Informacje prasowe

Podziemna serwerownia, internet rzeczy i kolejny superkomputer

Politechnika Gdańska posiada już dwa superkomputery, najszybsze w Polsce, a wkrótce zdobędzie trzeci. Uczelnia od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach polskich technicznych szkół wyższych, między innymi stawiając na rozwijanie technologii informatycznych. Dlatego wcale nie zaskakuje fakt powołania na PG – w celu zapewnienia infrastruktury badawczo-rozwojowej – Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services).

Centrum Kompetencji STOS zostanie dofinansowane z regionalnych funduszy unijnych wdrażanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach programu regionalnego (RPO WP 2014-2020, działanie 01.02 „Transfer wiedzy do gospodarki”). Całkowite nakłady niezbędne do realizacji projektu wynoszą ponad 114 mln zł brutto, z czego koszty kwalifikowane to niemal 94 mln zł. Termin realizacji do końca 2021 roku.

6 maja zostanie podpisana umowa między Agencją Rozwoju Pomorza a PG na realizację tego przedsięwzięcia, powstającego w partnerstwie z prywatnym podmiotem – Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z Wejherowa.

Centrum będzie stanowiło jednostkę całkowicie innowacyjną i unikalną w skali kraju. Ma odpowiadać na stale rosnące zapotrzebowanie na realizację prac badawczo-rozwojowych wymagających dużych obliczeń, przetworzenia lub zarchiwizowania ogromnych zbiorów danych, czy też świadczenia zaawansowanych usług obliczeniowych typu SMART. Odbiorcami oferty Centrum Kompetencji STOS będą przede wszystkim przedsiębiorstwa. Projekt ma przyczyniać się do zwiększenia integracji rozwiązań ICT z biznesem, a także urynkowienia działalności związanej z badaniami i rozwojem nowych technologii.

Dostęp do odpowiednich mocy obliczeniowych odgrywa obecnie ważną rolę we wszystkich dziedzinach nauki, przede wszystkim w fizyce, chemii czy medycynie. Te dziedziny zajmują kluczowe miejsce w przestrzeni komercjalizacji wyników badań. Z kolei aktualne potrzeby rynku, choćby w zakresie obliczeń typu Big Data, wymuszają wręcz skokowe zwiększenie mocy obliczeniowych superkomputerów znajdujących się w zasobach Centrum Informatycznego TASK przy PG. Są one niezbędne także do wykorzystania nowych narzędzi – rekomenderów, optymalizatorów, analizatorów i integratorów.

Realizacja projektu będzie miała pozytywne i widoczne oddziaływanie na gospodarkę regionu. Przyczyni się do rozwiązania kwestii stale zwiększającego się zapotrzebowania na usługi informatyczne Politechniki. Spodziewamy się, że popyt na moce obliczeniowe po stronie biznesu nie będzie słabł – mówi Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

W ramach Centrum Kompetencji STOS powstanie nowa, szersza infrastruktura o łącznej powierzchni około 12 000 m kw., zawierająca między innymi nowoczesne laboratoria. Dzięki niej zostanie rozbudowana baza techniczna, a także będą spełnione najwyższe standardy w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa danych. Wydzieloną część budynku – z ograniczonym dostępem – będzie stanowił bunkier, a trafią do niego serwery i superkomputer.

Planowany jest także zakup oraz instalacja specjalnych sond, które – w oparciu o zasoby sieciowe PG i partnera zaangażowanego w projekt, spółkę Chopin Telewizja Kablowa – umożliwią wdrożenie nowej usługi badawczej SMART. Będzie ona polegała na monitorowaniu określonych czynników i parametrów środowiska naturalnego, także przekazywanych na serwery obrazów otoczenia, w obszarze tak zwanego internetu rzeczy. Sondy zostaną zamontowane na stacjach monitorujących, które posiada partner projektu.

Podmioty realizujące projekt stawiają także na Green Computing, polegający na maksymalizacji wydajności serwerów przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej.

  • data: 2019-05-06

Wstecz