Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

800 tysięcy złotych wsparcia na projekt obsługi niekonwencjonalnych towarów ciężkich w ramach konkursu „Invest in Pomerania 2020”

Kolejna firma z Pomorza otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Invest in Pomerania 2020” realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza. Spółka Kuszner Cargo Port, pozyskane środki przeznaczy na  przygotowanie placu składowego i hali magazynowej dla ciężkich towarów niekonwencjonalnych oraz na potrzeby związane z transportem intermodalnym kontenerów morskich. Inwestycja na Gdańskich Rudnikach szacowana jest na ponad 2,5 mln zł.

To już piąty przedsiębiorca, który otrzymał finansowe wsparcie z funduszy unijnych  w ramach przygotowanego przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkursu grantowego - „Invest in Pomerania 2020”. W efekcie  prowadzonego przez ARP naboru wniosków podpisano już cztery umowy. Pozyskane środki, firmy przeznaczą na adaptację terenów na cele inwestycyjne wraz z budową podstawowej infrastruktury oraz budynków produkcyjnych i magazynowych. Efekty pierwszych projektów już są widoczne.

Spółka Kuszner Cargo Port otrzymała dofinansowanie na przygotowanie terenu na potrzeby przeładunku i magazynowania towarów ciężkich, często ponadnormatywnych. Warunkiem realizacji tego typu usług jest odpowiednie przygotowanie placu o wysokich naciskach oraz posiadanie specjalistycznego sprzętu rozładunkowego. Opracowana przez spółkę metoda rozładunkowo – załadunkowa, polegająca na zsynchronizowanym działaniu kilku dedykowanych urządzeń, daje możliwość sprawnego realizowania zleconych usług.

Wspólnicy spółki Kuszner Cargo Port posiadają kilkudziesięcioletnie doświadczenie związane z transportem i obsługą portową kontenerów morskich w ruchu lądowym. Znamy ten rynek bardzo dobrze i jesteśmy pewni, iż nowa inwestycja jest brakującym ogniwem łańcucha logistycznego w transporcie intermodalnym  - mówi Krystian Kuszner, Wspólnik w Kuszner Cargo Port Sp.j.

Obecnie w konkursie bierze udział 16 firm. Każdy z wybranych projektów może liczyć na dofinansowanie w wysokości do 800 tyś zł. Dzięki pozyskanym grantom powstanie 13 nowych inwestycji przemysłowo-magazynowych, realizowanych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a na Pomorzu przybędzie 16 ha nowych terenów inwestycyjnych.

Konsekwentnie wspieramy rozwój sektora MSP w naszym regionie. Konkurs grantowy „Invest in Pomerania 2020” to 10, 4 mln zł. dodatkowego  wsparcia  dla pomorskich przedsiębiorców realizujących inwestycje w tych szczególnie trudnych czasach pandemii. Cieszy nas fakt, że dedykowane na ten cel środki są efektywnie wykorzystywane  oraz, że stymulują rozwój jednej z naszych kluczowych branż, czyli sektora logistycznego– dodaje Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Kolejne umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach konkursu grantowego „Invest in Pomerania 2020” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa pomorskiego będą podpisywane sukcesywnie. Więcej informacji o samym konkursie na stronie internetowej ARP: https://www.arp.gda.pl/1976,konkurs-grantowy-2019

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski można składać do przekroczenia łącznie 150% wartości alokacji, tj. 15,6 mln zł. Dziś można składać wnioski wyłącznie na tak zwaną listę rezerwową.

 

Kontakt dla mediów do Invest in Pomerania:

Wojciech Dąbrowski | wojciech.dabrowski@investinpomerania.pl | + 48 500 351 688

Kontakt dla mediów do Kuszner Cargo Port sp.j.: 

Jacek Oliwa I oliwa.jacek@gmail.com I +48 502 053 537
 

drukuj (800 tysięcy złotych wsparcia na projekt obsługi niekonwencjonalnych towarów ciężkich w ramach konkursu „Invest in Pomerania 2020”)

  • cargo
  • cargo 2

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie