Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej, Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” oraz Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zapraszają na webinarium pt. "Regionalne wsparcie przedsiębiorców w aplikowaniu o środki programu Horyzont 2020 i Horyzont EUROPA", które odbędzie się w dniu 19 listopada br. w godzinach 10:00 -12:30.

Szkolenie poświęcone będzie możliwościom finansowania dla przedsiębiorców w programie HORYZONT 2020 i HORYZONT EUROPA.

Dodatkowo przedstawione zostaną komplementarne źródła finansowania dla MŚP przez: Pomorski Fundusz Rozwoju oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Szkolenie jest organizowane w ramach XIII edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (ŚTP) na Pomorzu.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie