2001 w ramach spółki działają Punkty Konsultacyjno-Doradcze oferujące bezpłatne usługi informacyjne dla pomorskich przedsiębiorców. Nasi wysoko wykwalifikowani konsultanci informują m.in. o możliwościach pozyskania środków finansowych na rozwój czy na realizację  konkretnych projektów, o aktualnie dostępnych programach unijnych oraz ogłaszanych konkursach grantowych. Pomagają również przygotować się  do udziału w konkursach unijnych, przeanalizować swój projekt na biznes, założyć działalność gospodarcza. Uzyskana wiedza pozwoliła osobom przedsiębiorczym podejmować kolejne kroki w rozwoju.
Na listę swoich ważnych osiągnięć 30-lecia ARP wpisuje organizowane od 2006 r. Forum Przedsiębiorstw, konferencję skierowaną do MŚP, która promuje „wiedzę” jako warunek rozwoju biznesu. Przedsiębiorcy mogą znaleźć tu inspiracje i praktyczne rozwiązania. Jest to też wyjątkowa okazja do spotkania i wymiany doświadczeń. W 17 edycjach Forum uczestniczyło już ponad 5 tys. uczestników.

Przykładem konsekwentnej promocji  przedsiębiorczości „z głową” jest udział ARP  w  organizacji międzynarodowego projektu Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) realizowanego w 180 krajach. Agencja włączyła się w  tę inicjatywę już w 2009 r. Każdego roku,  lokalne organizacje, instytucje i firmy , którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy pomagające zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów, budowania własnej marki oraz wielu innych zagadnień. ARP jest organizatorem i koordynatorem  ŚTP w pomorskim.
Wiedzę ekspercką zespół ARP oferuje w ramach wszystkich realizowanych przez siebie projektów w różnych obszarach biznesu – zakładania działalności gospodarczej, własności intelektualnej, exportu, inwestycji, pozyskiwania funduszy i wielu innych.
 

Diagnoza 5 – zmiany w gospodarce mogą przynieść zysk

odwaga przekraczania horyzontów

W swoich prognozach ARP nie boi się spojrzeć daleko i niekonwencjonalnie. Takie projekty jak Respen, Cirtoinno, SBWELL pozwalały firmom na zapoznanie się ze „świeżymi” trendami mało znanymi wtedy w kraju, takimi jak społeczna odpowiedzialność biznesu, gospodarka obiegu zamkniętego czy wellnes, które dziś nikogo nie dziwią. Tego typu projekty nie tylko edukują, ale wskazują na praktyczny - biznesowy - wymiar nowych idei. Pozwalają firmom sprawdzić jak na nowych trendach skorzystać, jak dzięki nim podnieść swoją konkurencyjność, rozwinąć ofertę, zdobyć nowe rynki. Projekty realizowane z partnerami zagranicznymi pozwalają lokalnym firmom na uczestniczenie w międzynarodowej wymianie doświadczeń i zdobywaniu dodatkowych inspiracji do rozwoju. Umiejętność dostrzeżenia tego co „nowe” i jednocześnie przydatne w biznesie to jeden z elementów naszej  marki.                               

 Diagnoza 6 – mamy nadal wiele do zaoferowania / jutro należy do nas!

30stka = doświadczenie + energia >>> dopiero się rozkręcamy!

ARP wciąż poszukuje  możliwości i narzędzi, które sprawdzają się w biznesie i rozszerza swoje działania o nowe propozycje. Z realizowanego wraz z partnerami od kilku lat projektu Pomorski Broker Eksportowy wspierającego aktywność eksportową firm z naszego regionu skorzystało już prawie 1800 przedsiębiorstw, odbyło się 31 misji gospodarczych i wyjazdów na targi, 21 wydarzeń gospodarczych za granicą. Firmy w ramach Brokera Eksportowego mogły uczestniczyć w targach organizowanych nie tylko w Europie ale m.in. w Japonii, Chinach, Indonezji, Singapurze, Dubaju, Indiach, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Kazachstanie. Wiele przedsiębiorstw nawiązało kontakty handlowe a ich produkty zyskiwały uznanie.

W maju odbyło się kolejne Forum Przedsiębiorstw, rozpoczęła się realizacja nowego projektu skierowanego do firm branży czasu wolnego „Impuls”, opublikowano raport na temat branży elektronicznej „Focus on: Electronics Sector in Pomerania”.

Po 30 latach Agencja Rozwoju Pomorza ma wciąż na celu być o krok przed przyszłością i z pasją dzielić się wiedzą, inspirować i wspierać w rozwoju pomorską przedsiębiorczość.

drukuj (O KROK PRZED PRZYSZŁOŚCIĄ - 3 dekady inspirowania pomorskiej przedsiębiorczości do rozwoju)

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie