Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Zgłoszenie przedsiębiorstwa do badania wstępnego

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. czasowo wstrzymała wykonywanie badań wstępnych.
Wykonywanie badań zostało wstrzymane do czasu zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego dokumentacji na potrzeby nowego konkursu grantowego w ramach projektu Pomorski System Usług Doradczych SPEKTRUM

 


Więcej o badaniu wstępnym:

Badanie wstępne prowadzone jest w formie wywiadu przez konsultanta z przedstawicielem przedsiębiorstwa. Badanie składa się z dwóch części. Podczas części I konsultant:

 • przedstawi przedsiębiorstwu zasady systemu SPEKTRUM
 • poinformuje o możliwych ścieżkach otrzymania pomocy publicznej
 • pomoże w zbadaniu statusu MSP oraz ustaleniu otrzymanego poziomu pomocy de minimis
 • wskaże w formularzu informacje, będące podstawą do określenia, czy dane przedsiębiorstwo spełnia kryteria formalne, uprawniające do udziału w projekcie systemie SPEKTRUM.

Część II badania wstępnego prowadzona jest dla zakwalifikowanych do systemu SPEKTRUM przedsiębiorstw i ma na celu określenie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie zakupu specjalistycznych usług doradczych oraz stopnia przygotowania do pozyskania grantu.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie