Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Invest in Pomerania Academy otwiera drzwi do branży portowo-offshorowej

300 osób uzyska poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje zawodowe dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych. Invest in Pomerania, samorządowa inicjatywa koordynowana przez Agencję Rozwoju Pomorza, podpisała 16 stycznia 2023 roku umowę z Centrum Nowych Kompetencji na realizację cyklu szkoleń przygotowujących do pracy w branży portowo-offshorowej.

Projekt Invest in Pomerania Academy ma na celu zwiększenie na lokalnym rynku pracy liczby osób o najbardziej poszukiwanych kompetencjach. Szczególnie uwzględnione zostały potrzeby branż związanych z wybranymi obszarami Inteligentnych Specjalizacji Pomorza – w tym sektor offshore. Działania tego typu to też ważna zachęta inwestycyjna dla przedsiębiorców wybierających Pomorze jako miejsce do prowadzenia biznesu.

W ostatnich latach branża portowo-offshorowa rozwija się na Pomorzu w niezwykłym tempie. Nabrzeża konsekwentnie zwiększają zdolność przeładunkową, a powierzchnia magazynowa w województwie stale rośnie. Przygotowane przez nas specjalizacje powstały w odpowiedzi na potrzeby rynku i jesteśmy przekonani, że uczestnicy szkoleń będą mogli przebierać w ofertach pracy – przekonuje Monika Stokfisz, Invest in Pomerania Academy Coordinator.

Kursy z szansą dla pracownika i pracodawcy
Program Akademii obejmuje pięć specjalizacji. Centrum Nowych Kompetencji przeszkoli uczestników w  następujących zawodach: operator ciągnika terminalowego, suwnic specjalistycznych, żurawia wieżowego, reach stacker-a oraz wózków. Łącznie nowe kwalifikacje otrzyma 300 osób - 150 polskojęzycznych i drugie tyle niepolskojęzycznych. Zaplanowane szkolenia dla obcokrajowców mają pomóc w integracji i aktywizacji zawodowej imigrantów.
Uczestnicy będą mogli liczyć na dofinansowanie nawet do 50% ceny szkolenia, dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Chętni zgłaszać się mogą pod adresem sekretariat@cnkom.pl, a szczegółowe informacje dostępne są na stronie: Szkolenia operatorów IPA - CNK - Centrum Nowych Kompetencji (cnkom.pl).

Co jeszcze przed nami 
Invest in Pomerania Academy prowadzi procesy reskillingowe także ze specjalizacji potrzebnych w sektorze IT. Do końca 2023 roku planowane jest przeszkolenie prawie 500 osób w tej kluczowej dla regionu branży.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Logo Hlades Photography, firmy autora zdjęć wykorzystanych na stronie ARP
    Zdjęcia na stronie