Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Invest in Pomerania podsumowuje sektor Nowoczesnych Usług dla Biznesu po pierwszym kwartale 2018

Przegląd sektora Nowoczesnych Usług dla Biznesu – pierwszy kwartał 2018

Sektor usług dla biznesu w Trójmieście zbliża się do stanu pełnej dojrzałości. Ponad dziesięć lat konsekwentnego wzrostu przyniosło zmiany, które widać zarówno w sektorze jak i w całym regionie. Wzrasta złożoność procesów realizowanych w centrach, zaś nowe budynki zmieniające miejski krajobraz są namacalnym świadectwem rozwoju.

Niedawno Trójmiasto zostało drugi raz z rzędu nagrodzone jako najszybciej rozwijające się miasto w Polsce, podczas dorocznych CEE Shared Services Awards. Rozwój aglomeracji jest coraz bliższy globalnym trendom tworzącymi tak zwaną Czwartą Rewolucję Przemysłową. Oznacza to zaawansowane technologie a także wszystkie wywołane nią zmiany, które sięgają firm, przestrzeni biurowych i całego rynku pracy. Pomorze -  podłączając się pod trendy obejmujące cały sektor - odnotowało drugi najwyższy wzrost zatrudnienia w kraju (nie tylko w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu) - w drugim kwartale 2017 roku wyniósł on 23,8% (dla porównania, ten sam wskaźnik dla Polski wyniósł 5,7%).

Uznając wagę tego wzrostu, Invest in Pomerania podwaja swoje wysiłki zmierzające do integracji społeczności biznesowej regionu, poprzez wsparcie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) oraz organizowanie wydarzeń dla firm z sektora, a także firm wspierających ten sektor  ABSL publikuje także raporty roczne zawierające najnowsze dane dotyczące Trójmiejskich centrów BPO, SSC, IT oraz R+D.

Nasze podsumowanie wyróżnia się wśród innych studiów poświęconych sektorowi, ponieważ uwzględnia także te firmy, które nie mogą być uznane za centra operacyjne, a jednak są źródłem talentów dla sektora BSS (np. Ergo Hestia, BPH, PKO, BEST, LPP).

Poniższy dokument jest podsumowaniem krótkiego badania przeprowadzonego  w pierwszym kwartale 2018 roku wśród Trójmiejskich reprezentantów sektora. Raport obejmuje 127 firm zatrudniających co najmniej 10 pracowników. Podczas ankiety poddano analizie następujące czynniki: skalę zatrudnienia, typy centrów, obsługiwane procesy biznesowe oraz języki,  a także używane języki programowania oraz zaawansowane procesy (takie jak machine learning). Głównym celem naszego studium była charakterystyka lokalnego rynku talentów.

Rodzaje usług obsługiwane przez centra operacyjne w Trójmieście
Spośród przebadanych organizacji możemy wyróżnić następujące typy centrów funkcjonujących w Trójmieście: IT (57%), centra usług wspólnych (24%), R+D (7%), BPO (9%), Centra Doskonałości (3%). To pokazuje, że kierunek FDI (bezpośrednich inwestycji zagranicznych) na Pomorzu prowadzi głównie do firm IT (IT/ITO/CoE) oraz centrów usług wspólnych.

Rynek pracy
Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, ilość stanowisk w trójmi ejskim sektorze BSS zwiększyła się o 23,851 jednostek FTE   (ekwiwalent pełnego etatu czasu pracy) (czyli 11%). Uśredniona liczba FTE w Trójmiejskich centrach biznesowych wynosi 187. Z kolei średnia ilość FTE w poszczególnych typach centrów wynosi kolejno: 

IT - 119 
BPO - 193 
SSC - 214 
R+D - 371 
CoE - 572

Według naszych prognoz, do 2020 roku centra usług dla biznesu w Trójmieście utrzymają regularny wzrost o co najmniej 10% z roku na rok. Obecnie, największe zatrudnienie w sektorze generowane jest kolejno przez centra IT (37%), biura usług wspólnych (28%), R+D (15%), centra doskonałości (11%) i BPO (9%). Sytuuje to Pomorze nieco poniżej średniej krajowej, z uwagi na to, że wiele centrów wciąż ma niedługi staż na lokalnym rynku  i pozostaje w fazie wzrostu.

Obsługiwane procesy
Najczęściej obsługiwanymi procesami w pomorskich centrach są Software Development, finanse i księgowość, HR oraz obsługa klienta. Spośród bardziej zaawansowanych procesów realizowanych w regionie możemy wymienić automatyzację (RPA - robotic process automation), analizę big data oraz uczenie maszynowe.

Automatyzacja oznacza takie rozwiązania w oprogramowaniu, które umożliwiają symulację powtarzalnych procesów odbywających się na różnych poziomach złożoności. Spośród naszych respondentów, automatyzacje wdrożono już w następujących firmach: Unifeeder, Airhelp, Metsa Group Services, Geoban, PwC Advisory Centre of Excellence, Arla Global Financial Service Centre i Alexander Mann Solutions.

Pomorskie firmy także korzystają z potencjału big data. Oznacza to wdrażanie nowych sposobów zarządzania danymi, umożliwiających sprostanie wyzwaniom wynikającym z ogromnych baz danych generowanych przez firmę. Tutaj możemy wyróżnić Arrow Electronics, Kainos Software, Nordea i Transcom Worldwide.

Należy także wspomnieć o uczeniu maszynowym, jako jednej z wiodących praktyk związanych z Czwartą Rewolucję Przemysłową. Thompson Reuters, Sii, Lufthansa Systems Poland, Jeppesen Poland, Epam Systems, Wipro IT Systems, Goyello są przykładami pomyślnego wdrożenia uczenia maszynowego.

Firmy wspomniane powyżej stanowią tylko wybrane przykłady. Automatyzacja jest nieuniknioną konsekwencją rozwoju technologicznego, dlatego każde centrum przygotowuje się do cyfryzacji w taki czy inny sposób. 

Obsługiwane języki
Jeżeli chodzi o ilość obsługiwanych języków, Thomson Reuters pozostaje na pierwszym miejscu (oferując usługi w 38 językach). 13 centrów dostarcza usług w więcej niż 10 językach. Angielski pozostaje językiem dominującym i najczęściej używanym, zaś spośród innych popularnych języków można wyróżnić: Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Rosyjski/Ukraiński, Szwedzki/Duński/Norweski. Warto także podkreślić znaczący wpływ wielojęzycznych usług na cały sektor BSS oraz na pomorskie społeczeństwo. Dzięki zwiększonemu popytowi na wykwalifikowanych pracowników, wielu nowych przybyszy wzbogaca Trójmiejski rynek pracy, natomiast absolwenci pomorskich uczelni mogą rozpocząć lub kontynuować swoją karierę. Złożony wpływ wielojęzycznych kadr powinien być obiektem osobnych studiów. 

Więcej wysoko - wykwalifikowanych stanowisk
W skrócie: zapotrzebowanie na wysoko - wykwalifikowane stanowiska jest już widoczne. Firmy o długim stażu na pomorskim rynku rozszerzają swoje procesy i podnoszą  kwalifikacje.

Obejmuje to implementacje nowych sposobów zarządzania big data i prowadzenia automatyzacji. Niektóre firmy aktywnie rozglądają się za specjalistami, takimi jak data scientist, inżynierowie danych czy eksperci od szacowania ryzyka. 

Pomorskie globalizuje się
Ostatniego roku województwo pomorskie uprasowało się na czwartym miejscu w rankingu Best Performing Cities Index Instytutu Milken, zaraz obok Londynu, Sztokholmu i Budapesztu. Pomorskie zdobyło także pierwsze miejsce w Europie oraz 5te miejsce w światowym rankingu "Top destinations on the rise" opracowanego przez TripAdvisor. Powyższe, i inne nagrody umocowały region Pomorski w globalnej świadomości jako jedno z najlepszych miejsc do życia.

Plany na 2018 rok
Pomorski sektor usług biznesowych cieszy się organicznym, równomiernym wzrostem. Invest in Pomerania stara się na bieżąco rozpoznawać nowe kierunki działań dostosowanych do kolejnych etapów rozwoju. Prowadzi to do skupienia na wewnętrznej integracji sektora oraz wspierania procesu generowania miejsc pracy. Dotychczas, rozpoczęliśmy kampanię "Live more. Pomerania" poświęconą m.in. przyciąganiem utalentowanych pracowników do naszego regionu. Inne inicjatywy Invest in Pomerania to dalsze spotkania kwartalne dla reprezentantów pomorskich centrów BSS oraz dostarczycieli usług, a także tworzenie platform gdzie reprezentanci mogą dzielić się swoim doświadczeniem i najlepszymi praktykami, promować współpracę wewnątrz sektora dla dobra Trójmiasta i regionu jako całości. Invest in Pomerania wspiera także lokalne i międzynarodowe wydarzenia dążące do zwiększenia rozpoznawalności regionu. 

Koordynacja inicjatyw pomiędzy edukacją i biznesem
Patrząc w przyszłość, Invest in Pomerania ma także plany rozwijania dotychczasowej współpracy z edukacją. Współpraca między biznesem i edukacją nie tylko zabezpiecza dalszy wzrost sektora BSS, ale także tworzy żyzną glebę do przyszłych innowacji. Wspólne inicjatywy zbliżają pracodawców i szkoły średnie a także uniwersytety i centra akademickie. Głównym celem jest budowanie świadomości sektora - nie tylko pośród studentów, ale także nauczycieli, wykładowców i kadry akademickiej. 


Kontakt dla mediów:
Małgorzata Tusk
Project Manager Business Services
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Invest in Pomerania
+48 58 32 33 122
+48 605 604 475
malgorzata.tusk@investinpomerania.pl

drukuj (Invest in Pomerania podsumowuje sektor Nowoczesnych Usług dla Biznesu po pierwszym kwartale 2018)

  • data: 2018-04-06

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie