Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Rafał Mitianiec – dyrektor
tel. +48 58 32 33 270
kom. 609 000 260
rafal.mitianiec@arp.gda.pl

Sekcja organizacji systemu i wdrażania inicjatywy JESSICA
Monika Sito – kierownik
tel. +48 58 32 33 216
monika.sito@arp.gda.pl 

Małgorzata Mach-Otterska – koordynator
tel. +48 58 32 33 177
malgorzata.mach-otterska@arp.gda.pl  

Pożyczka rewitalizacyjna
Małgorzata Iwanowicz
tel. 58 32 33 294
malgorzata.iwanowicz@arp.gda.pl

Pion Kontraktowania
przyjmowanie, ocena i obsługa wniosków o dotację 
Sekcja Kontraktowania RPO
Karolina Piekarska – kierownik
tel. +48 58 32 33 258
karolina.piekarska@arp.gda.pl

Pion Wdrażania
rozliczanie dotacji, monitoring i kontrola stanu realizacji umów, sprawozdawczość i analizy
Mariusz Byczkowski – zastępca dyrektora
tel. +48 58 32 33 134
kom. 607 455 245
mariusz.byczkowski@arp.gda.pl 

Sekcja Płatności i Sprawozdań RPO 1.1, 2.2.1
Alicja Bielska – koordynator
tel. +48 58 32 33 214
alicja.bielska@arp.gda.pl

Eugenia Nikitina – koordynator
tel. +48 58 32 33 251
eugenia.nikitina@arp.gda.pl 

Sekcja Płatności i Sprawozdań RPO 1.1.1, 1.2, 1.4-1.6
Krzysztof Zabrocki – kierownik
tel. +48 58 32 33 275
krzysztof.zabrocki@arp.gda.pl

Sekcja Kontroli
Magda Bzdzikot – kierownik
tel. +48 58 32 33 274
kom. 501 330 915
magda.bzdzikot@arp.gda.pl 

Michał Bartoszewicz – koordynator
tel. +48 58 32 33 246
kom. 501 330 535
michal.bartoszewicz@arp.gda.pl

drukuj całą stronę

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie