Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Pion Kontraktowania
Do zadań pionu należy:

 • Obsługa wniosków o udzielenie dotacji, w tym:
  • przyjmowanie wniosków o dotację
  • organizacja procesu oceny wniosków
  • ocena wniosków
  • przygotowywanie umów o udzielenie dotacji


Pion Wdrażania
Do zadań pionu należy:

 • Obsługa wniosków o udzielenie dotacji, w tym:
  • rozliczanie udzielonych dotacji
  • prowadzenie działań z zakresu sprawozdawczości i analiz
 • Monitoring i kontrola realizacji umów o dotację, w szczególności:
  • kontrole na miejscu
  • kontrole trwałości


Sekcja Organizacji Systemu i Wdrażania i Inicjatywy JESSICA

 • Organizacja i zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu wdrażania, w tym:
  • opracowywanie oraz koordynacja tworzenia dokumentów wykonawczych na poziomie IP
  • obsługa kontroli zewnętrznych
  • obsługa protestów
  • prowadzenie działań z zakresu sprawozdawczości i analiz
  • identyfikacja Projektów Miejskich kwalifikujących się do udzielenia pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA
  • organizowanie spotkań informacyjnych dla Inwestorów w ramach Inicjatywy JESSICA
  • przyjmowanie wniosków o udzielenie pożyczki oraz dokonywanie oceny kwalifikowalności Projektu Miejskiego zgodnie z wymogami RPO WP
  • współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie