Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Granty na rozwój eksportu dla pomorskich firm

Rusza kolejny konkurs grantowy dla firm prowadzących lub rozpoczynających działalność eksportową. O dofinansowanie na udział w międzynarodowych targach, wystawach, misjach oraz innych wydarzeniach gospodarczych przedsiębiorcy mogą ubiegać się  indywidualnie lub jako grupa firm. Indywidualny wnioskodawca może pozyskać maksymalnie do 40 tys. zł a grupa firm składających jeden wniosek do 400 tys. zł. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie wynosi 6,5 mln zł. Wnioski można składać w Agencji Rozwoju Pomorza  już od 21 maja.

To drugi, z czterech konkursów zaplanowanych w projekcie „Pomorski Broker Eksportowy” mówi Katarzyna Matuszak – dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorczości w Agencji Rozwoju Pomorza.  W efekcie  pierwszego naboru wniosków, ogłoszonego w sierpniu zeszłego roku, złożono 120 projektów na łączną kwotę dofinansowania prawie 4,6 mln zł. Firmy ubiegały się głównie o dofinansowanie udziału w międzynarodowych  targach branżowych w większości organizowanych w krajach Unii Europejskiej,  ale również w USA, Chinach, Singapurze czy Kazachstanie. Warto zaznaczyć, że miały  możliwość samodzielnego wyboru konkretnej imprezy targowej,  na której chciały się promować.  Wnioskodawcy reprezentowali  zróżnicowane  branże, począwszy od informatycznej, elektromaszynowej, spożywczej   po  jubilerską czy ekologiczną  podsumowuje  Katarzyna Matuszak.

Na co i kto może składać wnioski?

Konkurs kierowany jest do dwóch grup odbiorców:

 • indywidualnych  -  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizujących projekty indywidualnie
 • grupowych -  podmiotów (w tym: przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu) realizujących projekty na rzecz grupy MŚP, przy czym ostatecznymi odbiorcami wsparcia mogą być jedynie mikro, małe i średnie firmy

Dofinansowanie można otrzymać na udział w międzynarodowych targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz innych imprezach o charakterze gospodarczym. Refundacja kosztów obejmuje  m.in. wynajem, budowę i obsługę stoiska wystawowego, wynajem obiektów i pomieszczeń niezbędnych do organizacji imprez o charakterze promocyjnym, transport i ubezpieczenie, delegacje i zakwaterowanie osób uczestniczących w wydarzeniu. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24  miesięcy i powinien zakończyć się nie później, niż w dniu 31 grudnia 2020 r.  Maksymalnie można otrzymać dofinansowanie w wysokości  40 tys. zł w przypadku firmy składającej wniosek indywidualnie a  400 tys. zł  przy realizacji projektu dla określonej  grupy przedsiębiorstw. Refundacja kosztów wynosi maksymalnie do 50% kwoty wydatków kwalifikowanych. Preferowane będą projekty kompleksowe oraz  wpisujące się w zakres  Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Gdzie po informacje o konkursach grantowych

Informacje na  stronie Agencji Rozwoju Pomorza www.arp.gda.pl oraz bezpośrednio:

Małgorzata Zacharzyńska, tel. (58) 32 33 108, e-mail: malgorzata.zacharzynska@arp.gda.pl,

Aleksandra Dowgiałło, tel. (58) 32 33 244, e-mail: aleksandra.dowgiallo@arp.gda.pl.

O projekcie „Pomorski Broker Eksportowy

Pomorski Broker Eksportowy to projekt, dzięki któremu MŚP z regionu mogą rozpocząć i rozwijać działania eksportowe. Przygotowana w ramach projektu oferta odpowiada na potrzeby firm znajdujących się na różnych etapach rozwoju eksportu. Wśród konkretnych korzyści z udziału w projekcie warto wymienić m.in. pozyskanie wiedzy dotyczącej kwestii prawnych, celnych, podatkowych, marketingowych czy informacji o potencjalnych kooperantach zagranicznych. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dofinansowanie na udział w targach, misjach gospodarczych i innych wydarzeniach o charakterze biznesowym, skorzystać z pośrednictwa na rynkach zagranicznych, nawiązać współpracę z zagranicznymi kontrahentami i innymi firmami z regionu. Pomorski Broker Eksportowy jest projektem partnerskim realizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza – partnera wiodącego, Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość/o. terenowy Gdańsk, Inkubator STARTER, InvestGDA i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

 • data: 2018-04-24

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie