Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru pierwszej części ocenionych wniosków w ramach czwartego konkursu grantowego projektu "Pomorski Broker Eksportowy”. Następne wyniki będą podawane w kolejnych terminach.

Ogłoszenie o naborze wniosków: TUTAJ.

Dokumenty do podpisania umowy: TUTAJ.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Logo Hlades Photography, firmy autora zdjęć wykorzystanych na stronie ARP
    Zdjęcia na stronie