Informacje prasowe

SPEKTRUM, czyli wachlarz możliwości dla pomorskich firm. Rusza nowy projekt!

SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy w ramach systemu  będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na usługi doradcze. Umowa na jego stworzenie została zawarta w poniedziałek, 2 marca br. pomiędzy Zarządem Województwa Pomorskiego a Agencją Rozwoju Pomorza. SPEKTRUM będzie finansowane z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł.  

Koncepcję systemu SPEKTRUM przygotowano w oparciu o wieloletnie doświadczenie ARP w zakresie wspierania podmiotów gospodarczych z sektora MSP. Przewiduje się, że w wyniku realizacji projektu nastąpi większa profesjonalizacja pomorskich przedsiębiorstw. To z kolei przełoży się na zwiększenie dochodowości w sektorze MSP, co w efekcie wpłynie na zwiększenie zatrudnienia, prace badawczo-rozwojowe czy powstanie nowych inwestycji. Zakłada się również ożywienie branż skupionych w obszarze tzw. inteligentnych specjalizacji Pomorza. 

System został opracowany w taki sposób, aby stanowił kompleksową odpowiedź na rzeczywiste potrzeby przedsiębiorstw z województwa pomorskiego – mówi Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego. – Niektórzy przedsiębiorcy mają precyzyjnie zdefiniowane potrzeby doradcze i aktywnie poszukują rozwiązań. Z kolei inni nie potrafią samodzielnie ich określić, a zatem wymagają wsparcia doświadczonych doradców. Kluczową rolę w systemie będzie pełniła opieka doświadczonych konsultantów, zaangażowanych specjalnie w tym celu

Powodem, dla którego jest tworzony system SPEKTRUM, było zdiagnozowanie przez ARP kilku istotnych problemów, z którymi borykają się MSP. To m.in. hamująca rozwój luka kompetencyjna, polegająca na ograniczonym dostępie do kadry wspierającej rozwojową działalność przedsiębiorstwa, a także ograniczony budżet na korzystanie ze specjalistycznych usług doradczych.  

W ramach SPEKTRUM przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać 50% dofinansowania na doradztwo np. w zakresie polityki cenowej, płynności finansowej, segmentacji i pozyskania nowych klientów, wejścia na rynki zagraniczne, logistyki czy określenia modelu biznesowego. Będzie także możliwe skorzystanie z całego wachlsrza specjalistycznego doradztwa organizacyjnego (m.in. w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi), marketingowego, technologicznego, inwestycyjnego i środowiskowego. 

W ramach SPEKTRUM powstanie obszerna internetowa baza usług doradczych. Przedsiębiorstwa zamierzające skorzystać ze wsparcia będą mogły wyszukać w niej potrzebne doradztwo. Znajdą się w bazie tylko zweryfikowane oraz aktywne podmioty, akredytowane przez ARP.  

System ma także przyczynić się do zwiększenia zaufania przedsiębiorstw do instytucji otoczenia biznesu, przede wszystkim ma zachęcić do korzystania z całego spektrum szytych na miarę usług doradczych – dodaje Łukasz Żelewski, prezes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza. Jeśli firma nie znajdzie w bazie SPEKTRUM interesującej usługi doradczej, będzie mogła liczyć na to, że ARP znajdzie na rynku podmiot świadczący taką usługę i umieści go w bazie.  

System powinien dostarczyć sektorowi MSP impulsu do rozwoju. W ocenie ARP to proces ważny dla mniejszych miast, znajdujących się poza obszarem oddziaływania trójmiejskiej metropolii, ponieważ może przyczynić się do wzrostu lokalnych przedsiębiorstw i przytrzymania młodych, świetnie wykształconych mieszkańców. 

Kontakt: 
Katarzyna Laskowska – zastępca dyrektora Działu Rozwoju Przedsiębiorczości (ARP S.A.)
tel. 58 32 33 228,
katarzyna.laskowska@arp.gda.pl

Adam Majewski
tel. 58 32 33 161,
adam.majewski@arp.gda.pl

drukuj (SPEKTRUM, czyli wachlarz możliwości dla pomorskich firm. Rusza nowy projekt!)

  • data: 2020-03-02
  • Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu SPEKTRUM
    Na zdjęciu od lewej wicemarszałek woj. pomorskiego Wiesław Byczkowski, Prezes Zarządu ARP Łukasz Żelewski, Wiceprezes Zarządu ARP Piotr Ciechowicz, marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk. Fot. Natalia Kłopotek - Główczewska.

Wstecz