Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Granty SPEKTRUM

Informujemy, że 22 września 2020 r. upłynął termin składania(nadania przesyłki) wniosków o udzielenie grantu w wysokości 95 % kosztu zakupu specjalistycznej usługi doradczej niwelującej skutki pandemii COVID-19. Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Agencji Rozwoju Pomorza.

Zachęcamy do składania wniosków o udzielenie grantu na zakup specjalistycznej usługi doradczej, w którym dofinansowanie może wynieść 50% takiej usługi. Wnioski o udzielenie grantu w wysokości 50 % będą przyjmowane do 30 listopada lub do wyczerpania dostępnych środków.

Zainteresowanie pomorskich przedsiębiorców projektem SPEKTRUM jest bardzo duże, dlatego prosimy o cierpliwość. Badania wstępne są realizowane w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń. Niemniej ze względu na liczbę przedsiębiorstw, które zgłaszają chęć skorzystania z systemu SPEKTRUM, czas oczekiwania na badanie może wynosić około trzech tygodni.
 


Uwaga! W celu umówienia badania wstępnego przedsiębiorstwa mogą zgłaszać się jedynie za pośrednictwem poniższego formularza: https://www.arp.gda.pl/2056,formularz-zgloszenia-na-badanie-wstepne
 

Zarówno przedsiębiorców ubiegających się o granty, jak firmy doradcze zainteresowane świadczeniem specjalistycznych usług w ramach systemu SPEKTRUM zachęcamy do zapoznania się z sekcją pytań i odpowiedzi na stronie: www.arp.gda.pl/spektrum.

 

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie