Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Granty na realizację projektów inwestycyjnych

Trwa nabór wniosków w konkursie na uzbrajanie terenów inwestycyjnych pod projekty przemysłowe i magazynowe.  Indywidualne granty wynoszą do 800 tys. zł i będą dostępne do wykorzystania puli środków. 

Konkurs realizowany jest przez Agencję Rozwoju Pomorza w ramach projektu Invest in Pomerania 2020. Skierowany jest do przedsiębiorców z sektora MŚP oraz gmin z województwa pomorskiego. Umożliwia pozyskanie dotacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych z docelowym przeznaczeniem na zakłady przemysłowe i magazynowe. Alokacja wynosi 10,4 mln zł. – Głównym celem projektu jest aktywizacja nowych terenów inwestycyjnych, na potrzeby mikro-, małych i średnich firmy – wyjaśnia Maciej Silarski, kierownik projektu Invest in Pomerania 2020. – Środki finansowe można pozyskać nie tylko na uzbrojenie terenów ale również na budowę hal i placów magazynowych

Aktualnie trwa nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację projektów polegających na przygotowaniu, w tym uzbrojeniu terenów inwestycyjnych. Dofinansowanie może wynieść nawet 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, a maksymalna kwota, którą możną uzyskać, to 800 tys. zł na projekt.

Przewidziano dwa rodzaje grantów:

 • Pierwszy typ projektów jest zaadresowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw i obejmuje przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych na cele własne. Celem wnioskodawcy  jest uzbrojenie terenu i na przykład wybudowanie na nim zakładu produkcyjnego lub obiektu magazynowego, w którym wnioskodawca będzie prowadził działalność zgodną z wnioskiem.
 • Drugi typ projektów jest skierowany do dużych przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego i polega na uzbrojeniu nowych terenów inwestycyjnych oraz ich zagospodarowaniu (poprzez sprzedaż, dzierżawę, najem terenów, powierzchni obiektów kubaturowych lub placów magazynowych znajdujących się na tych terenach).  W tym typie projektów celem wnioskodawcy jest przygotowanie terenów inwestycyjnych, a następnie ich komercjalizacja na rzecz podmiotu trzeciego, będącego przedsiębiorcą należącym do sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Proces komercjalizacji powinien zostać sfinalizowany do końca roku 2021.


Dofinansowaniem w ramach grantów mogą zostać objęte pojedyncze tereny inwestycyjne, które spełniają następujące wymagania dotyczące terenów:

 • musi być położony w województwie pomorskim
 • powierzchnia powinna wynosić przynajmniej 1,25 ha
 • musi być położony w strefie przeznaczonej dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania terenu lub decyzji o warunkach zabudowy

Dzięki grantom region pozyska nowe, dogodnie zlokalizowane i w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne – dodaje Maciej Silarski. – Projekt przyczyni się do wzrostu atrakcyjności Pomorza i pozwoli na pozyskanie kolejnych inwestorów, a tym samym na stworzenie nowych miejsc pracy. Wnioski są przyjmowane do wyczerpania alokacji.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu informacji udziela Maciej Silarski, tel. 58 32 33 183, e-mail: maciej.silarski@investinpomerania.pl

Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa dostępne są TUTAJ.

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza projektu „Invest in Pomerania 2020” w ramach Działania 2.5 „Inwestorzy zewnętrzni”, Oś Priorytetowa 2. „Przedsiębiorstwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

drukuj (Granty na realizację projektów inwestycyjnych)

 • Tereny inwestycyjne

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie